HELSENORGE

BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer.

Brukerplanrapporter


2021

Brukerutstyrsundersøkelse 2020 (pdf)

2020

BrukerPlan Årsrapport 2020.pdf 1951 kB

Brukerutstyrsundersøkelse 2020 (pdf)

Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2019

BRUKERPLAN kommuneundersøkelse 2019 (pdf)Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. BrukerPlan årsrapport 2019. (pdf, 1 MB)

Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk. Kommuneundersøkelse 2018, KORFOR-rapport 2019/01. (pdf)Utstyrsundersøkelse 2019.pdf

2018

Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunene. Brukerplan - årsrapport 2018 (pdf)

2017

Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelse. Temahefte brukerplan (2017) Statistikk for 2017. Kommunenens kartlegginger av tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i 2017.

2016

Statistikk for 2016. Alle kartlagte kommuner (brukerplan.no)

2015

Statistikk for 2015. Alle kartlagte kommuner (brukerplan.no)

Brukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner. Statistikk 2015https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/BrukerPlan2015.pdfBrukere med rus- og psykiske helseproblem i norske kommuner. Statistikk 2015
Temahefte BrukerPlan 2015.https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2015/Temahefte BrukerPlan 2015.pdfTemahefte BrukerPlan 2015.

2014

Brukerplan Helse Stavanger. Kartlegging 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlan2014Stavanger.pdfBrukerplan Helse Stavanger. Kartlegging 2014
Brukerplan UNN og Vågan. Kartlegging 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlanUNNogVågan2014.pdfBrukerplan UNN og Vågan. Kartlegging 2014
Rusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan – statistikk 2014https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2014/BrukerPlan2014 Nasjonale tall.pdfRusmiddelmisbruk i Norge BrukerPlan – statistikk 2014

2012-2013

BrukerPlan Helgeland sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Helgeland.pdfBrukerPlan Helgeland sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Bergen. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlanHelse2013Bergen.pdfBrukerPlan Helse Bergen. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Finnmark. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Finnmark.pdfBrukerPlan Helse Finnmark. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2012https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Fonna.pdfBrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2012
BrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Fonna.pdfBrukerPlan Helse Fonna. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Førde. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Førde.pdfBrukerPlan Helse Førde. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Møre og Romsdal. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013MøreOgRomsdal.pdfBrukerPlan Helse Møre og Romsdal. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Nord-Trøndelag. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nord-Trøndelag.pdfBrukerPlan Helse Nord-Trøndelag. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Nordlandssykehuset. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Nordland.pdfBrukerPlan Helse Nordlandssykehuset. Kartlegging 2013
BrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2012https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2012Stavanger.pdfBrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2012
BrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Stavanger.pdfBrukerPlan Helse Stavanger. Kartlegging 2013
BrukerPlan Innlandet sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Innlandet.pdfBrukerPlan Innlandet sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan St.Olav. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013StOlav.pdfBrukerPlan St.Olav. Kartlegging 2013
BrukerPlan Sørlandet sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013SørlandSykehus.pdfBrukerPlan Sørlandet sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan Telemark Sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Telemark.pdfBrukerPlan Telemark Sykehus. Kartlegging 2013
BrukerPlan UNN. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013UNN.pdfBrukerPlan UNN. Kartlegging 2013
BrukerPlan Vestre Viken. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013VestreViken.pdfBrukerPlan Vestre Viken. Kartlegging 2013
BrukerPlan Østfold Sykehus. Kartlegging 2013https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/2013/BrukerPlan2013Østfold.pdfBrukerPlan Østfold Sykehus. Kartlegging 2013

 


Siden 2012 har 313 norske kommuner gjennomført kartlegginger av den kjente rusproblematikken i Norge. Etter kommunesammenslåingen er antallet redusert. Noen kommuner har gjennomført kartlegginger siden 2006. Kommunene benytter dataene i utviklingen av sine tjenester.

At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. 

 

Fant du det du lette etter?