HELSENORGE
EDTA-rør med gel kan ikke fryses

BNP – Brain Natr. Peptid

Ved innsending av prøve må EDTA-gelrør av-pipetteres over i plastglass før transport i kjøle-/fryseelementer. Dette pga. fare for frysing av gelen under transport.

Oppdatert informasjon finnes i Laboratoriehåndboka.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi