HELSENORGE
Arkiv 2015

Påvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae

Påvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae utføres etter 1. januar 2016 kun med PCR. Antistoffundersøkelse i serum legges ned og vil ikke bli utført etter 1. januar 2016.

Antistofftesten har ikke god nok sensitivitet og spesifisitet.

Det må tas luftveisprøve (vanligvis nasopharynx- og/eller halsprøve) til PCR-undersøkelse ved spørsmål om aktuell Mycoplasma pneumoniae- eller Chlamydophila pneumoniae- infeksjon.

Prøven sendes på UTM-transportmedium.

Etter at prøven er tatt oppbevares den i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet. Forsendelsen kan foregå i romtemperatur.

Luftveisprøve til PCR vil ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens som regel være liten.

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på Avdeling for medisinsk mikrobiologi, tlf 51518800.