HELSENORGE

Ny analyse Hepatitt E virus (HEV) antistoff

Fra og med 30.08.2023 utføres Hepatitt E virus antistoff (IgG og IgM) ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.

Hepatitt E virus (HEV) antistoff-analyse er aktuell hos personer med symptomer på akutt hepatitt, eller ved kronisk hepatitt hos immunsupprimerte pasienter. Metoden er CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Analysen bestilles i tjenestekatalogen og prøven sendes avdeling for medisinsk mikrobiologi på vanlig måte. Analysen settes opp ukedager mandag-fredag.

For ytterligere informasjon se Laboratoriehåndboken under Fag og forskning på www.sus.no