HELSENORGE

Psykoterapi i gruppe

Psykoterapi i gruppe er for pasienter som ønsker å styrke sin psykiske helse ved å bedre sin kontakt med egne følelser, og ved å arbeide med sine relasjoner til andre mennesker.