HELSENORGE
Seksjon for rehabilitering

Senfølgeutredning etter covid-19, ved Lassa

Etter gjennomgått covid-19-sykdom kan du oppleve plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan du oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn åtte uker etter symptomdebut, kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved rehabiliteringspoliklinikk, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa (AFMR).

Innledning

Ved rehabiliteringspoliklinikken blir du utredet poliklinisk av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som ut fra ditt symptombilde og funksjon avgjør om det er behov for en tverrfaglig funksjonskartlegging.

Målgruppe

 • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19, hvor symptomene har vart i mer enn åtte uker etter symptomdebut.
 • Pasienter med behov for spesialisert utredning fra Helse Stavanger og sørlige del av Helse Fonnas opptaksområde.
 • Pasienter med senfølger etter covid-19 - som medfører at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenlignet med før covid-19.
 • Tilbudene omfatter voksne.

 

 

Henvisning og vurdering

Både fastlege og sykehuslege kan henvise.

Både fastlege og sykehuslege kan også henvise direkte til Helse i Hardanger, som er en tredagers intervensjon eller behandling med før- og etterkartlegging eller oppfølging. Se mer informasjon på https://helseihardanger.no/

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning:

 • Henvisningen skal merkes «senfaseutredning covid-19».
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Sosiale forhold.
 • Tidligere sykdommer.
 • Aktuelle sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i skole- og arbeidssammenheng og på fritiden).
 • Resultatet av supplerende undersøkelser, tidligere spesialistvurderinger og behandlingsforsøk.

Før

Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp, vil du få innkallingsbrev til poliklinisk utredning.

Under

Du kommer først til en poliklinisk undersøkelse, der en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering - sammen med aktuelle faggrupper - møter deg.

Vi gjør en medisinsk vurdering av tilstanden din og en tverrfaglig funksjonskartlegging. Hvis det er uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller enkelte organer, vil du bli henvist videre til spesialister fra fagområder som lungemedisin, hjertemedisin, nevrologi, infeksjon eller psykisk helsevern. På bakgrunn av utredningen kan du bli henvist til følgende rehabilitering ut fra ditt videre rehabiliteringsbehov:

 • døgnrehabilitering i sykehus ved AFMR Lassa
 • dagrehabilitering ved AFMR Lassa 
 • Helse i Hardanger, som er et tre-dagers intervensjon eller behandling med før- og etter-kartlegging og oppfølging. 
 • Rehabiliteringsopphold ved privat rehabiliteringsinstitusjon, som eksempelvis LHL Nærland eller annen. 
 • Kommunal rehabilitering, eksempelvis hjemmetrening med kommunal fysioterapeut eller på privat treningsstudio - eventuelt med forsterket interkommunalt ambulant tverrfaglig rehabiliteirngsteam (IKART).

Etter

Når du er ferdig utredet, vil vi - i samarbeid med deg - lage en plan for videre behandling. Dette kan foregå ved sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon eller i din hjemkommune. Vi sender epikrise til den som henviste deg. Du kan kontakte oss i etterkant hvis du har behov for det.

Kontaktinformasjon

Buss

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Parkering

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

Datoer for gruppetilbud: Tidligfase hjerneskole, CIST og CIMT (2021)

CIST:

Gruppe 1: Uke 2, 3 og 4
Gruppe 2: Uke 6, 7 og 8
Gruppe 3: Uke 14, 15 og 16 OBS! Uke 14 starter med 2. påskedag!
Gruppe 4: Uke 18, 19 og 20
Gruppe 5: Uke 22, 23 og 24
Gruppe 6: Uke 36, 37 og 38
Gruppe 7: Uke 42, 43 og 44
Gruppe 8: Uke 47, 48 og 49

CIMT:

Gruppe 1: Uke 6, 7 og 10
Gruppe 2: Uke 39, 40 og 43
Tidligfase hjerneskole:
Gruppe 1: 21.januar, 28. januar, 4. februar og 11. februar (pårørendekveld 4. februar)
Gruppe 2: 20. mai, 27. mai, 3. juni og 10. juni (Pårørendekveld 3. juni)
Gruppe 3: 18. november, 25. november, 2. desember og 8. desember (Pårørendekveld 2. desember)

CFS/ME grupper

Gruppe 1: torsdager 21.01., 28.01., 04.02. og 11.02.
Gruppe 2: torsdager 15.04., 22.04., 29.04. og 06.05.
Gruppe 3: torsdager 03.06., 10.06.,17.06. og 24.06.
Gruppe 4:  26.08., 02.09., 09.09. og 16.09.
Gruppe 5:  21.10., 28.10., 04.11. og 11.11.
Gruppe 6: 25.11., 02.12., 09.12. og 16.12.
 

Pårørende samlinger CFS/ME grupper

Pårørende gruppe 1: onsdag 26.05.21 kl. 15.00-17.00
Pårørende gruppe 2: onsdag 17.11.21 kl. 15.00-17.00

 

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Praktisk informasjon ved sengeposten

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?