Rehabilitering - Førerkortvurdering etter ervervet hjerneskade

Lassa poliklinikk


Av ulike helsemessige årsaker kan man miste retten til å kjøre bil midlertidig eller for alltid.

Innledning

De fleste som har fått en hjerneskade som følge av ulykke, hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon. Hvilke områder som er rammet og hvor stor skaden er, avgjør når det er aktuelt å vurdere om du oppfyller helsekravene for å ha førerkort.

Medisinske forhold

Medisinske forhold som har betydning er: synsvansker, epilepsi, ulike medisiner eller motoriske vansker.
Kognitive vansker kan også påvirke evnen til å kjøre bil, for eksempel: redusert oppmerksomhet, vansker med å gjøre flere ting samtidig eller nedsatt reaksjonsevne. Noen kan også ha endret personlighet etter hjerneskaden; blitt mer impulsiv eller har redusert innsikt i egen funksjon. I disse tilfellene vil en førerkortvurdering være aktuelt, enten du har midlertidig kjøreforbud eller har fått inndratt førerkort. 

Personer med ervervet hjerneskade skal sikres en faglig vurdering i forhold til helsekrav for førerkort.

Helsekrav for førerkort er hjemlet i lov, "Førerkortforskriften", og beskrevet ytterligere i Helsedirektoratets veileder for førerkortsaker.

Henvisning og vurdering

Tidspunkt for førerkortvurdering avtales etter endt primærrehabilitering, eller etter søknad fra fastlege. Før det foretas en vurdering må medisinske forhold vedrørende syn, epilepsi og kontraindikasjon ift. medikament/rusbruk være avklart.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  1. Pasientens diagnose og tidspunkt for hjerneskade
  2.  Beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
  3. Resultater fra bildediagnostikk (MR/CT)
  4. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall oppgi konklusjonen av vurderingen
  5. Oppdatert medikamentliste
  6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus
  7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk

1. Før

 

Det er ingen spesielle forberedelser i forbindelse med førerkortvurdering.

2. Under

De fleste førerkortvurderinger gjennomføres som poliklinisk konsultasjon.
Hensikten med førerkortvurdering er å undersøke prosesser i hjernen som kan være påvirket av skade/sykdom og som kan påvirke din evne til å kjøre bil.
Eksempel på slike funksjoner er oppmerksomhet, reaksjonsevne, beslutningsevne, rom- og retningssans, impulsivitet og motorikk (nedsatt kraft  og bevegelse i arm eller bein).

3. Etter

Hvis vurderingen konkluderer med at du fyller helsekravene for førerkort, vil du få  veiledning i hvordan du går fram for å sende søknad til Fylkeslegen ved Fylkesmannen for å få tilbake ditt førerkort. Hvis vurderingen konkluderer med at du ikke fyller helsekravene for førerkort, vil melding om dette gå til Fylkeslegen ved Fylkesmannen med kopi til fastlegen. Denne avgjørelsen kan pasienten påklage ved å sende klagen til Fylkeslegen.
Ved behov for praktisk kjøreprøve, går saken til Fylkesmannen ved Fylkeslegen. Praktisk kjøreprøve er en tilleggsundersøkelse som utføres på vegvesenets trafikkstasjon.

Kontakt

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.