HELSENORGE

ABC-modellen

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder. Siden 2007 har nesten 30000 deltakere gjennomført permer i opplæringen. 96 prosent av landets kommuner har deltatt i eller er i gang med ABC-opplæring.

Hvorfor ABC-opplæring?

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020.

Hva kreves for å delta

Man må ha et ansettelsesforhold i kommunen for å kunne delta i ABC-opplæringen. Det anbefales at gruppene settes sammen av deltakere med forskjellig utdanning, arbeidserfaring og gjerne fra flere arbeidssteder i kommunen.
Avdelingslederne har ansvar for å rekruttere deltakerne blant medarbeiderne og sette ABC-gruppene sammen etter anbefalingene.
Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen.

Påmelding ved oppstart på nye permer er gjennom: www.abcregistrering.no

Bistand og økonomisk støtte

Kommunene kan kontakte Aldring og helse, eller fagmiljøet i deres område som er ansvarlige for oppfølgingen av informasjon og fagseminarene.
Det kan søkes om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen.

SESAM underleverandør

SESAM har underleverandøravtale med Aldring og Helse i forhold til fagseminarene for følgende permer: Demensomsorgens ABC perm 1 og 2. Eldreomsorgens ABC: Aldring og omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og geriatri. Likedan permen musikkbasert miljøbehandling.

Du kan lese mer om de ulike permene her: abc.aldringoghelse.no

 
 

Ta kontakt for mer informasjon:
Kristin Aas Nordin
Fag- og administrativ koordinator
E-post: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Telefon: 51 51 55 63/476 04 541

Fant du det du lette etter?