HELSENORGE

KORFOR

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.​​​

Nyheter

Se alle nyhetene

KORFOR sin referansegruppe

 • Randi Mobæk (Helse Stavanger HF)
 • Arild Opheim (Helse Bergen HF)
 • Unni Østrem (Helse Fonna HF) 
 • Reidar Stokke (Rogaland A-senter)
 • Inger Eide Robertson (KORUS Vest)
 • Gerd Jacobsen(A-larm)
 • Trond Erik Grønnestad (Universitetet i Stavanger)
 • Børge Tvedt (Helse Førde HF)
 • Trude Lønning (Sandnes kommune)
 • Johanna Stueland Bjørkavåg (Haugaland A-senter)
 • Reidun Borsheim Riskadal (Ivareta)

Medarbeidere ved KORFOR

Espen Andreas Enoksen


Daglig leder
Mobil: 901 88 19
E-post: espen.andreas.enoksen@sus.no

Torgeir Gilje Lid, MD, Assistant ProfessorForskningsleder/Post.doc.Alkohol og helse
Mobil: 481 87 477
E-post: torgeir.gilje.lid@sus.no

Aleksander Hagen Erga


Cand.Psychol, PhD
Forskningsleder, prosjektleder STAYER
Mobil: 900 16 644
E-post: aleksander.hagen.erga@sus.no

Sverre Martin Nesvåg, ProfessorSpesialrådgiver KvaRus
Mobil: 908 37 431
E-post: sverre.martin.nesvag@sus.no

Ole Bergesen Registerleder KvaRus og BrukerPlan
Mobil: 907 40 441
E-post: ole.bergesen@sus.no

Liljan Hapnes KristensenOrganisasjonskonsulent
Mobil: 481 36 702
E-post: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Sveinung DybvigKonsulent media og kommunikasjon
Mobil: 948 34 451
E-post: sveinung.dybvik@sus.no

Siri Lunde, MScForskningskoordinator
Mobil: 908 56 725
E-post: siri.lunde@sus.no

Katharina Natalie Gottschlich, MScHelseøkonom, 
Rådgiver BrukerPlan/RPS-team
Mobil: 971 62 280
E-post: katharina.natalie.gottschlich@sus.no

Per Mauritz Bergquist

Medforsker
Mobil: 453 91 680
E-post: per.m.bergquist@sus.no

Ingrid Elin Dahlberg

Medforsker
Mobil: 932 69 381
E-post: ingrid.elin.dahlberg@sus.no

Elise Constance Fodstad, Cand.PsycholPhD-kandidat, STAYER
Mobil: 477 14 678
E-post: elise.constance.fodstad@sus.no

Einar Furulund, MScPhD-kandidat, ATLAS4LAR
Mobil: 958 18 868
E-post: einar.furulund@sus.no

Egon Hagen, PhDForsker, STAYER
Mobil: 458 05 563
E-post: egon.hagen@sus.no

Jens Hetland, Cand.PsycholPhD-kandidat, STAYER
Mobil: 480 30 091
E-post: jens.hetland@sus.no

Marit Emmerhoff HålandBrukerPlan, rådgiver
Mobil: 904 79 960
E-post: marit.emmerhoff.haland@sus.no

Nathalie IdsøeRuskonsulent/klinisk spesialist i sykepleie
Mobil: 953 68 862
E-post: birgitte.nathalie.idsoe@sus.no

Anne-Lill Mjølhus NjåSosionom/forskningsrådgiver
Mobil: 468 41 708
E-post: anne-lill.mjolhus.nja@sus.no

Aleksander Wågan Skålevik


Medforsker
Mobil: 480 95 834
E-post: aleksander.wagan.skalevik@sus.no

Thomas Solgård SvendsenPhD-kandidat, forsker, STAYER
Mobil: 948 65 933
E-post: thomas.solgard.svendsen@sus.no

Hege TvedtRuskonsulent/klinisk sosionom
Mobil: 480 70 132
E-post: hege.tvedt@sus.no

Janne ÅrstadRådgiver forskning og registergruppen
Mobil: 958 52 865
E-post: janne.arstad@sus.no

Maria ElstadRådgiver registergruppen
Mobil: 902 81 879
E-post: maria.elstad@sus.no
Helseregistre tilknyttet KORFOR

Siden redigeres av Sveinung Dybvig

Fant du det du lette etter?