Pedagogisk terapi, psykisk helse barn og unge

Pedagogisk terapi gir en tenkning og et verktøy for å arbeide med barn som har emosjonelle lærevansker.