Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom

Behandlingsprogram, BUPA

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for flere tilstander med forstyrret spisemønster og med ulik alvorlighetsgrad og årsakssammenheng. De mest kjente tilstandene er anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.

Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Felles for spiseforstyrrelser er en forstyrret kroppsopplevelse med subjektiv opplevelse av fedme, og en sterk drivkraft for å gå ned i vekt.

Det finnes flere ulike behandlingsformer for spiseforstyrrelser. De mest vanlige er psykoterapi, ernæringsveiledning, fysioterapi, medisinering, støttegrupper og selvhjelp.

For barn og unge kan symptomer på spiseforstyrrelse være annerledes enn hos voksne. Ved mistanke om spiseforstyrrelser er det viktig å være oppmerksom på om barnet følger sin tidligere utviklingskurve (persentil) for høyde og vekt og viser normal pubertetsutvikling.

1. Utredning

Når henvisningen er vurdert og det gis rett til nødvendig helsehjelp, vil du bli innkalt til en inntakssamtale, evt. sammen med foresatte.

En grundig somatisk og psykiatrisk vurdering er en betingelse for rett behandling og på rett omsorgsnivå. I så måte henger utredning og vurdering nøye sammen med behandlingen (retn.linje).

Med bakgrunn av henvisning og inntakssamtale vil det bli utarbeidet en utredningsplan, som inneholder oversikt over planlagt utredning og legges fram for deg, evt. sammen med foresatte.  

Utredningen vil som oftest bestå av:

  • Informasjon (kartlegging) om sykdomshistorien din (anamnese inkl. familieanamnese)
  • Relevante tester og intervju, som på fagspråket blir kalt strukturerte diagnostiske intervju/instrumenter.
  • Relevante skjemaer som du og evt. foresatte / andre skal fylle ut selv (selvrapporteringsskjema).   
  • Somatisk utredning (legeundersøkelse, blodprøver, evt. andre supplerende undersøkelser ved behov)

For noen kan det bli aktuelt med innleggelse på sykehus.

For de fleste vil diagnosen være relativ klar, og det vil ikke være naturlig å gå igjennom en lengre periode med utredning før man starter behandlingsmessige tiltak. Etter endt utredning vil det bli gjennomført en diagnostisk vurdering, som inneholder en kort gjennomgang av utredning, konklusjon og foreslått tiltak.

2. Behandling

Pasientene henvises som regel til en poliklinikk, hvor de vurderes, og utredning og behandling iverksettes. De aller fleste vil klare seg med de ordinære behandlingstiltakene som man gjør i en poliklinikk, men det vil være noen ganger hvor man ikke opplever bedring og har behov for mer behandling. Dersom det vurderes aktuelt og nødvendig, kan man forsterke det polikliniske tilbudet med ambulante tjenester, dagtilbud eller døgninnleggelse på sykehus.

En behandlingsplan utarbeides på grunnlag av konklusjonen etter diagnostisk vurdering og inneholder en kort gjennomgang av utredning, konklusjon og foreslåtte tiltak. Planen drøftes og justeres i samråd med deg, og evt. foresatte.

Poliklinisk behandling med ambulante tjenester

Ambulante tjenester kan være en forsterkning av poliklinisk behandlingstilbud og et tillegg til ordinær poliklinisk behandling. Her møter behandlerne ungdom og deres foreldre hjemme, og hjelper til i forhold til hvordan gjennomføre måltidene og bruk av spiseliste osv. Man kan være tett på, med daglig oppfølging i en intensiv, men tidsavgrenset periode.

Behandling ved døgnenheter

Dersom man ikke kommer til mål med de ovenfor nevnte behandlingsintervensjonene, vil det kunne være aktuelt med innleggelse i døgnenhet på sykehus.

En innleggelse skjer oftest ut i fra behov for øyeblikkelig hjelp, hvor allmenntilstand ofte er dårlig. Døgninnleggelse kan også være aktuelt ved alvorlige spiseforstyrrelser som har stått på mer over tid. Drøfting skal skje i forkant, slik at innleggelsen skjer med best mulig timing.

Familieinnleggelse i en avgrenset periode, er et alternativ til døgninnleggelse av ungdommen alene, spesielt når pasienten er under 16 år. Man kan da sette sammen behandlingsteam fra ulike enheter/team.

3. Oppfølging

Barn og unge som har spiseforstyrrelse vil oftest være i behov for oppfølging, langvarig og fra mange ulike instanser. Derfor bør det utarbeides en individuell plan og opprette ansvarsgruppe.

I saker med alvorlig spiseproblematikk skal man jobbe for å få til trygge og glidende overganger i en overføring mellom ulike tjenester og behandlingsnivå, men også ved bytte av behandler.

Før avslutning av behandling ved sykehuset/BUP er det viktig å starte et samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen og primærhelsetjenesten, som kan være skolen, helsesøster, fastlege, barne- og familietjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og andre kommunale instanser.

BUP avslutter vanligvis saker når ungdommen er 18 år. Dersom ungdommen anses å ha behov for videre behandling/oppfølging utover fylte 18 år kan det være aktuelt å overføre saken til psykisk helsevern for voksne.

Epikrise skal sendes innen 7 dager etter avslutning (til henvisende instans).

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.

Mattilbud

​Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet serveres måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen.

 I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det serveres fire måltider på avdelingene (frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds). Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Psykiatrisk divisjon på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Om du er ute etter et sted å få noe å bite i, lese på, eller sitte ved, så har LYST et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. 

Butikken er åpen hele døgnet.

​Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød ved St.Svithun hotell (vegg i vegg med sykehuset) serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Åpningstid: 11.30-21.00

Snacksautomater

På sykehuset finnes automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Parkering Våland

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Du finner også parkeringsplasser for besøkende på sykehusområdet. Når du parkerer må du trekke parkeringsplapp og betale på forhånd. Ved avreise før antatt parkeringstid kan du trekke kortet for å avslutte parkeringen.

Husk å beregne nok parkeringstid. Det kan være noe ventetid ved sykehuset.

Kart merket med parkeringsplasser

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering

Skoletilbud

Skole er viktig også når et barn / en ungdom er syk. Skolen representerer elevens hverdag og normalitet.

Stavanger universitetssjukehus har sitt eget tilbud for barn og unge i grunnskole og videregående skole, samt et spesialpedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder. Sykehusskolen er tilknyttet Møllehagen skolesenter, som driftes av Rogaland fylkeskommune.

Skolerommet ligger i fjerde etasje, i enden av 4D. Her kan barn og unge innlagt ved alle sykehusets avdelinger delta i undervisningen.

 

 

Organisering av skoledagen
Undervisning og timeplan blir under innleggelsen tilpasset den enkelte elev i samarbeid med behandlingspersonell. Mesteparten av undervisningen foregår på skolerommet, men dersom noen må være på rommet sitt kan også undervisningen foregå der.

Det faglige innholdet blir lagt opp i nært samarbeid med kontaktlærer ved nærskolen.
Slik sikrer man at eleven unngår å miste nytt fagstoff som klassen gjennomgår, og eleven får en mulighet til å jobbe parallelt med klassen.

Når en er elev ved sykehusskolen, gjelder dette som opplæring på en annen arena etter opplæringsloven. Tilstedeværelsen meldes til nærskolen (også videregående), og eleven får ikke fravær for disse dagene.

Skolens åpningstider:
Mandag- torsdag: 09.00- 14.00 (lunsj fra 12.00- 12.45)
Fredag: 09.00- 12.00 (lunsj fra 12.00- 12.45)

Spesialpedagogisk tilbud
Innlagte barn under skolepliktig alder som har kjente utviklingsvansker, har rett til spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogen kartlegger og veileder med tanke på veien videre, og henviser barnet videre til kommunen ved behov.

Hvem jobber her?
Avdelingsleder: Petter Gulbrandsen

Undervisningspersonell: Lene Junita Risholt, Kim Levi Tveiten, Ragnhild Jansen Bakkedal og Kari Christiansen

Spesialpedagog for førskolebarna: Hilde Idsø Sivertsen

Barnehagelærer: Ann Elin Skretting

 

Kontakt
Om du lurer på noe, så ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 51 84 89 - eller kom oppom på skolerommet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.