HELSENORGE

Brukerplan

Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer.

Brukerplanrapporter


2021

Brukerutstyrsundersøkelse 2020 (pdf)

2020

BrukerPlan Årsrapport 2020.pdf 1951 kB

Brukerutstyrsundersøkelse 2020 (pdf)

Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2019

BRUKERPLAN kommuneundersøkelse 2019 (pdf)Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. BrukerPlan årsrapport 2019. (pdf, 1 MB)

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk. Kommuneundersøkelse 2018, KORFOR-rapport 2019/01. (pdf)Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2018

Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. Brukerplan - årsrapport 2018 (pdf)

2017

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse. Temahefte brukerplan (2017)


2015                                                                                                                                           Temahefte BrukerPlan 2015.Siden 2012 har 313 norske kommuner gjennomført kartlegginger av den kjente rusproblematikken i Norge. Etter kommunesammenslåingen er antallet redusert. Noen kommuner har gjennomført kartlegginger siden 2006. Kommunene benytter dataene i utviklingen av sine tjenester.

At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. 

 

Fant du det du lette etter?