Oversiktsbilde Stavanger Universitetssjukehus. Foto.

Partnerskap for forskning

Gi et bidrag! Kontonummer: 3201 44 38040

Om oss

Helse Stavanger har et fremragende forskningsmiljø der forskningen skal bidra til å gi kunnskap om helse og sykdom, som kan gi bedre helsetjenester og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Alle forskningsprosjektene kvalitetssikres av sykehuset forskningsutvalg slik at kun de beste prosjektene får støtte.

Vi har 130 medarbeidere med doktorgrad, og antall vitenskapelige publikasjoner er økende og publiseres i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Vi har 300 små og store forskningsprosjekt, og har et tett samarbeid med UiS, UiB, Stavanger helseforskning, SAFER, Validè og flere.

​Stiftelsens grunnkapital ble gitt av Sparebank 1 SR-bank. Stiftelsens formål er å stimulere lokalt næringsliv og andre aktører til å bidra med midler til medisinsk og helsefaglig forskning ved sykehuset. Ved å støtte forskningen øker man kompetansen til sykehusets ansatte og forbedrer behandlingen av våre pasienter.

Testamentarisk gave

Partnerskap for forskning mottok i 2016 en testamentarisk gave fra ekteparet Solveig Elise og Arne Marinius Klungtveit.  De ønsket at halvparten av gaven skulle øremerkes spesielt til kreftforskning.  For å oppfylle dette ønske har NOK 1 708 000 blitt overført til Folke Hermansens fond. Dette fondet ble opprettet i 2006 for å fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus.  Den testamentariske gaven fra Solveig Elise og Marinus Klungtveit har sammen med bidrag fra Folke Hermansen fondet blitt brukt til å dele ut forskningsmidler som blant annet har gått til:

  • Emiel A.M. Jansson: Personalised monotoring og breast cancer patients under treatment and follow-up (brystkreft)
  • Irene Tveiterås Øvestad: Utvikling av diagnostiske metoder for å påvise regresjonsforutsigbarhet ved høygradig CIN i livmorhalsen (tildeling både i 2016 og 2017) (livmorhalskreft)
  • Kjetil Søreide: Colorectal cancer – destined for immunotherapy (tykk- og endetarmskreft)
  • Emiel A. M. Janssen Prosjekt: Prostate cancer biobank material (prostatakreft)
  • Cathrine Alvær Vinje Prosjekt: From PSA to Stockholm3 (prostatakreft)
  • Martin Watson Prosjekt: EMAST and molecular biomarkers in primary and metastatic colorectal cancer (tykk- og endetarmskreft)
  • Morten Lapin Prosjekt: Clinical relevance of liquid biopsies in pancreatic cancer (bukspyttkjertelkreft)
  • Oddmund Nygård Prosjekt: Clinical relevance of liquid biopsies in pancreatic cancer (bukspyttkjertelkreft)

Utdelingen for 2019 gjennom Folke Hermansens fond vil også bli tilført midler fra arven etter Elise og Arne Marinius Klungtveit.

Støtt oss

Alle bidrag til ​Stiftelsen Partnerskap for forskning går uavkortet til forskning.

Kontonr.: 3201 44 38040
Org. nr.: 994 271 350

Kontakt

Styreleder: Kristin Reitan Husebø

Kontaktperson: Anne Jorun Ørke
E-post: anne.jorun.orke@sus.no
Tlf.: 51 51 80 54

Forskningsdirektør, SUS:
Svein Skeie
E-post: svein.skeie@sus.no

Bidrag til stiftelsen Partnerskap for forskning gir skattefradrag og kan gis til kontonr.: 3201 44 38040

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.