PROTECT

PROTECT er et fjern- og internettbasert forskningsprosjekt som tar sikte på å forstå hvordan hjernen eldes, og hvorfor noen utvikler demens.

pc.jpg

Hvorfor være med?

PROTECT-studien er en fantastisk mulighet til å ta del i banebrytende norsk forskning ved å «logge på» fra eget hjem. Ditt bidrag kan hjelpe forskere til å utvikle kunnskaper som i fremtiden vil kunne bidra til bedre behandling og forebygging av demens.

Hvem kan være deltaker?

Du kan ta del i denne studien dersom:

  • Du er over 50 år
  • Du er bosatt i Norge
  • Du har en datamaskin eller et nettbrett med internettilgang
  • Du ikke har en demensdiagnose.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Deltakere i PROTECT vil årlig over en periode på inntil 10 år
- gi informasjon om demografi, livsstil, fysisk og psykisk helsehistorikk og medisinbruk
- gjennomføre web-baserte tester som måler hjernefunksjon, blant annet resonnerende evner og hukommelse

Deltakerne vil også avgi DNA gjennom to spyttprøver. Dette gjøres enkelt hjemmet en gang.
Dessuten vil deltakere få mulighet til å delta i andre studier med lignende formål via PROTECTs nettside.

Hva er målet med PROTECT?

Ved å gjenta tester som måler hjernefunksjon en gang i året over en periode på 10 år, vil utviklingen i hjernen følges over tid. Denne utviklingen, koplet sammen med informasjonen om blant annet livsstil og genetikk, vil hjelpe forskere å kunne besvare spørsmål som:

1. Hvordan påvirker vår livsstil, inkludert trening og søvn risikoen for å utvikle demens?
2. Hva er de tidlige tegnene for demens, og hvordan skiller disse seg ut fra vanlig aldring?
3. Hvilken rolle spiller gener i den aldrende hjernen?

Ved å få svar på disse spørsmålene, vil forskerne få et bedre kunnskapsgrunnlag til å kunne utvikle ny og bedre behandling og forebygging av demenstilstander.

Forventet oppstart i løpet av 2020.

Vil du vite mer – ta kontakt sesam@sus.no

Fant du det du lette etter?