HELSENORGE
Sandnes DPS, poliklinikk

Psykoterapeutisk/analytisk gruppe

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Gruppen er for pasienter som sliter i relasjoner og ønsker å arbeide med seg selv.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  • Inkluderingskriterier: Refleksjonevne/metaliseringevne og relasjonelle vansker som overskygger symtomastisk lidelse
  • Ekskluderingskriterier: Rus, psykose, alvorlig bipolar lidelse med jevnlig behov for innleggelser og et høyere omsorgsnivå 
  • Krav om individualbehandler: Nei, men det kan i noen tilfeller vær en fordel Henvisningsfrist: Fortløpende 
  • Krav til henvisning: Fra individuell behandler/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten 
  • Henvisningsadresse: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes, postboks 174, 4306 Sandnes

Før

Det er ingen forberedelser før gruppen.

Under

Gruppen går ukentlig fra kl 15.30 til 17.00 på tirsdager og er en "slow open gruppe" med inntil åtte deltakere.

Etter

Etter gruppeterapien blir du fulgt opp av din behandler.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Fant du det du lette etter?