Rehabilitering - Intensiv trening av håndfunksjon etter ervervet hjerneskade

Seksjon for rehabilitering

Vi tilbyr et poliklinisk gruppetilbud med vekt på intensiv trening av håndfunksjon ved hjelp av metoden Constraint-Induced Movement Therapy (CIM-terapi). Det er gjennomført en rekke studier på denne treningsmetoden, og den er funnet svært nyttig for pasienter som har noe, men ikke full funksjon i hånden etter en ervervet hjerneskade.

Innledning

Målgruppen for intensivt håndtreningsprogram er personer som har redusert funksjon i en hånd  eller arm på grunn av ervervet hjerneskade, for eksempel hjerneslag. Det bør ha gått minst 3 måneder – aller helst 6 måneder etter hjerneskaden. Tilbudet egner seg for deg som ønsker en aktiv hverdag. Hovedmålet med treningen er å bedre hånd- og armfunksjonen.

Du må ha noe bevegelse i skulder, arm og fingre. Du må være motivert for denne krevende treningsformen, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på seks timer, samt egentrening hjemme. 

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltagere vil bli vurdert etter henvisning fra lege. 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

  1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer.
  2. Legens navn, adresse og telefonnummer 
  3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan funksjonsnedsettelsen påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt). 
  4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges. 
  5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus. 
  6. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt. 
  7. Hvilke tjenester pasienten mottar eller har mottatt lokalt i 1. linjetjenesten? 
  8. Har pasienten en individuell plan? 
  9. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (off/ privat) for samme tilstand/diagnose?

1. Før

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk vurderingskonsultasjon for samtale og undersøkelse. I etterkant vil du få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt for deg.

2. Under

CIM-terapi går ut på intensiv trening med fokus på mest mulig bruk av den hånden som har redusert funksjon. Dette gjennomføres ved at du har en vott på den friske hånden under treningsperioden slik at du er nødt til å bruke hånden med nedsatt funksjon.

På dagtid, fra kl. 09:00-14:00, trener du i gruppe med behandlere fra tverrfaglig team. På ettermiddagen er det egentrening der du gjennomfører ulike daglige aktiviteter hjemme.  Votten på den friske hånden skal brukes ca. 90 % av den våkne tiden.

Gruppetilbudet varer i totalt 5 uker med 2 uker trening på Lassa, 2 uker trening hjemme og deretter 1 uke trening på Lassa.

Treningen foregår i gruppe med opptil 6 personer, men du får et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser for styrke og bevegelighet, samt relevante hverdagsaktiviteter.

Den første dagen gjennomføres det kartleggingstester og mål for treningen settes. Vi oppfordrer deg til å skrive ned 5 treningsmål for treningsperioden, det vil si konkrete gjøremål som du strever med på grunn av nedsatt motorikk eller funksjon, og som du ønsker å mestre bedre. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs
Det polikliniske gruppetilbudet avsluttes med re-testing.

Les mer om gruppetilbud ved seksjon for rehabilitering - Intensiv håndtrening i gruppe (CIMT)

3. Etter

Etter gjennomført gruppetilbud vil vi gjennomgå måloppnåelsene sammen med deg og sende ut epikrise/ terapeutrapport til henvisende lege med kopi til deg.

Du vil også få med deg et anbefalt treningsopplegg hjem. Ved behov for videre oppfølging av ergoterapi/fysioterapi i hjemkommunen din vil vi bidra til kontakt med kommunen om dette.

3-4 måneder etter at gruppen er avsluttet vil du bli innkalt for en re-test hos oss.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.