BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer.

Brukerplanrapporter


2020

BrukerPlan Årsrapport 2020.pdf 1951 kB

Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2019

BRUKERPLAN kommuneundersøkelse 2019 (pdf)Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. BrukerPlan årsrapport 2019. (pdf, 1 MB)

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk. Kommuneundersøkelse 2018, KORFOR-rapport 2019/01. (pdf)Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2018

Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. Brukerplan - årsrapport 2018 (pdf)

2017

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse. Temahefte brukerplan (2017) Statistikk for 2017. Kommunenens kartlegginger av tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i 2017.

2016

Statistikk for 2016. Alle kartlagte kommuner (brukerplan.no)

2015

Statistikk for 2015. Alle kartlagte kommuner (brukerplan.no)

Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner. Statistikk 2015https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/BrukerPlan2015.pdfBrukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner. Statistikk 2015
Temahefte BrukerPlan 2015.https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/Temahefte BrukerPlan 2015.pdfTemahefte BrukerPlan 2015.

2014

Brukerplan Helse Stavanger. Kartlegging 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlan2014Stavanger.pdfBrukerplan Helse Stavanger. Kartlegging 2014
Brukerplan UNN og Vågan. Kartlegging 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlanUNNogVågan2014.pdfBrukerplan UNN og Vågan. Kartlegging 2014
Rusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan – statistikk 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlan2014 Nasjonale tall.pdfRusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan – statistikk 2014

2012-2013

BrukerPlan Helgeland sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Helgeland.pdfBrukerPlan Helgeland sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Bergen. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlanHelse2013Bergen.pdfBrukerPlan Helse Bergen. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Finnmark. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Finnmark.pdfBrukerPlan Helse Finnmark. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2012https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Fonna.pdfBrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2012
BrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Fonna.pdfBrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Førde. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Førde.pdfBrukerPlan Helse Førde. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Møre og Romsdal. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013MøreOgRomsdal.pdfBrukerPlan Helse Møre og Romsdal. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Nord-Trøndelag. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nord-Trøndelag.pdfBrukerPlan Helse Nord-Trøndelag. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Nordlandssykehuset. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nordland.pdfBrukerPlan Helse Nordlandssykehuset. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2012https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Stavanger.pdfBrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2012
BrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Stavanger.pdfBrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2013
BrukerPlan Innlandet sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Innlandet.pdfBrukerPlan Innlandet sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan St.Olav. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013StOlav.pdfBrukerPlan St.Olav. Kartlegging 2013
BrukerPlan Sørlandet sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013SørlandSykehus.pdfBrukerPlan Sørlandet sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan Telemark Sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Telemark.pdfBrukerPlan Telemark Sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan UNN. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013UNN.pdfBrukerPlan UNN. Kartlegging 2013
BrukerPlan Vestre Viken. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013VestreViken.pdfBrukerPlan Vestre Viken. Kartlegging 2013
BrukerPlan Østfold Sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Østfold.pdfBrukerPlan Østfold Sykehus. Kartlegging 2013

 


Siden 2012 har 313 norske kommuner gjennomført kartlegginger av den kjente rusproblematikken i Norge. Etter kommunesammenslåingen er antallet redusert. Noen kommuner har gjennomført kartlegginger siden 2006. Kommunene benytter dataene i utviklingen av sine tjenester.

At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. 

 

Fant du det du lette etter?