Samhandling

Samhandling skal bidra til å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi.

Kontakter i kommunene


Bjerkreim kommune Eigersund kommune Finnøy kommune Forsand kommune Gjesdal kommune Haugalandet (intranett Helse Fonna) Hjelmeland kommune Hå kommune Klepp kommune Kvitsøy kommune Lund kommune Randaberg kommune Rennesøy kommune Sandnes kommune (kontaktinfo SUS) Sirdal kommune Sokndal kommuneSola kommune Stavanger kommune Strand kommune Suldal kommune Time kommune

Melde avvik og uønskede hendelser

Avvikssystemet mellom Helse Stavanger HF og samarbeidende kommuner benyttes til å melde fra om uønskede hendelser i samhandlingen. Det skal meldes avvik i forhold til samarbeidsavtalen om inn- og utskrivingsklare pasienter.

  

 

Kontaktinformasjon SUS

Seksjon for samhandling
14363683727_ebc3260348_q.jpg

Samhandlingssjef 

Sissel Hauge
Telefon: 51 51 80 17
21213380795_1005164f71_q.jpg

​Samhandlingskoordinator

Else Ørstavik Hollund
Telefon: 51 51 96 20
Svein Reidar Kjosavik

​Samhandlingslege

Svein Reidar Kjosavik
Telefon: 92 82 82 92
 
  

Samhandlingsnytt

Samhandlingsnytt 2017 nr.2https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr 2 - 2017.pdfSamhandlingsnytt 2017 nr.2
Samhandlingsnytt 2017 nr.1https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr.1 - 2017.pdfSamhandlingsnytt 2017 nr.1
Samhandlingsnytt 2016 nr. 4https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr.4 2016 (3) (2).pdfSamhandlingsnytt 2016 nr. 4
Samhandlingsnytt 2016 nr. 3https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr.3 - 2016.pdfSamhandlingsnytt 2016 nr. 3
Samhandlingsnytt 2016 nr. 2https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr. 2 - 2016.pdfSamhandlingsnytt 2016 nr. 2
Samhandlingsnytt 2016 nr. 1https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/samhandlingsnytt/Samhandlingsnytt nr.1 - 2016.pdfSamhandlingsnytt 2016 nr. 1

Ambulante tjenesterhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/ambulante-tjenesterAmbulante tjenesterAmbulante tjenester er tjenester og tilbud som gis utenfor døgnavdelinger - altså der pasienten bor eller oppholder seg. Grunntanken er at behandleren kommer til pasienten i stedet for at pasienten kommer til behandleren.04.07.2016 16:42:58
Elektronisk meldingsutvekslinghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/elektronisk-meldingsutvekslingElektronisk meldingsutvekslingHelse Stavanger samhandler i henhold til nasjonal standard gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, beskrevet av Direktorat for e-helse. 04.07.2016 16:45:20
Faglige nettverkhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/faglige-nettverkFaglige nettverk04.07.2016 16:46:16
Fagrådhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/fagradFagråd06.07.2016 11:15:32
Flyktninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/flyktningFlyktningProsedyrer og tilgjengelige nettressurser når det kommer asylsøkere eller flyktninger til sykehuset.04.07.2016 16:53:43
Hospiteringhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospiteringHospiteringHelse Stavanger og kommunene omkring har inngått en avtale om gjensidig hospitering for ansatte med helse og sosialfaglig bakgrunn.04.07.2016 16:58:29
Praksiskonsulentordningenhttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/praksiskonsulentordningenPraksiskonsulentordningenPraksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger og sykepleiere som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste...05.07.2016 10:19:08
Samhandlingsforahttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/samhandlingsforaSamhandlingsforaHer finner du en oversikt over hvordan samhandlingsstrukturen er bygget opp mellom SUS og samarbeidene kommuner og hvilke samhandlingsfora som finnes.05.07.2016 10:23:52
Sykepleiefaglig rådgivninghttps://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/sykepleiefaglig-radgivningSykepleiefaglig rådgivningHelse Stavanger HF tilbyr kommunene i Sør-Rogaland rådgiving og veiledning via telefonkontakt og undervisning05.07.2016 10:26:07


 

Pasientforløp Samhandlingsstruktur, psykiatri (pdf) 

 


Rundskriv, veiledere og retningslinjer

Spesialisthelsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidetPraktisk tilrettelegging for følgepersonell fra kommunen under opphold i spesialisthelsetjenesten Retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser Innleggelse av pasienter som har eller skal få hjemmerespirator (trakeostomi)Egensøknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om endring forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter
 

Samarbeidspartnere

KompetansetjenesterSmittevernLærings- og mestringssenteretKoordinerende enhet for rehabilitering og habilitering


 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.