Ressursside for allmennleger i prosjektet

Alkoholvaner og helse i allmennpraksis

I denne studien ønsker vi å prøve ut om en alkohol-strategi basert på klinisk relevans (pragmatisk case finding) og en app for pasienter (appen Endre) oppleves nyttig og anvendelig for pasienter og leger. Studien er en såkalt anvendelighets-studie, og kan derfor ikke dokumentere effekt. Men vi vil se på om det er grunn til å tro at tiltakene kan bidra til bedre alkoholvaner og bedre helse for pasienter. Resultatene fra denne studien skal i neste omgang brukes til å planlegge en framtidig effekt-studie.

Legesentre

Nytorget legesenter, Stavanger

Sagene lokalmedisinske senter, Oslo

Hillevågsdoktoren, Stavanger

Stavanger Medisinske Senter, Stavanger 

Bakgrunn

Samtale om alkoholvaner bør være en normal del av diagnostikk, behandling og oppfølging for mange til stander, særlig for eldre. Alkohol kan samvirke med mange ulike medikamenter, og alkohol kan utløse, forverre og komplisere mange tilstander, selv uten tegn på avhengighet eller misbruk. I tillegg kan et langvarig høyt forbruk gi symptomer som kan ligne på mange ulike sykdommer, og forveksles med generelle aldersforandringer. Jo eldre pasienten er, desto mindre mengder alkohol må til for å påvirke pasientens helse.Kursmateriell


Verktøy
Kontakt oss

Torgeir Gilje Lid - prosjektleder

E-mail: torgeir.gilje.lid@sus.no

Mob: 48 18 74 77

Fant du det du lette etter?