Forskningsgruppe for ortopedisk kirurgi

Økt kunnskap om skader, brudd og ortopedkirurgiske lidelser gir mulighet for bedre pasientbehandling.

Ortopedkirurgisk forskningsgruppe forsker på frakturbehandling inkludert skademekanisme, diagnostisering, behandling og behandlingsresultat. Forskningsområder inkluderer også traumekirurgi, protesekirurgi, ryggkirurgi, fot-ankelkirurgi og osteoporose. Gruppen er ledende innen bruk av pasientrapporterte resultatmål i ortopedisk kirurgi i Norge.

Flere prosjekter handler om å undersøke hvordan vi kan bruke pasientenes egen erfaring for å måle symptomer og resultat av behandling for pasienter med bruddskader, skader og plager i fot, ankel og legg, og for pasienter som blir operert med kunstig kne- eller hofteledd. Det er også metodestudier om bruk av pasientrapporterte resultatmål.

Forskningsprosjekter

  • Pasientrapporterte resultatmål (PROM) for frakturpasienter - en register basert studie
  • CROFT-Randomized Controlled Multicenter Trial Comparing Tension Band Wiring and Plate Fixation in the Treatment of Isolated Displaced Olecranon Fractures
  • Pasientrapporterte resultater etter operasjon for Lisfranc skade
  • Diagnostikk av hoftebrudd i lårbensknuten (trokanter): sammenligning av røntgen, CT og kliniske funn
  • Er det klinisk forskjell på hvordan pasienter har det etter hoftebrudd i lårbensknuten om de er operert med protese eller margnagle?

Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Bergen
Helse Vest IKT
Helse Midt-Norge IT
Nasjonalt hoftebruddregister
Fagsenter for pasientrapporterte data
Oslo universitetssykehus

Medlemmer

Aksel Paulsen (seksjonsoverlege, ph.d.)
Ane Djuv (overlege, ph.d.)
Knut Harboe (overlege, ph.d.)
Terje Meling (overlege, ph.d.)
Michael Quan Nguyen (lege, ph.d.-stipendiat)
Thomas Abel Woldeyesus (lege, ph.h.-stipendiat)
Ingvild Dalen (biostatistikker, ph.d.)
Joanna Barbara Baluszek (forskningssekretær, MSc)
Cathrine Harstad Enoksen (overlege, ph.d.)
Eric Franssen (overlege)
Dag Rune Sjøen Pedersen (overlege)

Kontakt

Aksel Paulsen, leder for forskningsgruppen
aksel.paulsen@sus.no
Ane Djuv, leder for Frakturregister i Helse Vest
ane.djuv@sus.no

Fant du det du lette etter?