Ressurser

Ressurser

 • Publikasjoner

  Her vil det bli lagt ut artikler som har blitt publisert i 2017, med tilknytning SESAM forskningsmiljø. Oversikt over alle artikler publisert i 2012, 2013, 2014 og 2015 finnes i eget dokument.

 • Forskningsprosjekter du kan ta del i

  På SESAM er det forskjellige forskningsprosjekter du som forsøksperson kan ta del i.

 • PROTECT

  PROTECT er et fjern- og internettbasert forskningsprosjekt som tar sikte på å forstå hvordan hjernen eldes, og hvorfor noen utvikler demens.

 • Oversikt over SESAMs forskningsprosjekter

  Liste over aktuelle forskningsprosjekter på SESAM

 • Kurs

  Våren 2019 fortsetter vi å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og Geriatri perm.

 • Lenker

 • Masteremnet PSO

  Emneområde personsentrert omsorg ved demens (PSO), Institutt for helsefag, UiS.

 • ABC-modellen

  ABC-modellen er et opplæringstilbud til helse- og omsorgspersonell i kommunene som gjennomføres i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. I 2019 passerte modellen 30 000 registrerte deltakere.

 • Forskning

  SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. En viktig del av SESAMs målsetting er både å initiere og etablere forskningsprosjek...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.