HELSENORGE
Poliklinikk Strand

Stressmestring ved Strand poliklinikk

Gruppen er for personer som ønsker å forstå og mestre stress bedre, lære en metode for å kunne bli mer seg selv og øke evnen til å velge sin vei.

Innledning

Gruppen er for personer i arbeidsrelatert aktivitet og som opplever stress som et problem. Målet for gruppen er å lære om hva som kan føre til stress og ulike måter å håndtere stress. Reflektere over egne prioriteringer.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Sola DPS

 • Henvisningsfrist: 2 uker før oppstart. Aktuelle deltakere vil bli kalt inn til en informasjons-/vurderingssamtale i forkant av kurset.
 • Krav til henvisning: Henvisning fra fastlege eller behandler i spesialisthelsetjenesten.
  En beskrivelse av pasientens psykiske tilstand og sosiale situasjon samt om pasientens egen motivasjon for deltagelse og endring. Informasjon om arbeidsforhold.
 • Henvisningsadresse: Sola DPS, poliklinikken, Stemveien 40, 4050 Sola
 • Inkluderingskriterier: Dersom pasienten selv er informert og ønsker å delta. Er i arbeidsrelatert aktivitet.
 • Ekskluderingskriterier: Psykose/ alvorlig psykisk lidelse. Rusproblematikk. Store konsentrasjon-/ lærevansker.
 • 'Krav om indiviualbehandler: Nei, men hvis pasienten ikke har individualbehandler må henvisende lege være orientert om at vi avgrenser vårt ansvar til å tilby pasienten stressmestringskurs.

Sandnes DPS, poliklinikk Strand

 • Målgruppe: Mennesker med psykiske helseplager med evne til å fullføre forpliktende kurs.
 • Arbeidsmetode: Undervisning, praktiske øvelser og forpliktende hjemmeøvelser.
 • Varighet og tidspunkt: Ett kurs vårsemester og ett kurs høstsemester. Åtte uker, mandager klokken 12-14.30. Vi følger skoleruten.
 • Antall deltakere: Fem (vanligvis seks utenom korona)
 • Pris: Poliklinisk takst
 • Krav til henvisning: Fra fastlege eller behandler
 • Henvisningsfrist: Fortløpende
 • Henvisningsadresse: Elektronisk - Sandnes DPS, Poliklinikk Strand
 • Ekskluderingskriterier:  Psykose/alvorlige psykiske symptomer, rusproblematikk (inklusiv B-preparater)

Før

Det er ingen forberedelse til gruppen.

Under

Gruppen varer i åtte uker.

Mindfulness / stressmestring

Mindfulness ble utviklet med henblikk på stressreduksjon for ledere i næringslivet. Mindfulness kan bidra til å redusere stress i hverdagen, øke hjernekapasitet og fremme helse, fysisk og psykisk. Det er vitenskapelig dokumentert at mindfulness har effekt, og tilnærmingen anvendes nå også i helsevesenet.

Mål
Lære mindfulnessmetoden. Bli mer kjent med seg selv og veier til stressmestring.

Tema i kurset

 • Hva er mindfulness?
 • Stress-/sårbarhetsmodellen
 • Toleransevinduet
 • Stress og stressmestring
 • Kropp og sinn
 • Hvorfor har vi følelser – hvordan har vi følelser?
 • Relasjonshåndtering – om hvorfor det er viktig med god kommunikasjon

 Mindfulnessøvelser + andre praktiske øvelser

Detaljer om kurset ved Sandnes DPS, poliklinikk Strand:

Målgruppe: Mennesker med psykiske helseplager med evne til å fullføre forpliktende kurs.

Arbeidsmetode: Undervisning, praktiske øvelser og forpliktende hjemmeøvelser.

Varighet og tidspunkt: Ett kurs vårsemester og ett kurs høstsemester. Åtte uker, mandager klokken 12-14.30. Vi følger skoleruten.

Antall deltakere: Fem (vanligvis seks utenom korona)

Pris: Poliklinisk takst

Krav til henvisning: Fra fastlege eller behandler


Etter

Etter gruppen blir du fulgt opp av din behandler.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?