HELSENORGE

Nye referanseintervaller

Avdeling for medisinsk biokjemi har brukt indirekte metoder for oppdatering av flere av våre referanseintervaller spesielt med fokus på egne nivåer for barn og eldre.

Analysene som har fått nye grenser i 2023 er:

ALP
B12
FT4
Hb
HCY
IgA
IgG
IgM
Kreatinin
LDL
MMA
TRC​

          ALP hos Barn                                                                            ALP hos voksne

Illustrasjon: ALP hos barn
Illustrasjon: ALP hos voksne


​Det henvises til vår laboratoriehåndbok for mer detaljer over de ulike intervallene

Vennlig hilsen

Avdeling for medisinsk biokjemi​

Lene Mikkelsen                                                        Øyvind Skadberg
avdelingssjef                                                            avdelingsoverlege