Helsenorge
Stavangerstudien om avhengighet og forløp:

Stayer-studien

​Stayerstudien er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over 10 år. Datainnsamlingen vil være ferdigstilt i 2025. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. 

Stayer-studien er pågående, og vil gi innsikt i flere forhold knyttet til den longitudinelle utviklingen av rusvansker i årene som kommer. Så langt har forskningsprosjektet gitt innsikt i i fire sentale områder: 

1) beskrivelse av klinisk tilfriskning fra rusmiddelavhengighet

2) beskrivelse av personelige tilfriskningsprosesser fra rusmiddelavhengighet

3) innsikt i ulike kognitive kartleggingsverktøy som kan brukes for pasienter med rusvansker, og 4) identifisert hyppigheten av pasienter med borderline intellektuell fungering i ruspopulasjonen. Samlet har resultatene fra Stayer-studien så langt klare implikasjoner for klinisk praksis på fletet.  Forskningen underbygger spesielt viktigheten individuell tilpasset behandling, og timingen av intervensjoner i behandling av rusvansker.

Så langt har Stayer-studien bidratt med forskning som gir kunnskap om langtids utfall og tilfriskningsprosesser hos folk med rusmiddelavhengighet, og en rekke pågående prosjekter vil bidra ytterligere til dette. Totalt vil prosjektet gi et bredt kunnskapstilfang om kognitive, psykologiske og sosiale faktorer for behandling av rusvansker, og vil være av betydning for videreutvikling og forbedring av de kliniske tjenstene for denne gruppen. ​


Vitenskapelig artikler fra Stayer

Hetland J, Braatveit KJ, Hagen E, Lundervold AJ, Erga AH. Prevalence and Characteristics of Borderline Intellectual Functioning in a Cohort of Patients With Polysubstance Use Disorder. Front Psychiatry. 2021 Jul 14;12:651028. doi: 10.3389/fpsyt.2021.651028. PMID: 34335320; PMCID: PMC8316764.

Bjornestad J, Svendsen TS, Slyngstad TE, Erga AH, McKay JR, Nesvåg S, Skaalevik AW, Veseth M, Moltu C. "A Life More Ordinary" Processes of 5-Year Recovery From Substance Abuse. Experiences of 30 Recovered Service Users. Front Psychiatry. 2019 Sep 18;10:689. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00689. PMID: 31620036; PMCID: PMC6759477.

Hagen E, Erga AH, Hagen KP, Nesvåg SM, McKay JR, Lundervold AJ, Walderhaug E. One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder. J Subst Abuse Treat. 2017 May;76:81-87. doi: 10.1016/j.jsat.2017.01.016. Epub 2017 Jan 31. PMID: 28159440.

Hagen E, Erga AH, Hagen KP, Nesvåg SM, McKay JR, Lundervold AJ, Walderhaug E. Assessment of Executive Function in Patients With Substance Use Disorder: A Comparison of Inventory- and Performance-Based Assessment. J Subst Abuse Treat. 2016 Jul;66:1-8. doi: 10.1016/j.jsat.2016.02.010. Epub 2016 Mar 9. PMID: 27211990.

Veseth, M., Svendsen, T. S., Nesvaag, S., Moltu, C., Davidson, L., & Bjornestad, J. (2021). "And then the rest happened"- A qualitative exploration of the role that meaningful activities play in recovery processes for people with a diagnosis of substance use disorder. Subst Abus, 1-7. doi:10.1080/08897077.2021.1941506
Totalt omfang på beskrivelsen: 2-3 sider (A4).

Erga AH, Honsi A, Anda-Agotnes LG, Nesvag S, Hesse M, Hagen E
Trajectories of psychological distress during recovery from polysubstance use disorder. Addiction Research & Theory, 2020.

m.fl.

Fant du det du lette etter?