Psykoterapeutisk/analytisk gruppe

Sandnes DPS, poliklinikk

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Gruppen er for pasienter som sliter i relasjoner og ønsker å arbeide med seg selv.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  • Inkluderingskriterier: Refleksjonevne/metaliseringevne og relasjonelle vansker som overskygger symtomastisk lidelse
  • Ekskluderingskriterier: Rus, psykose, alvorlig bipolar lidelse med jevnlig behov for innleggelser og et høyere omsorgsnivå 
  • Krav om individualbehandler: Nei, men det kan i noen tilfeller vær en fordel Henvisningsfrist: Fortløpende 
  • Krav til henvisning: Fra individuell behandler/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten 
  • Henvisningsadresse: Psykiatrisk poliklinikk Sandnes, postboks 174, 4306 Sandnes

1. Før

Det er ingen forberedelser før gruppen.

2. Under

Gruppen går ukentlig fra kl 15.30 til 17.00 på tirsdager og er en "slow open gruppe" med inntil åtte deltakere.

3. Etter

Etter gruppeterapien blir du fulgt opp av din behandler.

Kontaktinformasjon

Sandnes DPS poliklinikk
Oppmøte
Kontaktinformasjon: Avdelingsoverlege Marthe Horneland
Telefon
51 51 41 01 eller SMS til mobil 950 42 921
mandag - fredag 08.00-15.00
Julie Eges gt 6
Besøksadresse
Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes(Kart)

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 91505515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.