HELSENORGE

Vil du bli med i forskning?

En viktig del av SESAMs målsetting er både å initiere og etablere forskningsprosjekter, samt arenaer for samarbeid innen forskning på eldremedisin og samhandling knyttet til eldre i helseregionen.


Under finner du en liste over forskningsprosjekter du kan delta i.

​PROTECT Norge-studien

Hvorfor utvikler noen demens, men andre har frisk hjerne livet ut? I PROTECT Norge
kan du bli med på spennende forskning om hjernens utvikling. Ledende forskningsmiljøer i Norge og England vil finne svar på hva som skjer med hjernen når vi blir eldre.

Klikk her for mer informasjon om studien: PROTECT Norge-studien​​​

​​eSHAPE-studien

Forskerne i eSHAPE skal undersøke om kunnskap, råd og tips som formidles gjennom 
eSHAPE-kurset, bidrar til at hjemmeboende personer med demens bruker ressurser som er tilgjengelig for dem i hverdagen, og om de opplever økt livskvalitet. 

Klikk her for mer informasjon om studien: eSHAPE-studien

4ME-studien

4ME - Videosykling for fysisk aktivitet og livskvalitet​​

I 4ME-prosjektet skal deltakerne gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag i 3 uker. Deltakerne får utdelt en «sittesykkel» og et nettbrett som spiller av videoer, som viser en selvvalgt sykkelrute. Det samles inn helsedata ved bruk av kognitive og fysiske tester og spørreskjema under studiebesøk ved SESAM, SUS.


​Klikk her for mer informasjon om studien: 4ME-studien​​


ABBA-GP-studien

Kan en ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikk av Alzheimers sykdom?

Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers demens gjennom en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis.

Personer med hukommelsesvansker eller andre symptomer på mulig demens og som har fastlege i Sør-Rogaland inviteres til å delta i dette forskningsprosjektet.

Klikk her for mer informasjon om studien: ABBA-GP-studien​

DDI-studien

Denne studien går ut på å finne metoder til å stille demensdiagnose tidligere enn før. Vi ønsker kontakt med mennesker med hukommelsessvikt og friske kontrollpersoner.

Klikk her for mer informasjon om studien: DDI-studien

​NOR-DLB-studien

I denne studien undersøker vi de tidlige sykdomsmekanismene ved Parkinson sykdom og demens ved Lewy – Legemer, med fellesbetegnelsen kalt Lewy – lege sykdom (LBD).

Målet med prosjektet er å utvikle nye og bedre metoder for å kunne gi en sikker diagnose til denne pasientgruppen. Vi vil følge opp deltagerne årlig, og flere norske og europeiske sentra deltar i prosjektet.

Klikk her for mer informasjon om studien: NOR​-DLB-studien​

​MIDI-studien

Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt som skal vurdere effektene av et nytt kosttilskudd, DailyColors™, som inkluderer elementer fra Middelhavsdietten?​​

Målet med denne studien er å studere effekten av dette kosttilskuddet på aldringsprosessen, ved å analysere og sammenligne NAD+ og andre relevante stoffer i blodprøver.

Kan næringsmidler fra frukt og bær bidra til sunnere aldring?​

Klikk her for mer informasjon om studien: MIDI-studien​


 


Fant du det du lette etter?