Om KORFOR

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

​Gjennomføring  

Egen virksomhet, forpliktende partnerskap med kliniske miljøer, forsknings- og undervisningsmiljøer i helseregionen og samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Alle miljøer inviteres til å delta ut fra følgende prinsipp: Ulike miljøer har anledning til å ta egne initiativer som kan stimulere til kunnskapsutvikling og kunnskapsanvendelse gjennom metodeutvikling på feltet. Alle miljøer skal gis anledning til å delta i de temaene som senteret prioriterer og som bestemte nettverksaktører er blitt gitt ansvar for å drive fram. Alle miljøer som har kompetansemessig forutsetning for det, vil bli invitert til å ta ansvar for et spesifikt temaområde.

Årsrapporter


2019 | 2018 | 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Utstyrsundersøkelse

2016 | 2017 |2018|2019

Publiserte rapporterFant du det du lette etter?