Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117, med inviterte foredragsholdere fra forskning og klinikk i eldremedisin.

​Kontakt

Henvendelse til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.no

 

Henvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:

Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Siri Ueland
siri.ueland@sus.no

Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.no


 

Vårens program:

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Mandag 28. januar kommer Professor Kolbjørn S. Brønnick, avdeling for folkehelse UiS og SESAM og holder innlegg om tema: «Nedkjøling etter hjertestans: Effekter på hukommelse»

Mandag 21. januar kommer Ruth Karin Haslerud, spesialsykepleier ved Madla helse- og sosialkontor og holder innlegg om tema:
«Informasjon om TOD, Tidlig oppfølging demens Stavanger kommune,
-erfaringer fra møter med fastleger i forbindelse med  prosjektet»

Mandag 7. januar kommer Professor Dag Årsland, forskningsleder ved SESAM og holder innlegg om tema: «Nytt år, nye muligheter: Biomedisinsk demensforskning på SESAM i 2019»

Mandag 4. februar kommer Pernille Hegre Sørensen, overlege alderspsykiatrisk poliklinikk og holder innlegg om tema: «Søvndeprivasjon»

Mandag 11. februar kommer Miguel Borda, Geriater og Phd-stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: Colombia and Stavanger: «Research activities in Dementia, Geriatrics, and Gerontology»

Mandag 18. februar kommer Corinna Vossius, overlege Stavanger kommune og forsker ved SESAM og holder innlegg om tema: «Effects and costs of a day care cente program»

Mandag 4. mars kommer Arnt Egil Ydstebø, fagleder ved USHT Rogaland og Phd-stipendiat ved USHT og SESAM og holder innlegg om tema: «Formell og uformell tjenestebruk hos personer med demens siste måned før innleggelse i sykehjem»

Mandag 11. mars kommer Martha Therese Gjestsen, phd-stipendiat og koordinator for SESAM intervensjonsteam. Prosjekt: «Utvikling og implementering av velferdsteknologi til eldre som har hjemmebaserte tjenester»

Mandag 18. mars kommer Dr Tibor Hortobági, Department Old Age Psychiatry, King’s College, London og holder innlegg om tema:
Neuropathology of dementia and movement disorders: “Diagnosis and ongoing SESAM-related research projects”

Mandag 25. mars kommer Anne Katrine Bergland, overlege MOBA og Phd-stipendiat ved SESAM. Prosjekt: «Antocyaner som forebygging av demens? (ACID-studien)»

Mandag 1. april kommer Audun Osland Vik-Mo, overlege aderspsykiatrisk sengepost B1 og Phd-stipendiat ved SESAM og holder innlegg om tema: «Nevropsykiatriske symptomers utvikling og relasjon til morfologi, genetikk og autoimmunitet ved demens»

Mandag 8. april kommer Berit Sagvaag, psykiatrisk sykepleier ved alderspsykiatrisk poliklinikk og holder innlegg om tema: KVALAP – et kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatrien

Mandag 29. april kommer Ragnhild D. Østerhus, sykehusfarmasøyt og Phd-stipendiat ved SESAM. Prosjekt: «Sammenheng mellom legemiddelbruk og negativt utfall hos personer med demens»

Mandag 6. mai kommer Hogne Sønnesyn, overlege geriatrisk seksjon og Postdoc ved SESAM – «Sjukdomspresentasjon hos gamle».

Mandag 13. mai kommer Vibeke Hervik Bull, forskningsleder Tannhelse Rogaland FKF, Kompetansesenteret og holder innlegg om tema:
«Oral helse i norske sykehjem – hva kan gjøres?»

Mandag 27. mai kommer Mari Anne Fjalestad, spesialsykepleier geriatrisk poliklinikk og holder innlegg om tema: «Samtalegrupper for yngre personer med demens»

Mandag 3. juni kommer Dr. Angela Sardina, assistant Professor at University of North Carolina Wilmington, USA og holder innlegg om tema:
“An introduction to Recreational Therapy”

Mandag 17. juni kommer Synnøve Salte, demenskoordinator i Sandnes kommune og holder innlegg om tema: «Tidlig oppfølging Demens» Sandnes kommune


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.