Helsenorge

KORFOR

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Se alle nyhetene
Sosiale medier
Følg oss på twitter @KORFOR_HV
twitter
Fant du det du lette etter?