Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer.

Dokumenter

​​"Brukere m​ed rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner" - BrukerPlan statistikk 2015  ​
"Rusmiddelbruk i Norge" - BrukerPl​a​n statistikk 2014​

Temahefte BrukerPlan 2015

Brukerplanrapporter

2016

BrukerPlan2016 finner du på brukerplan.no.

BrukerPlan2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/BrukerPlan2015.pdfBrukerPlan2015.pdf
Temahefte BrukerPlan 2015.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/Temahefte BrukerPlan 2015.pdfTemahefte BrukerPlan 2015.pdf

BrukerPlan2014Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlan2014Stavanger.pdfBrukerPlan2014Stavanger.pdf
BrukerPlanUNNogVågan2014.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlanUNNogVågan2014.pdfBrukerPlanUNNogVågan2014.pdf

BrukerPlan2012Fonna.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Fonna.pdfBrukerPlan2012Fonna.pdf
BrukerPlan2012Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Stavanger.pdfBrukerPlan2012Stavanger.pdf
BrukerPlan2013Finnmark.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Finnmark.pdfBrukerPlan2013Finnmark.pdf
BrukerPlan2013Fonna.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Fonna.pdfBrukerPlan2013Fonna.pdf
BrukerPlan2013Førde.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Førde.pdfBrukerPlan2013Førde.pdf
BrukerPlan2013Helgeland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Helgeland.pdfBrukerPlan2013Helgeland.pdf
BrukerPlan2013Innlandet.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Innlandet.pdfBrukerPlan2013Innlandet.pdf
BrukerPlan2013MøreOgRomsdal.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013MøreOgRomsdal.pdfBrukerPlan2013MøreOgRomsdal.pdf
BrukerPlan2013Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nord-Trøndelag.pdfBrukerPlan2013Nord-Trøndelag.pdf
BrukerPlan2013Nordland.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nordland.pdfBrukerPlan2013Nordland.pdf
BrukerPlan2013StOlav.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013StOlav.pdfBrukerPlan2013StOlav.pdf
BrukerPlan2013Stavanger.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Stavanger.pdfBrukerPlan2013Stavanger.pdf
BrukerPlan2013SørlandSykehus.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013SørlandSykehus.pdfBrukerPlan2013SørlandSykehus.pdf
BrukerPlan2013Telemark.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Telemark.pdfBrukerPlan2013Telemark.pdf
BrukerPlan2013UNN.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013UNN.pdfBrukerPlan2013UNN.pdf
BrukerPlan2013VestreViken.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013VestreViken.pdfBrukerPlan2013VestreViken.pdf
BrukerPlan2013Østfold.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Østfold.pdfBrukerPlan2013Østfold.pdf
BrukerPlanHelse2013Bergen.pdfhttps://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlanHelse2013Bergen.pdfBrukerPlanHelse2013Bergen.pdf

 


Siden​ 2012 har 132 norske kommuner gjennomført kartlegginger av den kjente rusproblematikken i Norge. Flere kommuner har gjennomført kartlegginger hvert år siden 2006. Arbeidet er gjort med verktøyet BrukerPlan. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ruskartleggingen viser at det er like omfattende rusproblemer både i bygd og by, problematikken er altså ikke et storbyfenomen.

– Dette betyr at innsatsen og kompetansen må fordeles slik at alle kommuner i landet kan gi et bedre hjelpetilbud, sier Sverre Nesvåg og Marit Emmerhoff Håland.

De to har i sitt arbeid for Stavanger universitetssykehus, og prosjektet BrukerPlan ledet nasjonens største ruskartlegging noensinne. Flere av kommunene har gjennomført årlige kartlegginger helt siden 2006, og tallmateriale​t er stort og grundig.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​At kommunene benytter seg av BrukerPlan er​ svært nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid, og for å dimensjonere tjenestene riktig.​​

BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.​

BrukerPlan-resultatene sorterer under helseforetakene. For eksempel ligger Sandnes under Stavanger HF, Haugesund under Fonna, Kristiansand under Sørlandet og så videre. Hvis du ønsk​​er rapport fra en spesifikk kommune, må denne fås direkte fra kommunen.​


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.