HELSENORGE

AST (antistreptolysin O titer) utføres ikke lenger på SUS, videresendes til Haukeland.

AST-analysen utføres fra 15. des. 2017 ikke på Avd. for medisinsk mikrobiologi, SUS.
Prøver der AST er rekvirert videresendes til Haukeland universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

​Vi minner om indikasjon for undersøkelsen:

Mistanke om immunologiske komplikasjoner etter streptokokkinfeksjon: Akutt reumatisk feber (febris reumatica), akutt glomerulonefritt, erythema nodosum.
Analysen er ikke egnet ved akutt faryngitt eller tonsilitt.

For nærmere informasjon om analysen, se Analyseoversikten, Haukeland universitetssykehus:
 http://analyseoversikten.no/analyse/437

Kontakt:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Seksjonsleder: Lene Kile Taushanis
Tlf: 51518806