Sykehuset er i grønn beredskap

Koronavirus

Helse Stavanger er i grønn beredskap på grunn av koronapandemien.

Stavanger University hospital

Logo
Organization number 983 974 678