HELSENORGE

KORFOR

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.​​​

English web page for KORFOR


Besøksadresse: Lagårdsveien 78, 7.etg., 4010 Stavanger

Postadressse: Helse Stavanger v/KORFOR, pb 8100, 4068 Stavanger

Tlf:  48 13 67 02

E-post: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Ansatte i KORFOR

Espen komm

  


Espen Andreas Enoksen
Daglig leder
Mobil: 901 88 195
torgeir nett

 

 

Torgeir Gilje Lid, MD, Professor
Forskningsleder/Post.doc.Alkohol og helse
Mobil: 481 87 477
E-post: torgeir.gilje.lid@sus.no

Aleksander nett
Aleksander Hagen Erga, Psychol, PhD
Forskningsleder, prosjektleder STAYER
Mobil: 900 16 644

Sverre selv 

 


 

Sverre Martin Nesvåg, Professor
Spesialrådgiver KvaRus
Mobil: 908 37 431
E-post: sverre.martin.nesvag@sus.no

 

Ole Bergesen registerleder


 

 

Ole Bergesen
Registerleder KvaRus og BrukerPlan
Mobil: 907 40 441
E-post: ole.bergesen@sus.no

 

Liljan selv 

 

Liljan Hapnes Kristensen
Organisasjonskonsulent
Mobil: 481 36 702
E-post: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Sveinung komm


 


Sveinung Dybvig
Konsulent media og kommunikasjon
Mobil: 948 34 451
E-post: sveinung.dybvik@sus.no

Siri komm

 


 

Siri Lunde, MSc
Forskningskoordinator
Mobil: 908 56 725
E-post: siri.lunde@sus.no


Haris selv

 

Katharina Natalie Gottschlich
Helseøkonom, Rådgiver BrukerPlan/RPS-team
Mobil: 971 62 280
E-post: katharina.natalie.gottschlich@sus.no
Per Mauritz Bergquist
Medforsker
Mobil: 453 91 680
E-post: per.m.bergquist@sus.no
Ingrid Elin Dahlberg
Medforsker
Mobil: 932 69 381
E-post: ingrid.elin.dahlberg@sus.no
Elise selv

 


 

Elise Constance Fodstad, Psychol
PhD-kandidat, STAYER
Mobil: 477 14 678
E-post: elise.constance.fodstad@sus.no

Einar selv


 


Einar Furulund, MSc
PhD-kandidat, ATLAS4LAR
Mobil: 958 18 868
E-post: einar.furulund@sus.no

egon 2


 


Egon Hagen, PhD
Forsker, STAYER
Mobil: 458 05 563
E-post: egon.hagen@sus.no

jens selv


 


Jens Hetland, Psychol
PhD-kandidat, STAYER
Mobil: 480 30 091
E-post: jens.hetland@sus.no

Marit Emmerhoff Håland
BrukerPlan, rådgiver
Mobil: 904 79 960
E-post: marit.emmerhoff.haland@sus.no

nathalie 

 

 

Nathalie Idsøe
Ruskonsulent/klinisk spesialist i sykepleie
Mobil: 953 68 862
E-post: birgitte.nathalie.idsoe@sus.no

Anne-lill


 

Anne-Lill Mjølhus Njå
Sosionom/forskningsrådgiver
Mobil: 468 41 708
E-post: anne-lill.mjolhus.nja@sus.no

Aleksander Wågan Skålevik
Medforsker
Mobil: 480 95 834
E-post: aleksander.wagan.skalevik@sus.no

Thomas


 

Thomas Solgård Svendsen
PhD-kandidat, forsker, STAYER
Mobil: 948 65 933
E-post: thomas.solgard.svendsen@sus.no

Hege selv

 

 

Hege Tvedt
Ruskonsulent/klinisk sosionom
Mobil: 480 70 132
E-post: hege.tvedt@sus.no

Janne


 


 Janne Årstad
Rådgiver forskning og registergruppen
Mobil: 958 52 865
E-post: janne.arstad@sus.no

MariaMaria Elstad
Rådgiver registergruppen
Mobil: 
E-post: maria.elstad@sus.no

 


Samarbeidsforskning ved KORFOR - policy oktober 2021.pdf


Helseregistre tilknyttet KORFOR

Se alle nyhetene

Siden redigeres av Sveinung Dybvig og Siri Lunde

Fant du det du lette etter?