Sykehuset er i gul beredskap

Koronavirus

Helse Stavanger er i gul beredskap grunnet den pågående koronasituasjonen.

Stavanger University hospital

Logo
Organization number 983 974 678