HELSENORGE

Nasjonalt Laboratoriekodeverk

Oppstart med Nasjonalt Laboratoriekodeverk

Vi har nå satt dato for når Avdeling for medisinsk biokjemi ved Stavanger universitetssjukehus skal starte med utsending av elektroniske svar med NLK-koder.

Dette blir gjort fra mandag 2. oktober 2017.

Vi presiserer at alle bør ta kontakt med sine journalleverandører for å ha klar mapping av NLK innen den tid. Dere kan oppleve brudd i historikken dersom dette ikke er på plass.

Laboratoriehåndboken og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge «Fag og samarbeid», deretter «Avdeling for medisinsk biokjemi».

Til faktaboks:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09