Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom

Behandlingsprogram

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for flere tilstander med forstyrret spisemønster og med ulik alvorlighetsgrad og årsakssammenheng. De mest kjente tilstandene er anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.