Rehabilitering – Intensiv språktrening i gruppe etter ervervet hjerneskade

Seksjon for rehabilitering

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, kan gi positive resultater for personer med språklige utfall etter ervervet hjerneskade, selv flere år etter skaden. CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad, med fokus på bedring av talespråket.

Innledning

Målgruppen for intensiv språktrening i gruppe er personer som har fått afasi etter ervervet hjerneskade. Afasi innebærer vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Det bør ha gått minst 3 måneder etter hjerneskaden. Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket. 

Henvisning og vurdering

Deltakerne må kunne si eller gjenta noen ord. De må være motivert for denne krevende treningsformen, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på 3 timer med språktrening, i tillegg til noe fysisk aktivitet i gruppe. Deltakerne må ha tilstrekkelig språkforståelse og kognitiv funksjon. Språktreningen er ikke egnet ved progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Fastlege eller annen behandlende lege henviser til utredning.

CIST - intensiv språktrening i gruppe (pdf)

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk vurderingskonsultasjon for samtale og kartlegging. I etterkant vil du få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt for deg.
Det er en fordel at gruppedeltakerne har så lik type språklige utfall som mulig. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt. Det vil bli tatt en gjennomgang av henvisninger og vurdert gruppesammensetning. Her avklares hvem som skal i hvilken gruppe. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

2. Under

Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, og en assistent ved behov. Det gjennomføres tre timer daglig språktrening over en periode på tre uker. Første dag i første uke og siste dag i siste uke går med til testing av den enkelte deltaker.

CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Hovedformålet med treningen er å bedre talespråkproduksjon, men også språkforståelse. For å fremme bruk av muntlig tale anvendes det begrensninger (constraints) av alternativ kommunikasjon, for eksempel ved å bruke visuelle hinder i språkgruppen. Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger fast struktur og deltakerne mottar hjelp til å produsere så fullstendige setninger som mulig.

3. Etter

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltaker, fastlege/ henvisende instans, samt til logoped i hjemkommunen. Det anbefales at du får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen. I tillegg oppfordres pasienter også etter gruppetilbudet om å fortsette egentrening ved å bruke det verbale språket aktivt i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2019)

JANUAR: 

 • CIST uke 3, 4 og 5. Start fredag i uke 2 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 3, 4 og 5 (2019)

FEBRUAR:

 • CIMT gruppe i uke 6, 7 og 10 (2019 og 2020)
 • CIST uke 7, 8 og 9 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 8, 10 og 11 (2019)

MARS:

 • Tidligfase i uke 12, 13, 14 og 15 (torsdager) (2019)
 • CIST uke 12, 13 og 14 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)

APRIL:

 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 13, 14 og 15 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

MAI:

 • CIST uke 21, 22 og 23 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 17, 18 og 19 (2019)

JUNI/JULI/AUGUST:

 • CIST uke 35, 36 og 37 (2019)
 • CFS/ME kurs ved LMS fredager i uke 23, 24 og 25 (2019)

SEPTEMBER:

 • CIMT gruppe i uke 39, 40 og 43 (2019)
 • CIST gruppe i uke 40, 41 og 42 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 36, 37 og 38 (2019)

OKTOBER:

 • CIST gruppe i uke 44, 45 og 46 (2019)
 • CFS/ME-kurs ved LMS fredager i uke 42, 43 og 44 (2019)

NOVEMBER:

 • Tidligfase i uke 44, 45, 46 og 47 (torsdager) (2019)
 • CIST gruppe i uke 48, 49 og 50 (2019)

Døgnrytme ved sengeposten

​​Trening foregår i aktivitetene listet opp nedenfor. Men det kan i tillegg være aktuelt med trening mellom disse aktivitetene i sal eller vannbasseng.

​Kl 07.30-08.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 08.00 Trening i morgenstell​
Fra kl 08.30 ​Frokost
​Kl 13.00 ​Lunsj
​Kl 14.30-15.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 17.00 ​Middag
​Kl 20.00 ​Kveldsmat
​Kl 21.30-22.00 ​Vaktskifte for personalet
​Kl 23.00 ​Ro i avdelingen og lysene slukkes

Besøkstider etter avtale med personalet

Trening kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Du har derfor ofte ansvar for egen treningsinnsats i forhold til mengde og lengde. Men, det er også viktig med hvile og mange blir i starten fort trette.

Du vil få en individuell ukeplan som er en oversikt over egne treningsaktiviteter som er planlagt. Her kan det fremkomme treningsøkter som også blir planlagt gjennomført i treningssal eller i basseng.

Viktigst er likevel de aktivitetene som foregår i løpet av dagen, som morgenstell, under måltider eller trening ved å memorere saker og ting gjennom dagen.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Praktisk informasjon ved sengeposten

​Ta med deg:

•​Behagelige treningsklær
•Sko for både inne- og utebruk
•Yttertøy
•Badetøy
•Toalettsaker

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Mange har problemer med balanse, syn eller svimmelhet i starten. Hjelp derfor ikke andre pasienter ved behov for forflytting, men ta kontakt med personalet for hjelp og veiledning i stedet.

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.