HELSENORGE

Forskningsgrupper

​Stavanger universitetssjukehus har forskningsgrupper innenfor ulike fagområder. Forskningsgruppelederen er som oftest en professor eller seniorforsker med fast ansettelse på sykehuset. For å være forskningsgruppe ved SUS må gruppen ha høy faglig kompetanse, aktivitet og forskningsproduksjon.

Siden er under opparbeidelse, det vil bli publisert informasjon om flere forskningsgrupper.

Forskningsgrupper

Akuttmedisin

Allmennmedisin og samhandling

Antimikrobiell resistens

Brystkreft

Eldremedisin og samhandling

Gastrokirurgi

Klinisk immunologi

Kreft og medisinsk fysikk

Nevrovitenskap

Ortopedisk kirurgi

Patologi

Radiologi

Sykepleie- og helsevitenskap

Rusmiddelforskning

Safer Healthcare

Safer Births

Safer Stroke

​​

Fant du det du lette etter?