ABC-modellen

ABC-modellen er et opplæringstilbud til helse- og omsorgspersonell i kommunene som gjennomføres i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. I 2019 passerte modellen 30 000 registrerte deltakere.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2020, Demensplan 2020 og Omsorgsplan 2020. Dette innebærer at kommunene viderefører ABC-opplæringen med mulighet for økonomiske støtte i satsingsperioden fra 2016 og ut året 2020, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Målet med ABC-opplæringene er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Ny fagkunnskap, innsyn i relevante etiske problemstillinger og kjennskap til aktuelt lovverk, gir ansatte mulighet til å reflektere over egen praksis.

Mer enn 96 prosent av landets kommuner har enten deltatt i, eller er i gang med, ABC- opplæringen.

SESAM er underleverandør i Sør-Rogaland for følgende permer:

DEMENSOMSORGENS ABC:

Demensomsorgens ABC perm 1 (Ny perm nov. 2018)
Demensomsorgens ABC perm 2 (Kommer ny perm nov.2019)
Miljøpermen er gått ut og innlemmes i perm 1 og perm 2 av Demensomsorgens ABC.


ELDREOMSORGENS ABC
Aldring og omsorg
Psykiske sykdommer i eldre år
Geriatri (Ny perm okt. 2018)

SESAM har underleverandøravtale for Musikkbasert miljøbehandling i Sør-Rogaland og Hordaland.

Vi er ansvarlige for fagseminarene og ta gjerne kontakt med oss i forhold til disse. Det er to obligatoriske seminar pr. perm, med unntak av musikkbasert miljøbehandling som har et seminar.

Seminarene er gratis for deltakerne.

Informasjon vedrørende seminarene ligger under kurs.

Påmelding ved oppstart på nye permer er gjennom: www.abcregistrering.no

Du kan lese mer om de ulike permene her: abc.aldringoghelse.no

Økonomisk støtte til gjennomføring

Fylkesmannsembetene over hele landet er involvert i ABC-satsingen og kommunene har muligheter for å søke om midler til ABC-opplæringen fra Kompetanseløftet 2015 og som videreføres i 2020.
Helsedirektoratet har som en del av Demensplan 2015 og 2020 og Kompetanseløftet 2020 gitt Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse oppdraget med å lede ABC-satsningen og støtter økonomisk, slik at de halvårlige seminarene kan gjennomføres uten kostnader til forelesere. Aldring og helse samarbeider med kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten, utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester og andre kompetansemiljøer om gjennomføring av seminarene og oppfølging av kommunene.

Kliniske fagstiger

Studiet er godkjent som tellende kurstimer til kliniske fagstiger for Norsk Ergoterapeutforbund, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta (Helsefagarbeidere i Delta og Aktivitørenes landsforbund).
Hver av studiepermene er godkjent fra 40 til 60 kurstimer.

Hvordan komme i gang med studiegrupper

Ønsker du å bestille permer så ta kontakt med Aldring og Helse abc@aldringoghelse.no

Helsefagarbeiderutdanning - med ABC til fagbrev

ABC-deltakere uten helsefaglig utdanning tilbys et nyutviklet utdanningsløp, som hjelper dem fram til å kunne ta eksamen som helsefagarbeidere. Prosjektet er et tiltak i Kompetanseløftet 2015 og 2020, hvor utgifter til reise og opphold ved regionale ukesamlinger dekkes for deltakerne, og hvor praksisveileder og lokal leder tilbys kostnadsfritt dagsseminar. Prosjektet tilbyr individuell opplæringsplan for deltakerne og lokal gjennomføring av utdanningsløpet. Se informasjon om ”jeg vil bli helsefagarbeider- med ABC til fagbrev."

 
 

Ta kontakt for mer informasjon:
Kristin Aas Nordin
Fag- og administrativ koordinator
E-post: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Telefon: 51 51 55 63/476 04 541

Fant du det du lette etter?