HELSENORGE
Øre-nese-hals-avdelingen

Trakeostomi

Trakeostomi er en åpning på halsen fra hudnivå inn til luftrøret (trachea). I denne kanalen plasseres et rør (kanyle) som du puster igjennom. Alvorlig lungesvikt med behov for langvarig respiratorbehandling (pustemaskin), tranghet i svelg, strupe eller luftrør på grunn av svulster, betennelser eller medfødte misdannelser kan medføre behov for trakeostomi.

Innledning

I sjeldne tilfeller er det nødvendig å gjøre en trakeostomi  akutt. Dette er en nødprosedyre som alle anestesileger trener på regelmessig. Trakeostomien er da en livreddende prosedyre som gjøres fordi  legene ikke klarer å etablere fri luftvei på annen måte, f.eks. ved store ansiktsskader.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Trakeostomien gjøres så å si alltid  i narkose (generell anestesi).

Under

De fleste trakeostomiene gjøres av anestesileger på intensiv avdeling, med såkalt«gjennom huden» (perkutan) teknikk. På barn og i noen få tilfeller hos voksne gjøres det med vanlig kirurgisk teknikk av øre-nese-halsleger.

Kanylen settes inn  en oppblåsbar «ballong» (cuff), som gjør at blod og slim ikke renner ned i lungene. Respirator kan hvis nødvendig kobles til kanylen.

Etter

Etter hvert som du blir bedre kan pustemaskinen tas bort,  og  du puster selv gjennom kanylen en periode før den fjernes.  Da vil hullet i halsen (stomaet)  lukke seg av seg selv  og det dannes et lite arr på halsen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?