HELSENORGE

Forskning

En viktig oppgave for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) er forskning. Fagmiljøet i Stavanger har sin tyngde innenfor forskning ved Parkinsons sykdom

Parkinsonforskningen i Stavanger startet rundt 1990 og har gradvis utviklet seg til å bli omfattende og NKBs forskningsgruppe fikk i 2004 Helse Vests forskningspris for beste forskningsmiljø på Vestlandet. Også etter dette har utviklingen vært betydelig. Opprinnelig var forskningen basert på klinisk-epidemiologiske metoder, men har senere også omfattet translasjons- og basalforskning i relasjon til den øvrige forskningen ved NKB.

All forskning ved NKB tar utgangspunkt i pasientproblemstillinger, og vi ønsker å drive forskning som kan bidra til bedre helse og livskvalitet for de pasientgruppene vi arbeider med. Forskningsgruppen ved NKB er i dag et ledende internasjonalt senter innen parkinsonfeltet. Gruppen er tverrfaglig og arbeider med klinisk, translasjonell og basalforskning. Gruppens målsetning er å være blant de fremste parkinsonforskningsgruppene i Skandinavia.


Ønsker du å delta i viktig forskning på hjernesykdommer? Ta en titt på våre prosjekter her under.


ePark studien

 Målet med studien er å undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt over internett har effekt på psykiske vansker hos folk med Parkinsons sykdom. Les mer her.

Pro-LBD - studien

​​Vi ønsker å finne nye og viktige sykdomstegn i tidlig fase ved Lewy-legeme sykdom (Parkinson sykdom og demens med Lewy-legemer). Les mer her.

​MDS-UPDRS - studien

Har du Parkinsons sykdom? Vi skal teste et nytt norsk undersøkelsesverktøy for Parkinsons sykdom (MDS-UPDRS). Les mer om studien her​.

​Har du spørsmål?​​

​​Vennligst ta kontakt med NKB på e-post: nkb@sus.no

Fant du det du lette etter?