HELSENORGE

Fikk tildeling fra Helse Vest sine innovasjonsmidler

Prosjektet Umiddelbar gjenkjennelse av hjerneslag ved hjelp av kunstig intelligens (KI), fikk tildelt 1,2 millioner kroner fra Helse Vest sine innovasjonsmidler for 2022. Prosjektet skalerer nå opp, og vil inkludere betydelig flere pasienter - med et mål om 1000.

Mann som tar et bilde av seg selv med telefonen.
Foto: Colourbox.com

Det er et nasjonalt mål at minst 50 prosent av pasientene varsler AMK innen 15 min fra hjerneslaget inntreffer. I dag varierer dette mellom 18,9 prosent og 23,7 prosent for de ulike helseregionene. Rask behandling av stor innvirkning for pasienten i ettertid.

Målet med prosjektet er å redusere tid fra hjerneslag inntreffer til nødetatene er kontaktet så mye som mulig.

- Prosjektet er innovativt og grensesprengende. Det er potensial til å utvikle et verktøy som kan gjøre ultra-tidlig indikasjon på hjerneslagsymptomer ved bruk av kunstig intelligens. Et slikt verktøy kan være til betydelig hjelp for å bedre behandlingen, sier Kurz.

Det er behov for et betydelig antall inkluderte pasienter, for å utvikle algoritme for kunstig intelligens. Målet nå er å samle nok informasjon til å kunne utvikle en god algoritme. Det gjøres i samarbeid med flere andre helseforetak: 

  • Akershus universitetssykehus, 
  • Haukeland universitetssjukehus, 
  • Oslo universitetssykehus og 
  • Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. 
  • I tillegg er ResQ Biometrics AS og LHL Hjerneslag, og SimulaMet samarbeidspartnere i prosjektet.

Les mer om prosjektet på ResQ Biometrics sine nettsider (resqbiometrics.no)

Les mer på Helse Vest sin sider om utlysn​ingen her (helse-vest.no).

Prosjektet har tidligere fått tildeling fra stift​elsen DAM (dam.no)

Fant du det du lette etter?