HELSENORGE

Pedagogisk terapi, psykisk helse barn og unge

Pedagogisk terapi er en forståelse og et verktøy for å arbeide med barn som har emosjonelle lærevansker.