HELSENORGE

Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 2023 (Vettre)

Det nasjonale seminaret for forskere på rusmiddelfeltet for 2023 (Vettre) vil bli holdt på Thon Hotel Arena Lillestrøm 27-28.11.2023. Denne siden vil bli holdt oppdatert med aktuell informasjon om seminaret.


Et hotell. Foto.
Thon Hotel Arena Lillestrøm

​Navnekonkurranse

Vettre er et navn som sier veldig lite om dette seminaret. Det er ønske om å få et navn som kan være passende. Vi ønsker forslag fra avdelingene eller individuelt til oss. Det vil bli en kåring av det beste forslaget med premie!​

Send forslag her (mail)

Ordsky med ord som rus, cannabis og så videre.

Viktige datoer


Tid: 27.-28.november

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm

Frist for innsending av sammendrag/ abstrakt: 15. august (OBS! utsatt frist til 22.august!)

Tilbakemelding på vurdering av innsendte sammendrag: ca 05. september

Påmeldingsfrist: 15. september

Presentasjoner 


Vanlig presentasjon – 10 min muntlig presentasjon + 4 min til spørsmål 

Kort presentasjon – 4 min muntlig presentasjon (maks 3 slides inkl. tittelside) 

Poster – de som har kort presentasjon kan velge å ha en fysisk poster 

Strukturert sammendrag - bakgrunn, metode og materiale, resultater og konklusjon) på maksimalt 250 ord. Angi om du ønsker vanlig presentasjon eller kort presentasjon, med eller uten poster. 

Send e-post til siri.tungland@sus.no dersom du ønsker å ha en presentasjon eller poster. I e-posten kan du ha med hvilken type presentasjon du ønsker og det som blir bedt om i teksten over.  


Påmelding 


Endelig program sendes til deltakerne i forkant av seminaret.  Det er plass til 120 deltakere, ved for mange påmeldte vil de med presentasjon prioriteres. Meld deg på her (deltager.no)


Seminaret starter kl. 10.00 mandag 27. november og varer til kl. 15.00 tirsdag 28. november. Egenandelen på kr. 1500,- per pers inkluderer to dagpakker, overnatting og middag mandag kveld. Du må selv ordne transport til og fra seminaret. ​


Komiteen

Seminaret arrangeres av KORFOR, SERAF, OUS og FHI annet hvert år. 


Torgeir Gilje Lid (KORFOR)
Anna Armika Nyman (OUS)
Anne Bukten (SERAF)
Inger Synnøve Moan (FHI)
Foto av Torgeir Gilje Lid (KORFOR)Foto av Anna Armika Nyman (OUS)
Foto av Anne Bukten (SERAF)Foto av Inger Synnøve Moan (FHI)Fant du det du lette etter?