Labnytt

Påskeavvikling – Blodprøver til Føtal RHD-genotypinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/paskeavvikling-blodprover-til-fotal-rhd-genotypingPåskeavvikling – Blodprøver til Føtal RHD-genotypingSiste frist for prøvetaking av prøver til RHD- genotyping er  03.04.2020.30.03.2020 10:24:57
Covid-19 diagnostikkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/covid-19-diagnostikkCovid-19 diagnostikkGrunnet begrenset testkapasitet og tilgang på prøvetakingsutstyr, er testing kun aktuelt hos personer som fyller de nasjonale kriteriene for testing:24.03.2020 12:02:34
Endring for prøver som skal skilles varmt, gjelder analysene kuldeagglutinin, kryoglobulin og kryofibrinogenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-for-prover-som-skal-skilles-varmt-gjelder-analysene-kuldeagglutinin-kryoglobulin-og-kryofibrinogenEndring for prøver som skal skilles varmt, gjelder analysene kuldeagglutinin, kryoglobulin og kryofibrinogenFra og med dags dato 2020 blir det innført endring for analysene kuldeagglutinin, kryoglobulin og kryofibrinogen. Prøver til disse analysene må skilles varmt.   09.03.2020 09:59:09
Endret definisjon av følsomhetskategoriene S, I og Rhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endret-definisjon-av-folsomhetskategoriene-s-i-og-rEndret definisjon av følsomhetskategoriene S, I og REUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) har besluttet å endre definisjonene av følsomhetskategoriene ved resistensbestemmelse, slik at disse gjenspeiler antibiotikaeksponering på infeksjonsstedet. Endringen tredd...24.01.2020 06:28:27
Elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/elektronisk-rekvirering-fra-primerhelsetjenesten-til-avdeling-for-medisinsk-biokjemiElektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til Avdeling for medisinsk biokjemiBestillinger i Interaktor registrert før 21. august kommer inn med feil etiketter.18.09.2019 07:18:23
Ny metode for analysen S-Digoksin gir endring av nivå – Eget prøverør til MMA/Vit-Dhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ny-metode-for-analysen-s-digoksin-gir-endring-av-niva-eget-proveror-til-mmavit-dNy metode for analysen S-Digoksin gir endring av nivå – Eget prøverør til MMA/Vit-DAvdeling for medisinsk biokjemi skiftet 28. august til nye metode for analysen s-Digoksin. 30.08.2019 08:13:25
Manuelle rutiner på Avdeling for medisinsk biokjemi høsten 2019https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/manuelle-rutiner-pa-avdeling-for-medisinsk-biokjemi-hosten-2019Manuelle rutiner på Avdeling for medisinsk biokjemi høsten 2019Fra 26. august blir det manuelle rutiner på Avdeling for medisinsk biokjemi. 28.08.2019 13:22:56
Nye rekvisisjoner til avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-rekvisisjoner-til-avdeling-for-medisinsk-biokjemiNye rekvisisjoner til avdeling for medisinsk biokjemiFra 21. august 2019 bytter avdeling for medisinsk biokjemi ut alle rekvisisjonsblankettene.21.08.2019 07:49:10
NT-proBNP tilbys som analyse fra 4. juli 2019https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nt-probnp-tilbys-som-analyse-fra-4-juli-2019NT-proBNP tilbys som analyse fra 4. juli 2019Avdeling for medisinsk biokjemi starter opp med analysen S-NT-proBNP samtidig med at analyse p-BNP avsluttes.27.06.2019 11:44:58
Endring av nivå for frie lette kappa og frie lette lambda kjeder i serumhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-av-niva-for-frie-lette-kappa-og-frie-lette-lambda-kjeder-i-serumEndring av nivå for frie lette kappa og frie lette lambda kjeder i serumFra og med uke 21 tar vi i bruk nye reagenser til analysering av frie lette kappa og lambda kjeder.27.06.2019 11:42:18
Viktig å bruke riktige rør til forsendelse av urinprøver!https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/viktig-a-bruke-riktige-ror-til-forsendelse-av-urinproverViktig å bruke riktige rør til forsendelse av urinprøver!Det er ønskelig at urinprøver til analyser som er merket  med fargekode på papirrekvisisjonen til Avdeling for Medisinsk Biokjemi overføres til monovetterør. Merk monovetterørene med strekkodene som har tilsvarende fargekode.27.06.2019 11:37:13
Kopi av eksterne mikrobiologisvar til DIPShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kopi-av-eksterne-mikrobiologisvar-til-dipsKopi av eksterne mikrobiologisvar til DIPSAvdeling for medisinsk mikrobiologi har fått flere henvendelser fra interne avdelinger og poliklinikker angående ønske om kopi av eksterne prøvesvar til DIPS. Dette er nå på plass og ble tatt i bruk 16.05.2019.22.05.2019 11:18:53
Endring på svarrapporter fra avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-pa-svarrapporter-fra-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinEndring på svarrapporter fra avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin«IIF» er nå påført  bak analysenavnet for å lettere se hvilken analysemetode som er utført.  Gjelder kun analyser som kan utføres ved bruk av to metoder. 08.02.2019 13:33:05
«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/gjor-kloke-valg-utvidet-luftveispakke-pcr-bor-forbeholdes-utvalgte-pasienter«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienterAvdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampan...13.12.2018 13:59:16
Endring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøvehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-i-elektronisk-rekvirert-tjeneste-cervix-veskebasert-proveEndring i elektronisk rekvirert tjeneste: Cervix- væskebasert prøveFra 1.11.2018 blir krav om utfylling av klinisk opplysning erstattet med krav om å velge «årsak til cervixprøve».26.10.2018 06:25:18
Papirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøverhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/papirrekvisisjoner-til-mikrobiologiske-proverPapirrekvisisjoner til mikrobiologiske prøverNye versjoner av papirrekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi inneholder større endringer.22.10.2018 10:50:30
HbA1c endrer benevninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hba1c-endrer-benevningHbA1c endrer benevningFra 30. september endres benevning fra % til mmol/mol.01.10.2018 09:16:45
Hva menes med identifisering i forbindelse med prøvetakinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hva-menes-med-identifisering-i-forbindelse-med-provetakingHva menes med identifisering i forbindelse med prøvetakingAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin må avvise prøver som ikke er merket korrekt i henhold til Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. Sikker identifisering av pasienten er det viktigste elementet i prøvetakingen. Hva betyr id...24.08.2018 09:58:19
Enkelt hematogramhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/enkelt-hematogramEnkelt hematogramAnalysen «Enkelt hematogram» har utspilt sin rolle og vil ikke lenger være synlig i bestillingsvinduer.09.07.2018 10:49:08
Smittetesting av gravidehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/smittetesting-av-gravideSmittetesting av gravideHelsedirektoratet anbefaler gravide å la seg teste for hepatitt B tidlig i svangerskapet. Rutinemessig screening for rubella IgG av alle gravide er ikke lenger anbefalt.26.06.2018 13:35:39
Endrede anbefalinger for cervix-screeninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endrede-anbefalinger-for-cervix-screeningEndrede anbefalinger for cervix-screeningEn gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene som angir hvordan prøver fra cervix skal følges opp. Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.21.06.2018 13:14:29
Vitamin D: Ny kode fra Direktoratet for e-helsehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/vitamin-d-ny-kode-fra-direktoratet-for-e-helseVitamin D: Ny kode fra Direktoratet for e-helseVed årsskiftet innførte Helsedirektoratet et nytt gjeldende kodeverk som skal benyttes ved rapportering av analysesvar. Koden for Vitamin D er endret i nytt brev av 25.05.18 fra Direktoratet for e-helse, og tidligere kode NPU09105 må utgå.21.06.2018 12:41:55
Angående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyrhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/angaende-tidligere-leveranseproblemer-av-abbott-multi-collect-provetakningsutstyrAngående tidligere leveranseproblemer av Abbott Multi-Collect prøvetakningsutstyrLeverandøren har nå løst sine produksjonsproblemer og vi er klare til å levere ut prøvetakningsutstyret til Chlamydia trachomatis- og Neisseria gonorrhoeae-DNA-undersøkelse.05.06.2018 11:54:15
Nye rutiner for forsendelse av biologisk materialehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-rutiner-for-forsendelse-av-biologisk-materialeNye rutiner for forsendelse av biologisk materialeA-postordningen ble avviklet fra 1. januar. I den forbindelse har helseforetakene inngått en transportavtale med Posten Norge AS for å ivareta sending av biologisk materiale. Biologisk materiale må bli sendt som ekspress over natt. Benyttes...25.05.2018 05:49:02
Endring av transportmedium for prøver til bakteriologisk dyrkninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-av-transportmedium-for-prover-til-bakteriologisk-dyrkningEndring av transportmedium for prøver til bakteriologisk dyrkningAvdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon for bakteriediagnostikk endrer transportmediet for de fleste bakteriologiske prøver til bakteriologisk dyrkning.24.05.2018 06:10:25
Primærtest HPV-test for alle kvinner 34-69 år i Helse Vesthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/primertest-hpv-test-for-alle-kvinner-34-69-ar-i-helse-vestPrimærtest HPV-test for alle kvinner 34-69 år i Helse VestPatologiavdelingen ved SUS har deltatt i utprøving av HPV-basert screeningprogram mot livmorhalskreft i 3 år, for halvparten av kvinnene i alder 34-69 år. Etter påske 2018 vil alle kvinner i alderen testes, etter vedtak fra Helse og omsorgs...22.03.2018 23:00:00
Elektronisk rekvirering (IHR) Avdeling for medisinsk biokjemihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/elektronisk-rekvirering-ihr-avdeling-for-medisinsk-biokjemiElektronisk rekvirering (IHR) Avdeling for medisinsk biokjemiStørre endringer i tjenestetilbudet08.03.2018 23:00:00
Barne-referanseintervaller og Homocysteinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/barne-referanseintervaller-og-homocysteinBarne-referanseintervaller og HomocysteinNye barne-referanseintervaller for flere hormonanalyser og Homocystein kan nå tas på heparin gel-rør.05.03.2018 23:00:00
Allergisvarhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/allergisvarAllergisvar05.03.2018 23:00:00
AST (antistreptolysin O titer) utføres ikke lenger på SUS, videresendes til Haukeland.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ast-antistreptolysin-o-titer-utfores-ikke-lenger-pa-sus-videresendes-til-haukelandAST (antistreptolysin O titer) utføres ikke lenger på SUS, videresendes til Haukeland.AST-analysen utføres fra 15. des. 2017 ikke på Avd. for medisinsk mikrobiologi, SUS. Prøver der AST er rekvirert videresendes til Haukeland universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.23.01.2018 16:57:17
Endring på svarrapporter fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og navneendring på analyserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-pa-svarrapporter-fra-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisin-og-navneendring-pa-analyserEndring på svarrapporter fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og navneendring på analyserAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin oppgraderte laboratoriedatasystemet ProSang 26.11.2017. Dette har medført noen endringer på svarutskriftene og navneendring på analyser.  11.01.2018 23:00:00
Endring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-av-ringerutiner-ved-avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiEndring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologiFra februar 2018 vil funn av følgende mikrober kun bli meddelt rekvirent per svarbrev: 10.01.2018 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi inviterer til «åpent hus» for ansatte på legekontorhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-inviterer-til-apent-hus-for-ansatte-pa-legekontorAvdeling for medisinsk biokjemi inviterer til «åpent hus» for ansatte på legekontor20. november 2017 kl. 18.00 – 20.35 i Aulaen på SUS02.11.2017 23:00:00
BNP – Brain Natr. Peptidhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/bnp-brain-natr-peptidBNP – Brain Natr. PeptidVed innsending av prøve må EDTA-gelrør av-pipetteres over i plastglass før transport i kjøle-/fryseelementer. Dette pga. fare for frysing av gelen under transport.02.11.2017 23:00:00
Blodprøver ved bruk av Interactorhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/blodprover-ved-bruk-av-interactorBlodprøver ved bruk av InteractorNår dere bruker Interactor, kan dere sende IHR-blodprøver som skal til Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi i samme stativ i transportkassen til SUS.17.10.2017 22:00:00
Hemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hemoglobinopatiutredning-ved-haukeland-universitetssjukehusHemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehusInformasjon om utredning ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).01.10.2017 22:00:00
Nasjonalt Laboratoriekodeverkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nasjonalt-laboratoriekodeverkNasjonalt LaboratoriekodeverkOppstart med Nasjonalt Laboratoriekodeverk26.09.2017 22:00:00
Tramodol i urinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/tramodol-i-urinTramodol i urinEndring av urinanalysene ved legemiddelassistert rehabilitering10.08.2017 22:00:00
Patologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/patologi-provesvar-rekvirert-eksternt-kommer-na-inn-i-dipsPatologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPSFra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.05.06.2017 22:00:00
Overgang til ny versjon av Quantiferontesthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/overgang-til-ny-versjon-av-quantiferontestOvergang til ny versjon av Quantiferontest22. mai 2017 innføres ny versjon av Quantiferontest, fra QuantiFERON-TB Gold til QuantiFERON-TB Gold Plus. 23.05.2017 09:36:31
Kopi av prøvesvar fra blodgiverehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kopi-av-provesvar-fra-blodgivereKopi av prøvesvar fra blodgivereAvdeling for medisinsk biokjemi får til tider henvendelser fra fastleger som ønsker kopi av prøvesvar fra blodprøver som er tatt i forbindelse med at pasienten er blodgiver. Dette er i strid med blodforskriften, kopi kan derfor ikke sendes.19.04.2017 22:00:00
Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-utfylling-av-rekvisisjon-og-merking-av-proveglass-til-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin01.02.2017 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi er akkrediterthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-er-akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi er akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 201717.01.2017 11:14:10
Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/yersinia-enterocolitica-antistoffpavisning-utfores-ikke-etter-1-januar-2017Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017Analysen legges ned på grunn av liten nytte av testen.22.12.2016 14:32:53
Klart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/klart-for-elektroniske-rekvirering-av-patologiprover-til-susKlart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUSAvdeling for patologi i Stavanger er nå klar for å motta elektronisk rekvisisjon på histologi- og cytologiprøver.30.11.2016 07:24:08
Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-midlertidig-ordning-for-rhd-profylakse-til-rhd-negative-i-uke-28Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28Som kjent er rutinene for oppfølging av RhD-negative gravide i svangerskapet endret, med prøvetaking til RHD-genotyping av foster i svangerskapsuke 24 og profylakse i uke 28. Endringen gjelder gravide med 1. prøve i svangerskapet etter 01.09.16. 24.11.2016 07:25:55
Elektronisk rekvirering, akkreditering og kapasitet ved laboratoriene i Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/elektronisk-rekvirering-akkreditering-og-kapasitet-ved-laboratoriene-i-helse-stavangerElektronisk rekvirering, akkreditering og kapasitet ved laboratoriene i Helse StavangerDette er de viktigste nyhetene du må få med deg fra laboratoriene i Helse Stavanger i høst.11.11.2016 08:13:21
Nasjonal endring i rutine for oppfølging av RhD-negative gravide er innført fra 1. september 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nasjonal-endring-i-rutine-for-oppfolging-av-rhd-negative-gravide-er-innfort-fra-1-september-2016Nasjonal endring i rutine for oppfølging av RhD-negative gravide er innført fra 1. september 2016Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og Avdeling kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus vil med dette informere våre rekvirenter om nasjonal endring i rutine for oppfølging i svangerskap av RhD-negative gravide: Føtal...16.09.2016 22:00:00
Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått innvilget akkreditering den 19/8-2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi-har-fatt-innvilget-akkreditering-den-198-2016Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått innvilget akkreditering den 19/8-2016Avdeling for medisinsk mikrobiologi har nå som den første avdeling ved SUS fått innvilget akkreditering. 21.08.2016 22:00:00
Nye analyse-instrumenter for hematologihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-analyse-instrumenter-for-hematologiNye analyse-instrumenter for hematologiLiten justering av flere referanseintervaller 29.05.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?