Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

KORFOR skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Kontaktinformasjon KORFOR Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon.

Formidling

 • Vitenskapelige publikasjoner

  Her vil du finne artikler fra våre forskere og KORFORs nettverk.

 • Forsker og nysgjerrigper

  Hver tirsdag og torsdag kl 11.00 – 11.30, legger en av forskerne fram en artikkel innen emnet rusforskning og åpner for en kort drøfting om mål, metode og resultat. Poenget er å stimulere til lesing, utvikle forståelse og fremme kritisk san...

 • Undervisning og foredrag

  KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunns...

 • Presentasjoner og undervisningsmateriell

  Presentasjoner og undervisningsmateriell fra fagdager.

Arrangementer

Nyheter

 • 10.12.2019
  Rusforsker Sverre Nesvåg utnevnt til professor

  Sverre Nesvåg er en av de mest erfarne rusforskerne i Norge og har bidratt til utforming av norsk ruspolitikk innen flere områder. Nå er han tildelt opprykk til professor II i rus og psykisk helse ved Det helsevitskaplege fakultet ved Unive...

 • 10.12.2019
  Hvordan formidle forskningsbasert kunnskap fra rusfeltet til alle interesserte?

  Aktuell forskning formidlet på en måte som gjør den relevant for brukere, pårørende og alle som jobber i rusfeltet. Etter tre "semestre" oppsummmerer Thomas Svendsen erfaringene fra KORFORs Kveldsskole.

 • 15.10.2019
  Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk

  Utdeling av brukerutstyr til personer med rusproblemer er et effektivt tiltak for å redusere skader knyttet til rusbruk som f.eks. smittsomme sykdommer og overdosedødsfall. I tillegg bidrar utdeling av brukerutstyr til økt kontakt mellom br...

 • 21.03.2019
  Kan tester forutsi risiko for drop-out?

  Svekkede kognitive evner og lav alder øker risiko for drop-out fra behandling. I en ny artikkel anbefaler forfatterne at ruspasienter screenes rutinemessig med MoCA og at behandlingen tilpasses pasientens kognitive nivå.

Fant du det du lette etter?