HELSENORGE

Patologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPS

Fra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.

Svarene som passivt sendes til DIPS vil bare bli arkivert og vil ikke bli vurdert av lege på sykehuset. Prøvesvarene vil bli overført til DIPS uten at de havner i arbeidsflyt.
Dersom rekvirenten er kjent vil dette fremkomme i DIPS. Er rekvirenten ukjent vil det stå PHT i stedet.

Dersom rekvirerende lege vil at resultatet også skal vurderes av sykehuset må man fortsatt bestille kopi til aktuell poliklinikk/avdeling.

Det har tatt tid å tilpasse datasystemene for denne endringen, og i tillegg er en slik praksis vurdert juridisk.

Dette vil medføre at alle patologi-prøvesvar med rekvirenter utenfor SUS/HST blir lagt inn i DIPS.

Ved spørsmål kontakt
Avdelingsoverlege patologi, Susanne Buhr-Wildhagen tlf. 51 51 93 53
eller
Systemansvarlig patologi, Gunn Marit J. Barstad tlf. 51 51 93 76