HELSENORGE

Klinisk immunologi

Kronisk inflammatoriske og autoimmune sykdommer.

​Autoimmune sykdommer er tilstander som skyldes at kroppens immunforsvar angriper kroppen selv. Dette fører til kroniske betennelser (inflammasjon) og andre fenomener. Eksempler på slike sykdommer er systemisk lupus erythematosus (SLE), primært Sjøgrens syndrom, leddgikt (rheumatoid artritt), autoimmun thyroiditt (betennelser i skjoldbruskkjertelen) og psoriasis. Det gjelder også kroniske tarmsykdommer slik som ulcerøs kolitt, Morbus Crohn og cøliaki. Omlag 5 – 7 prosent av befolkningen har en autoimmun sykdom. Vi forsker på årsaker og sykdomsmekanismer til slike sykdommer.

Gruppen er preget av stor tverrfaglighet, og kobler basal biomedisin (molekylærmedisin og genetikk) med flere kliniske spesialfelt, som indremedisin, revmatologi, nevrologi, nevropsykologi, gastroenterologi, dermatologi og radiologi. Siden 2005 er det bygget opp svært godt karakteriserte forskningskohorter først og fremst ved sykdommene systemisk lupus erythematosus og primært Sjøgrens syndrom, samt kohorter med alders- og kjønnsmatchede friske kontrollpersoner. Det foreligger i dag en omfattende forskningsbiobank med blod, ryggmargsvæske (cerebrospinalvæske) og vev. Per september 2020 har 9 personer avlagt doktorgrad på forskning utført i gruppen. Klinisk immunologisk forskningsgruppe ledes av professor Roald Omdal.

Forskningsprosjekter

Gruppen har to hovedområder for forskning:

1. Kognitiv svikt ved autoimmune sykdommer

Kognitiv svikt omfatter blant annet forstyrrelse av hukommelse, konsentrasjonsevne og orienteringsevne, og forekommer hos en stor del av mennesker som har autoimmune sykdommer. Dette skyldes at immunsystemet angriper hjerneceller, hjernens støtteceller (gliaceller) eller hjernens blodårer. Vi arbeider med hvordan forskjellige antistoffer påvirker hjernefunksjonene, og har vist at spesielt anti-NR2 antistoffer er en viktig årsak.

2. Biologiske mekanismer for kronisk fatigue

Fatigue er en sykelig form for trøtthet og utmattelse som ledsager mange ulike sykdommer. Hovedhypotesen er at fatigue er en del av sykdomsadferd (eng.: «sickness behavior»), og oppstår når det medfødte (innate) immunsystemet er aktivert. Vi forsøker å finne de biologiske mekanismene som ligger bak dette fenomenet som oppstår i hjernen. Denne forskningen omfatter i dag fatigue ved inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt, Morbus Crohn og cøliaki), psoriasis, leddgikt, samt brystkreft og autoimmun thyroiditt. I dette arbeidet undersøker vi gener, ulike molekyler (spesielt cytokiner og varmesjokk proteiner) samt nevropeptider. Undersøkelser i ryggmargsvæske for å finne ukjente signalmolekyler for fatigue er et satsingsområde som har gitt mye ny kunnskap om fatigue.

Internasjonale forskningsprosjekter

I tillegg til våre egne studier på kognitiv svikt og fatigue deltar forskningsgruppen for tiden i fire store internasjonale studier:

1. SGENE (Sjogren’s Genetics Network) er et mangeårig samarbeid mellom vår forskningsgruppe og sentre i Sverige, Nederland, England, Canada, USA, og en rekke andre land. Dette arbeidet ledes fra Oklahoma i USA og har medført mye ny kunnskap om den genetiske disposisjonen for primært Sjøgrens syndrom.

2. SiSS (Stratified Medicine in primary Sjögren’s syndrome) er et internasjonalt forskningsprosjekt som ledes fra Newcastle University hvor åtte sentre fra UK, Frankrike, Sverige og Norge deltar. Bakgrunnen for prosjektet er en hypotese om at det finnes forskjellige undergrupper av primært Sjøgrens syndrom som kan skilles ved forskjellig ekspresjon av gener. Lokal prosjektleder ved SUS er overlege p.hd. Svein Joar A. Johnsen.

https://foreum.org/p023_strt_pSS.cfm

3. NECESSITY (New Clinical end-points in patients with primary Sjögren’s Syndrome: an interventional trial based on stratifying patients). Dette er et EU-prosjekt organisert som et forskningssamarbeid mellom 25 sentre i 9 europeiske land. SUS har rollen som skandinavisk koordinator. Målet er å utvikle nye metoder for å vurdere sykdomsaktivitet, samt finne mer effektive behandlingsmetoder. Lokal prosjektleder ved SUS er overlege p.hd. Katrine B. Norheim.

https://www.necessity-h2020.eu/

4. IDEA-FAST (Identifying Digital Endpoints to Assess Fatigue, Sleep and acTivities of daily living in Neurodegenerative disorders and Immune-mediated inflammatory diseases). Dette EU-prosjektet er et samarbeid mellom 30 sentre i 12 europeiske land. Målet for IDEA-FAST er å undersøke om ny teknologi (for eksempel pulsklokke) kan gi nyttige digitale mål som kan brukes til å vurdere effekt av behandling i andre studier. Studien ledes lokalt av overlege p.hd. Maria Boge Lauvsnes.

https://idea-fast.eu/


Samarbeid

Det er tett regionalt samarbeid med Universitetet i Bergen gjennom Broegelmanns forskningslaboratorium (prof. Roland Jonsson og Silke Appel) og Proteomikkplattformen  (prof. Frode Berven).

Internasjonalt har vi gjennom mange år hatt prosjekter sammen med Universitetet i Uppsala (prof. Lars Rönnblom), Karolinska Institutet (prof. Marie Wahren-Herlenius og Jon Lampa), Universitetet i Göteborg (prof. Henrik Zetterberg), Erasmus universitetet i Rotterdam (prof Marjan Versnel), Universitetet i Newcastle, UK (prof. Wan-Fai Ng), Kitasato Universitet Tokyo (prof. Shunsei Hirohata), og i USA The Feinstein Institute (prof. Kevin Tracey), The Albert Einstein College of Medicine, NY (prof. Chaim Putterman), Denver University, Colorado (prof. Charles Dinarello), og Oklahoma Medical Research Foundation, Genes and Human Disease Research Program (C.J Lessard).

Medlemmer

Trykk på lenkene for å se profilside i Cristin (Current Research Information System In Norway))

Marie Austdal, ph.d.
Cato Brede, ph.d.
Kolbjørn Kallesten Brønnick, ph.d.
Kjetil Bårdsen, ph.d.
Arne Carlsen, MD
Live Egeland Eidem, MSc
Michaela-Alexandra Gjerstad, ph.d.
Ole Jacob Greve, MD
Tore Bjørn Grimstad,  ph.d.
Lasse Gunnar Gøransson, ph.d.
Solveig Hammonds, MSc
Anne Hjelle, ph.d.
Emiel Janssen, ph.d.
Svein Joar Johnsen, ph.d.
Kristin Jonsdottir, ph.d.
Jan Terje Kvaløy, ph.d.
Ingeborg Kvivik, MSc
Maria Boge Lauvsnes, ph.d.
Stian Maroni, cand.psychol.
Mari Mæland Nilssen, ph.d.
Katrine Brække Norheim, ph.d,
Roald Omdal, dr. med.
Inger Marie Skoie, MD
Anne Bolette Tjensvoll, ph.d.
Jens Vikse, MD

Kontakt

Eldre mann med legefrakk- 

Professor Roald Omdal
e-post: roald.omdal@sus.no
telefon: 51518180

English summary

The research activities of the Clinical Immunology Research Group are largely focused on the neurological aspects of chronic inflammatory autoimmune diseases, and especially on biological mechanisms for chronic fatigue and mechanisms for cognitive dysfunction. The Clinical Immunology Research group has authorization for broad consent (REK 2010/1455), research biobank (2011/878), a well-equipped research laboratory with highly skilled laboratory personnel, and a long-time experience in running large-scale clinical investigations. Until October 2020 nine Ph.d. candidates have successfully completed their training in this group, and four are ongoing. The group is a member of several international research networks (presently including 2 Horizon 2020 IMI-2 projects.Fant du det du lette etter?