HELSENORGE

Stressmestring

Gruppen er for personer som ønsker å forstå og mestre stress bedre, lære en metode for å kunne bli mer seg selv og øke evnen til å velge sin vei.