Psykoterapeutisk/analytisk gruppe

Sandnes DPS, poliklinikk

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Gruppen er for pasienter som sliter i relasjoner og ønsker å arbeide med seg selv.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  • Inkluderingskriterier: Refleksjonevne/metaliseringevne og relasjonelle vansker som overskygger symtomastisk lidelse
  • Ekskluderingskriterier: Rus, psykose, alvorlig bipolar lidelse med jevnlig behov for innleggelser og et høyere omsorgsnivå 
  • Krav om individualbehandler: Nei, men det kan i noen tilfeller vær en fordel Henvisningsfrist: Fortløpende 
  • Krav til henvisning: Fra individuell behandler/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten 
  • Henvisningsadresse: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes, postboks 174, 4306 Sandnes

Før

Det er ingen forberedelser før gruppen.

Under

Gruppen går ukentlig fra kl 15.30 til 17.00 på tirsdager og er en "slow open gruppe" med inntil åtte deltakere.

Etter

Etter gruppeterapien blir du fulgt opp av din behandler.

Kurs og opplæring

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Sandnes DPS poliklinikk
Oppmøte
Kontaktinformasjon: Avdelingsoverlege Marthe Horneland
Telefon
51 51 41 01 eller SMS til mobil 95 04 29 21
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Julie Eges gt 6
Besøksadresse
Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 eller på helsenorge.no hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Koronavirusutbruddet: Midlertidig rettighetsendring for pasientreiser

Du får nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/midlertidig-rettighetsendring-for-pasientreiser

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?