Forskningsprosjekter

Stayer-studien

Stayerstudien er en rekke forløpsstudier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over mange år. Fokus er på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Vi identifiserer og tester også ulike tiltak og metoder som kan bidra til å styrke tilfriskningsprosessene. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient.
Stayer-studien: Anerkjennelse, avhengighet og recovery
Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon
Prosjektperiode: 2013 - 2019
Deltakende helseregion: HV

Stayer-studier: Endringer i kognitiv fungering etter russtopp
Egon Hagen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2011 - 2018
Deltakende helseregion: HV HSØ

Stayer-studien: Hva skal til for at mennesker klarer å holde seg rusfri over flere år, og få et bedre liv.
Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Stayer-studien: Trening for bedre tenkning
Øyvind Andreassen, Privat ideell institusjon
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HV

Stayer-studien: Motivasjon og atferdsendring Janne Årstad
Janne Årstad, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Stayer-studien: Tid, søvn og avhengighet
Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2013 - 2019
Deltakende helseregion: HV

Fysisk trening og kognitiv fungering
Sivia Alpers, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2020
Deltakende helseregion: HV

Endringer over tid hos pasienter i LAR
Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2019
Deltakende helseregion: HV

Alkohol-studien


Alkoholstudien er forskning på metoder og arenaer for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og vektlegger det internasjonale samarbeidet på dette feltet.


A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems
Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste
Ole Næss, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ

Alkoholintervensjon på somatiske avdelinger - pasientaksept
Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Deltakende helseregion: HV


Øvrige studier

Fedre, rus og vold
Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2009 - 2019
Deltakende helseregion: HV HSØ

Mental health and alcohol- and drug-related problems among adolescents
Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Deltakende helseregion: HVFant du det du lette etter?