HELSENORGE
Revmatologisk avdeling

Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom (SS) er en kronisk revmatisk sykdom dominert av redusert tåre- og spyttkjertelfunksjon som gir tørre øyne og munn. Tretthet og muskel- og leddsmerter er også vanlige plager ved sykdommen. Sjøgrens syndrom oppstår primært (ikke knyttet til andre sykdommer), eller sekundært som tilleggsfenomen til andre revmatiske sykdommer, for eksempel leddgikt eller systemisk lupus.Tørre øyne og tørr munn er ellers en vanlig plage som ofte ikke skyldes revmatisk sykdom.

Innledning

Tørrhet i øyne og munn de vanligste symptomene ved Sjøgrens syndrom. Hovne spyttkjertler, likfingre og hudutslett kan forekomme. Kvinner kan oppleve tørrhet i skjeden. Mange kjenner på muskel- og leddsmerter, og det er vanlig å kjenne seg trett og uopplagt. 


Henvisning og vurdering

Det er fastlegen som henviser. Ansvarlig lege vurderer henvisingene ut i fra Nasjonal prioriteringsrettleder. Når henvisingen er vurdert av revmatolog, vil du innen 12 uker få innkalling til utredning. 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Alle pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer har rett til nødvendig helsehjelp. En del pasienter med degenerative lidelser er også prioritert i revmatologi.                 
Revmatologiske avdelinger i Norge har stor pågang, og vi må derfor prioritere pasientene etter bestemte kriterier. For å gjøre det på best mulig måte er vi avhengig av gode henvisinger fra fastlegene. Svært viktig i vår vurdering av henvisningen er legens objektive undersøkelse, ikke pasientens egen smertebeskrivelse alene.                 

  

En henvising må inneholde:

Klar problemstilling/anamnese med symptommønster                 
Kliniske funn ved undersøkelse                 
Evt. laboratoriefunn                 
Evt. røntgenundersøkelse                 

  

Ved mistanke om Sjøgrens sykdom:

Tørre øyne eller munn over 3 måneder                 
Allmennsymptomer eller symptomer/funn fra andre organer
  
ANA                 
Medikamenter pasienten bruker som kan gi munntørrhet
  
Evt. undersøkelse fra øyelege
  Utredning

Diagnosen stilles på bakgrunn av målt redusert produksjon av tårevæske eller spytt,  autoantistoffer assosiert med Sjøgrens syndrom i blodprøver og eventuelt vevsprøve fra spyttkjertlene.


Behandling

Det finnes ingen behandling som fjerner den autoimmune sykdommen Sjøgrens syndrom. Behandlingen som finnes i dag tar sikte på å dempe den autoimmune betennelsesreaksjonen i kroppen, og å dempe symptomene sykdommen gir. Det finnes ingen behandling som fjerner alle plagene, men de kan lindres. Ved tretthet, muskel- og leddsmerter eller ved store plager med munntørrhet og tørrhet i øyne, kan det være aktuelt å forsøke et antirevmatisk middel, Plaquenil. 

Tørre øyne

Apotek og optikere har i dag et stort utvalg av ulike typer øyedråper og øyegel. Dråpene og gelen kan i de fleste tilfeller kombineres med hverandre. Du kan for eksempel bruke en gel om natta, og tynnere dråper på dagtid. Det kan ta litt tid å finne de riktige øyedråpene eller den riktige kombinasjonen, men det kan lønne seg å teste ulike preparater for å finne det som passer best for deg. 

Du som har Sjøgrens syndrom skal ikke bruke kortisonøyendråper. Konserveringsmidler bør du også unngå. Ved hyppig bruk kan disse være skadelige for øyets overflate. 

Tørr munn

På apoteket finnes det spytterstatningsmidler og midler som skal stimulere spyttproduksjonen. Dette finnes både som spray og som sugetabletter. Nesten alle produktene er reseptfrie. 

Informasjonen om øyendråper gjelder også her. Du kan prøve litt forskjellig av de produktene som finnes, og dermed finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan også lønne seg å få hjelp av andre som lider av Sjøgrens syndrom, da mange har egne løsninger for munntørrheten. Vann er det mest brukte middelet. 

Det er viktig at du bruker fluor i form av tyggegummi, sugetabletter eller skylling. Uten fluortilskudd er stor fare for at du får tannskader. Ettersom redusert spyttmengde gir økt fare for karies, bør du være forsiktig med søtsaker. Det er svært viktig med god tannhygiene. Eventuelt kan du bruke en ekstra mild tannkrem som kan tolereres av deg som har denne sykdommen. 

Dersom tunga verker og svir, kan det skyldes at du har en soppinfeksjon. Dette bør behandles med en sukkerfri soppmikstur eller tabletter. Problemet er ofte tilbakevendende. Hyppige kontroller hos tannlege er viktig.

Tørr skjede

For å motvirke uttørking av slimhinnen i skjeden, har apoteket en rekke midler som kan brukes. 

Tørr hud

Tørr hud kan du behandle med ulike fuktighetskremer eller badeoljer.

Tørr nese

Ved tørr nese kan du ta litt saltvann i neseborene.

Apoteket kan være behjelpelig med å gi deg informasjon om ulike preparater.

 

Oppfølging

Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle om det er hensiktsmessig med oppfølging hos spesialist eller fastlege.

Vil du vite mer?

Sjøgrens syndrom - helsenorge.no

Norsk Revmatikerforbund

Sjøgrens syndrom – BINDEVEVSSYKDOMMER.NOBINDEVEVSSYKDOMMER.NO

Diseases and Conditions (rheumatology.org)


Faresignaler

Ta kontakt med fastlegen dersom du får følgende symptomer/plager:
  • Feber, nattesvette, og/eller uforklarlig vekttap. 
  • Leddhevelse eller forstørrede spyttkjertler eller lymfeknuter i flere uker.Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?