Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

KORFOR skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Kontaktinformasjon KORFOR Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon.

Formidling

 • Vitenskapelige publikasjoner

  Her vil du finne artikler fra våre forskere og KORFORs nettverk.

 • Forsker og nysgjerrigper

  Hver tirsdag og torsdag kl 11.00 – 11.30, legger en av forskerne fram en artikkel innen emnet rusforskning og åpner for en kort drøfting om mål, metode og resultat. Poenget er å stimulere til lesing, utvikle forståelse og fremme kritisk san...

 • Undervisning og foredrag

  KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunns...

 • Presentasjoner og undervisningsmateriell

  Presentasjoner og undervisningsmateriell fra fagdager.

Nyheter

 • 15.10.2019
  Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk

  Utdeling av brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som f.eks. smittsomme sykdommer og overdosedødsfall. I tillegg bidrar utdeling av brukerutstyr til økt kontakt mellom br...

 • 21.03.2019
  Kan tester forutsi risiko for drop-out?

  Svekkede kognitive evner og lav alder øker risiko for drop-out fra behandling. I en ny artikkel anbefaler forfatterne at ruspasienter screenes rutinemessig med MoCA og at behandlingen tilpasses pasientens kognitive nivå.

 • 05.03.2019
  Ny doktorgrad: Ungdom som ruser seg: psykiske vansker og skoleproblemer

  Ove Heradstveit disputerte 01.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Alcohol- and drug use among adolescents. School-related problems, childhood mental health problems, and psychiatric diagnoses".  Kollegen...

 • 22.02.2019
  Årsrapporten 2018 er publisert!

  Kort oppsummert sier vi: et kvalitativt godt og travelt år! Kvalitetsregister for rusbehandling(KVARUS) fikk nasjonal status og BrukerPlan er tatt i bruk av så mange kommuner at tallene nå er nasjonalt representative. KORFORs kveldsskole ha...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.