Partnerskap for forskning

Partnerskap for forskning er Stavanger Universitetssjukehus' egen forskningsstiftelse, opprettet av styret i Helse Stavanger.

​Stiftelsens grunnkapital ble gitt av Sparebank 1 SR-bank. Stiftelsens formål er å stimulere lokalt næringsliv og andre aktører til å bidra med midler til medisinsk og helsefaglig forskning ved sykehuset. Ved å støtte forskningen øker man kompetansen til sykehusets ansatte og forbedrer behandlingen av våre pasienter.

Kontakt

​Stiftelsen Partnerskap for forskning
Postboks 8100
4068 Stavanger

Org. nr.: 994 271 350
Kontonr.: 3201 44 38040
www.sus.no/partnerskap

Styreleder: Kristin Reitan Husebø

Kontaktperson: Sølve Braut
E-post: solve.braut@sus.no
Tlf.: 51 51 92 25

Forskningsdirektør, SUS:
Sverre Skeie
E-post: sveie.skeie@sus.no

​​

Bidrag til stiftelsen Partnerskap for forskning gir skattefradrag og kan gis til kontonr.: 3201 44 38040​