Labnytt

AST (antistreptolysin O titer) utføres ikke lenger på SUS, videresendes til Haukeland.https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/ast-antistreptolysin-o-titer-utfores-ikke-lenger-pa-sus-videresendes-til-haukelandAST (antistreptolysin O titer) utføres ikke lenger på SUS, videresendes til Haukeland.AST-analysen utføres fra 15. des. 2017 ikke på Avd. for medisinsk mikrobiologi, SUS. Prøver der AST er rekvirert videresendes til Haukeland universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.23.01.2018 16:57:17
Endring på svarrapporter fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og navneendring på analyserhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-pa-svarrapporter-fra-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisin-og-navneendring-pa-analyserEndring på svarrapporter fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og navneendring på analyserAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin oppgraderte laboratoriedatasystemet ProSang 26.11.2017. Dette har medført noen endringer på svarutskriftene og navneendring på analyser.  11.01.2018 23:00:00
Endring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-av-ringerutiner-ved-avdeling-for-medisinsk-mikrobiologiEndring av ringerutiner ved Avdeling for medisinsk mikrobiologiFra februar 2018 vil funn av følgende mikrober kun bli meddelt rekvirent per svarbrev: 10.01.2018 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi inviterer til «åpent hus» for ansatte på legekontorhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-inviterer-til-apent-hus-for-ansatte-pa-legekontorAvdeling for medisinsk biokjemi inviterer til «åpent hus» for ansatte på legekontor20. november 2017 kl. 18.00 – 20.35 i Aulaen på SUS02.11.2017 23:00:00
BNP – Brain Natr. Peptidhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/bnp-brain-natr-peptidBNP – Brain Natr. PeptidVed innsending av prøve må EDTA-gelrør av-pipetteres over i plastglass før transport i kjøle-/fryseelementer. Dette pga. fare for frysing av gelen under transport.02.11.2017 23:00:00
Blodprøver ved bruk av Interactorhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/blodprover-ved-bruk-av-interactorBlodprøver ved bruk av InteractorNår dere bruker Interactor, kan dere sende IHR-blodprøver som skal til Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi i samme stativ i transportkassen til SUS.17.10.2017 22:00:00
Hemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehushttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/hemoglobinopatiutredning-ved-haukeland-universitetssjukehusHemoglobinopatiutredning ved Haukeland universitetssjukehusInformasjon om utredning ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB).01.10.2017 22:00:00
Nasjonalt Laboratoriekodeverkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nasjonalt-laboratoriekodeverkNasjonalt LaboratoriekodeverkOppstart med Nasjonalt Laboratoriekodeverk26.09.2017 22:00:00
Tramodol i urinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/tramodol-i-urinTramodol i urinEndring av urinanalysene ved legemiddelassistert rehabilitering10.08.2017 22:00:00
Patologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/patologi-provesvar-rekvirert-eksternt-kommer-na-inn-i-dipsPatologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPSFra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.05.06.2017 22:00:00
Overgang til ny versjon av Quantiferontesthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/overgang-til-ny-versjon-av-quantiferontestOvergang til ny versjon av Quantiferontest22. mai 2017 innføres ny versjon av Quantiferontest, fra QuantiFERON-TB Gold til QuantiFERON-TB Gold Plus. 23.05.2017 09:36:31
Kopi av prøvesvar fra blodgiverehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kopi-av-provesvar-fra-blodgivereKopi av prøvesvar fra blodgivereAvdeling for medisinsk biokjemi får til tider henvendelser fra fastleger som ønsker kopi av prøvesvar fra blodprøver som er tatt i forbindelse med at pasienten er blodgiver. Dette er i strid med blodforskriften, kopi kan derfor ikke sendes.19.04.2017 22:00:00
Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-utfylling-av-rekvisisjon-og-merking-av-proveglass-til-avdeling-for-immunologi-og-transfusjonsmedisinInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin01.02.2017 23:00:00
Avdeling for medisinsk biokjemi er akkrediterthttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-biokjemi-er-akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi er akkreditertAvdeling for medisinsk biokjemi ble akkreditert 13. januar 201717.01.2017 11:14:10
Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/yersinia-enterocolitica-antistoffpavisning-utfores-ikke-etter-1-januar-2017Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017Analysen legges ned på grunn av liten nytte av testen.22.12.2016 14:32:53
Klart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/klart-for-elektroniske-rekvirering-av-patologiprover-til-susKlart for elektroniske rekvirering av patologiprøver til SUSAvdeling for patologi i Stavanger er nå klar for å motta elektronisk rekvisisjon på histologi- og cytologiprøver.30.11.2016 07:24:08
Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/labnytt-midlertidig-ordning-for-rhd-profylakse-til-rhd-negative-i-uke-28Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28Som kjent er rutinene for oppfølging av RhD-negative gravide i svangerskapet endret, med prøvetaking til RHD-genotyping av foster i svangerskapsuke 24 og profylakse i uke 28. Endringen gjelder gravide med 1. prøve i svangerskapet etter 01.09.16. 24.11.2016 07:25:55
Elektronisk rekvirering, akkreditering og kapasitet ved laboratoriene i Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/elektronisk-rekvirering-akkreditering-og-kapasitet-ved-laboratoriene-i-helse-stavangerElektronisk rekvirering, akkreditering og kapasitet ved laboratoriene i Helse StavangerDette er de viktigste nyhetene du må få med deg fra laboratoriene i Helse Stavanger i høst.11.11.2016 08:13:21
Nasjonal endring i rutine for oppfølging av RhD-negative gravide er innført fra 1. september 2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nasjonal-endring-i-rutine-for-oppfolging-av-rhd-negative-gravide-er-innfort-fra-1-september-2016Nasjonal endring i rutine for oppfølging av RhD-negative gravide er innført fra 1. september 2016Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og Avdeling kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus vil med dette informere våre rekvirenter om nasjonal endring i rutine for oppfølging i svangerskap av RhD-negative gravide: Føtal...16.09.2016 22:00:00
Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått innvilget akkreditering den 19/8-2016https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi-har-fatt-innvilget-akkreditering-den-198-2016Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fått innvilget akkreditering den 19/8-2016Avdeling for medisinsk mikrobiologi har nå som den første avdeling ved SUS fått innvilget akkreditering. 21.08.2016 22:00:00
Nye analyse-instrumenter for hematologihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nye-analyse-instrumenter-for-hematologiNye analyse-instrumenter for hematologiLiten justering av flere referanseintervaller 29.05.2016 22:00:00
Interferens ved analysering av Østradiol og endret dag for analysering av Cyklosporinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/interferens-ved-analysering-av-ostradiol-og-endret-dag-for-analysering-av-cyklosporinInterferens ved analysering av Østradiol og endret dag for analysering av CyklosporinMedikamentinterferens kan føre til falsk forhøyede østradiolresultater. Cyklosporin analyseres nå også på mandager.14.04.2016 22:00:00
Nukleært antigen antistoff (IgG) med subspesifisiteter - ny analysemetodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nukleert-antigen-antistoff-igg-med-subspesifisiteter-ny-analysemetodeNukleært antigen antistoff (IgG) med subspesifisiteter - ny analysemetodeNy metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.08.03.2016 23:00:00
Nytt om analysene Cyklosporin, Takrolimus, TSH og Kortisolhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/nytt-om-analysene-cyklosporin-takrolimus-tsh-og-kortisolNytt om analysene Cyklosporin, Takrolimus, TSH og KortisolFra og med 1. mars 2016 analyserer vi Takrolimus mandag, onsdag og fredag. Cyklosporin analyserer vi på tirsdag og torsdag. Prøve må være ankommet laboratoriet innen kl. 9 for å bli analysert samme dag.02.03.2016 23:00:00
Brukere av journalsystemene Infodoc Plenario og System X vil få tilsendt elektroniske prøvesvar fra avdeling for patologihttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/brukere-av-journalsystemene-infodoc-plenario-og-system-x-vil-fa-tilsendt-elektroniske-provesvar-fra-avdeling-for-patologiBrukere av journalsystemene Infodoc Plenario og System X vil få tilsendt elektroniske prøvesvar fra avdeling for patologiDet blir nå startet utrulling på 10 kontor hver uke av elektroniske prøvesvar. Legekontorene som står for tur vil bli kontaktet fortløpende.21.02.2016 23:00:00
Revmatoid faktor IgM og Syklisk citrullinert peptid antistoff IgG – ny analysemetodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/revmatoid-faktor-igm-og-syklisk-citrullinert-peptid-antistoff-igg-ny-analysemetodeRevmatoid faktor IgM og Syklisk citrullinert peptid antistoff IgG – ny analysemetodeAnalysene Revmatoid faktor IgM og Syklisk citrullinert peptid antistff IgG har skiftet leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.03.02.2016 23:00:00
Kardiolipin antistoff IgG/IgM og Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM - ny analysemetodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/kardiolipin-antistoff-iggigm-og-beta2-glykoprotein-i-antistoff-iggigm-ny-analysemetodeKardiolipin antistoff IgG/IgM og Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM - ny analysemetodeAnalysene Kardiolipin antistoff IgG/IgM og Beta2-glykoprotein I antistoff IgG/IgM har endret leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.03.02.2016 23:00:00
Glomerulusbasalmembran antistoff (IgG), Mitokondrie M2 antistoff (IgG), Myeloperoksidase antistoff (IgG) og Proteinase 3 antistoff - Ny analysemetodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/glomerulusbasalmembran-antistoff-igg-mitokondrie-m2-antistoff-igg-myeloperoksidase-antistoff-igg-og-proteinase-3-antistoff-ny-analysemetodeGlomerulusbasalmembran antistoff (IgG), Mitokondrie M2 antistoff (IgG), Myeloperoksidase antistoff (IgG) og Proteinase 3 antistoff - Ny analysemetodeAnalysene Glomerulusbasalmembran antistoff (IgG), Mitokondrie M2 antistoff (IgG), Myeloperoksidase antistoff (IgG) og Proteinase 3 antistoff (IgG) har skiftet leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette k...19.01.2016 23:00:00
Thyreoglobulinantistoff og Thyreoperoksidase antistoff – ny analysemetodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/thyreoglobulinantistoff-og-thyreoperoksidase-antistoff-ny-analysemetodeThyreoglobulinantistoff og Thyreoperoksidase antistoff – ny analysemetodeNy metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.12.01.2016 23:00:00
Cøliaki diagnostikk ved Helse Stavangerhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/coliaki-diagnostikk-ved-helse-stavangerCøliaki diagnostikk ved Helse StavangerNy metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.10.01.2016 23:00:00
Overgang til ny metode for autoimmundiagnostikkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/overgang-til-ny-metode-for-autoimmundiagnostikkOvergang til ny metode for autoimmundiagnostikkNy metode (EliA-teknikk) på nytt instrument (Phadia250) er under innføring i autoimmundiagnostikken. Dette vil medføre endringer i referanseområder og enheter, og kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.10.01.2016 23:00:00
Forbedret metode til analysering av oxazepam (Sobril) i urinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/forbedret-metode-til-analysering-av-oxazepam-sobril-i-urinForbedret metode til analysering av oxazepam (Sobril) i urinInformasjon om en bedre og mer følsom screeninganalyse for bestemmelse av benzodiazepinet oxazepam.20.12.2015 23:00:00
Påvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniaehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/pavisning-av-mycoplasma-pneumoniae-og-chlamydophila-pneumoniaePåvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniaePåvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae utføres etter 1. januar 2016 kun med PCR. Antistoffundersøkelse i serum legges ned og vil ikke bli utført etter 1. januar 2016.20.12.2015 23:00:00
Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjonhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-utfylling-av-rekvisisjonInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjonInformasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser.03.11.2015 23:00:00
Endring av analysen serum-elektroforese og immuntypinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/endring-av-analysen-serum-elektroforese-og-immuntypingEndring av analysen serum-elektroforese og immuntypingInformasjon om endring av analysen serum-elektroforese og immuntyping fra 1. oktober 201501.10.2015 22:00:00
Immunologisk undersøkelse – Endringhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/immunologisk-undersokelse-endringImmunologisk undersøkelse – EndringHudens Basalmembran/Intercellulærsubstans antistoff. Det er blitt gjort en liten endring i analysen som bestilles ved mistanke om sykdommene Bulløs Pemhigoid/Pemphigus vulgaris.13.08.2015 22:00:00
Påvisning av luftveismikrober med PCR-metodikkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/pavisning-av-luftveismikrober-med-pcr-metodikkPåvisning av luftveismikrober med PCR-metodikkDersom det tas prøve ved mistanke om atypisk pneumoni eller viral luftveisinfeksjon, anbefales luftveisprøve til PCR-undersøkelse.02.07.2015 22:00:00
Antistoffscreening av gravidehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/antistoffscreening-av-gravideAntistoffscreening av gravideI forbindelse med ny utgave av Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, blir det nå presisert at antistoffscreening av alle gravide skal tas i svangerskapsuke 12-16.01.06.2015 22:00:00
Informasjon i forbindelse med kopimottaker av svarrapporterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/informasjon-i-forbindelse-med-kopimottaker-av-svarrapporterInformasjon i forbindelse med kopimottaker av svarrapporterVed ønske om kopimottaker er det viktig med informasjon om kopimottakerens fulle navn og tilhørende legekontor.21.04.2015 22:00:00
Oppstart av primær HPV-screening i Vest. En mer sensitiv metodehttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/oppstart-av-primer-hpv-screening-i-vest-en-mer-sensitiv-metodeOppstart av primær HPV-screening i Vest. En mer sensitiv metodeFra 1.2.2015 innføres det nye HPV-baserte screeningprogrammet mot livmorhalskreft i fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. Rogaland starter opp 1.4.15. Også Hordaland deltar.10.03.2015 23:00:00
Rutinemessig analyse av urindyppekultur avslutteshttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/rutinemessig-analyse-av-urindyppekultur-avsluttesRutinemessig analyse av urindyppekultur avsluttesAvdeling for medisinsk mikrobiologi vil fra april 2015 slutte med analysering av urindyppekultur (urintransportagar). Dette er en mindre sensitiv metode enn vanlig dyrkning, og metoden er ikke lenger anbefalt til rutinemessig dyrkning av urin.22.02.2015 23:00:00
Arkiv 2014: Antiepileptika og teofyllinhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-antiepileptika-og-teofyllinArkiv 2014: Antiepileptika og teofyllinNye metoder for analysering av antiepileptika og teofyllin                         17.12.2014 23:00:00
Arkiv 2014: Endring av transportmedium til prøver for dyrkning av Bordetella pertussishttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-endring-av-transportmedium-til-prover-for-dyrkning-av-bordetella-pertussisArkiv 2014: Endring av transportmedium til prøver for dyrkning av Bordetella pertussisFra januar 2015 slutter Avdeling for medisinsk mikrobiologi å produsere spesialmedium for dyrkning av B. pertussis. Ved ønske om dyrkning av B. pertussis anbefales nasofarynx prøve i eSwab transport system (Amies flytende medium). 14.12.2014 23:00:00
Arkiv 2014: Nye referanseområderhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-nye-referanseomraderArkiv 2014: Nye referanseområderNye referanseområder for MMA, ionisert kalsium og albuminkorrigert kalsium. 08.12.2014 23:00:00
Arkiv 2014: Analysering av Vitamin D på SUShttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-analysering-av-vitamin-d-pa-susArkiv 2014: Analysering av Vitamin D på SUSAvdeling for medisinsk biokjemi kan fra 1. oktober tilby analysering av Vitamin D til våre rekvirenter. 29.09.2014 22:00:00
Arkiv 2014: Oppdatert rekvisisjon for virusdiagnostikk ved donorutredninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-oppdatert-rekvisisjon-for-virusdiagnostikk-ved-donorutredningArkiv 2014: Oppdatert rekvisisjon for virusdiagnostikk ved donorutredningAvdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon for virusdiagnostikk, har oppdatert rekvisisjonen til å omfatte et eget felt for avkrysning av donorprøver. 29.09.2014 22:00:00
Arkiv 2014: Upresise linker i Laboratoriehåndbokenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-upresise-linker-i-laboratoriehandbokenArkiv 2014: Upresise linker i LaboratoriehåndbokenNytt dokument med oppdaterte linker 25.09.2014 22:00:00
Arkiv 2014: Skjema for bestilling av prøvetakingsutstyrhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-skjema-for-bestilling-av-provetakingsutstyrArkiv 2014: Skjema for bestilling av prøvetakingsutstyrBestillingsskjema for prøvetakingsutstyr fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi kan skrives ut fra laboratoriehåndboken på nett. 15.09.2014 22:00:00
Arkiv 2014: Prøver merket med feil pasient-IDhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-prover-merket-med-feil-pasient-idArkiv 2014: Prøver merket med feil pasient-IDI løpet av det siste halve året har avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin mottatt flere prøver som er merket med feil pasient-ID02.07.2014 22:00:00
Arkiv 2014: Overlevering av prøvesvar til rekvirenter som omfattes av legemiddelassistert rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/arkiv-2014-overlevering-av-provesvar-til-rekvirenter-som-omfattes-av-legemiddelassistert-rehabiliteringArkiv 2014: Overlevering av prøvesvar til rekvirenter som omfattes av legemiddelassistert rehabiliteringFor å sikre konfidensialitet og for å ivareta taushetsplikten overfor pasientene, vil avdelingen skjerpe inn rutinene for overlevering av prøvesvar pr. telefon. Forespørsler om prøvesvar fra andre enn rekvirent blir henvist til hoved rekvir...25.06.2014 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.