Helsenorge

ParkinsonNet

ParkinsonNet er en modell utviklet i Nederland for systematisk utdanning og opplæring av ulike profesjoner som håndterer pasienter med Parkinsons sykdom, etablering av tverrfaglige nettverk og effektiv samhandling mellom disse. Modellen inkluderer også grundig informasjon til pasienter og pårørende gjennom brosjyrer, lærings- og mestringskurs og nettsider.
Modellen har vist gode resultater i Nederland i form av økt selvstendighet og redusert bistandsbehov og antall fallskader.

Parkinsons sykdom er en lidelse med mange ulike symptomer, både motoriske og ikke-motoriske. Pasientene krever tverrfaglig oppfølging som er tilpasset hver enkelt siden forløpet og symptombildet kan variere sterkt fra person til person.

 

 

 

 

Vi tar i bruk pasientenes erfaringer og ønsker på en helt ny måte

Helseminister Bent Høie
 

 

Som et pilotprosjekt er modellen under utprøving i Rogaland og Oslo. I Rogaland er det nylig gjennomført et tredagers grunnkurs for ergo- og fysioterapeuter. Tilsvarende kurs skal gjennomføres i Oslo i januar 2018. Deltakerne skal samles jevnlig og får oppfølging via webinarer og veiledning fra utviklerne i Nederland. Modellen vil evalueres fortløpende med tilbakemelding fra deltakerne via skjemaer og intervjuer. Målet er å kunne tilby best mulig og tilpasset oppfølging til pasienter med Parkinsons sykdom.

 

 

Oversikt over fagpersoner i ParkinsonNet

 

Kontaktpersoner:

Koordinator for ParkinsonNet, Michaela D. Gjerstad
Koordinator ved NKB, Karen R. Simonsen

Kontakt e-post: nkb@sus.no


ParkinsonNet- trenere

Fysioterapi

Ylva H. Hiorth
Ph.d., spesialist i nevrologisk fysioterapi
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa/ NKB, Stavanger universitetssjukehus

Per Ola Wold-Olsen
Unicare Fram

Ergoterapi

Mette Svela
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa
Stavanger universitetssjukehus

Nina Bonkall
Unicare Fram

Logopedi

Kristin Øverland
Johannes Læringssenter
Stavanger

Anne-Guro Zahl
Lierlogopedene

Andre fagpersoner i ParkinsonNet

 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter som har gjennomført grunnkurset i Rogaland

Oversikt over fagpersoner i ParkinsonNet hos Norges Parkinsonforbund

Ressurser

Innhold kommer.

 

 
 

 

 


 

 

 

Fant du det du lette etter?