PROTECT Norge

PROTECT Norge er et internettbasert forskningsprosjekt som tar sikte på å forstå hvordan hjernen eldes, og hvorfor noen utvikler demens.

pc.jpg

Hvorfor være med?

PROTECT Norge er en fantastisk mulighet til å ta del i banebrytende norsk forskning ved å «logge på» fra eget hjem. Ved å delta i PROTECT Norge hjelper du forskere til å få bedre og mer inngående kunnskap om demens.

Hvem kan være deltaker?

Du kan ta del i denne studien dersom:

  • Du er over 50 år
  • Du er bosatt i Norge
  • Du har en datamaskin eller et nettbrett med internettilgang
  • Du ikke har en demensdiagnose.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Deltakere i PROTECT Norge vil årlig over en periode på inntil 5 år
- gi informasjon om demografi, livsstil, fysisk og psykisk helsehistorikk og medisinbruk
- gjennomføre nettbaserte tester som måler hjernefunksjon, blant annet resonnerende evner og hukommelse

Deltakerne vil også avgi DNA gjennom to spyttprøver. Dette gjøres enkelt hjemmet en gang.
Dessuten vil deltakere få mulighet til å delta i andre studier med lignende formål via PROTECT Norges nettside.

Hva er målet med PROTECT Norge?

Ved å gjenta tester som måler hjernefunksjon en gang i året over en periode på 5 år, vil utviklingen i hjernen følges over tid. Denne utviklingen, koplet sammen med informasjonen om blant annet livsstil og genetikk, vil hjelpe forskere å kunne besvare spørsmål som:

1. Hvordan påvirker vår livsstil, inkludert trening og søvn risikoen for å utvikle demens?
2. Hva er de tidlige tegnene for demens, og hvordan skiller disse seg ut fra vanlig aldring?
3. Hvilken rolle spiller gener i den aldrende hjernen?

Svarene gjør oss bedre til å forebygge og behandle demens.

Forventet oppstart i løpet av 2020.

Vil du vite mer – ta kontakt sesam@sus.no

Fant du det du lette etter?