Samarbeidsavtaler

Avtalene er gjennomgått og revidert i 2018.

​Bjerkreim kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/A - Bjerkreim LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/B - Bjerkreim LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/C - Bjerkreim LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/C - Bjerkreim LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/D - Bjerkreim LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/E - Bjerkreim LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/F - Bjerkreim LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/F - Bjerkreim LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten rev https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/G - Bjerkreim LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten rev
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/G - Bjerkreim LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/H - Bjerkreim LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/H - Bjerkreim LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/I - Bjerkreim LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/J - Bjerkreim LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/J - Bjerkreim LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/K - Bjerkreim LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/L - Bjerkreim LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/M - Bjerkreim LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/N - Bjerkreim LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Bjerkreim/O - Bjerkreim LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Eigersund kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/A - Eigersund LSA - overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/B - Eigersund LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/C - Eigersund LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/C - Eigersund LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/D - Eigersund LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/E - Eigersund LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/F - Eigersund LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/F - Eigersund LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/G - Eigersund LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/G - Eigersund LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/H - Eigersund LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/H1 - Eigersund LSA - Særavtale Eigersund.pdfSæravtale til delavtale 4
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/I - Eigersund LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/J - Eigersund LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/J - Eigersund LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/K - Eigersund LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/L - Eigersund LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/M - Eigersund LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/N - Eigersund LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Eigersund/O - Eigersund LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Gjesdal kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/A - Gjesdal LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/B - Gjesdal LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/C - Gjesdal LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/C - Gjesdal LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/D - Gjesdal LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/E - Gjesdal LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/F - Gjesdal LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/F - Gjesdal LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/G - Gjesdal LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/G - Gjesdal LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/H - Gjesdal LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/H1 - Gjesdal LSA - Delavtale 4 - særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale til delavtale 4
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/I - Gjesdal LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/J - Gjesdal LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/K - Gjesdal LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/L - Gjesdal LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/M - Gjesdal LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/N - Gjesdal LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Gjesdal/O - Gjesdal LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Hjelmeland kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/A - Hjelmeland LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/B - Hjelmeland LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/C - Hjelmeland LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/C - Hjelmeland LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/D - Hjelmeland LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/E - Hjelmeland LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/F - Hjelmeland LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/F - Hjelmeland LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/G - Hjelmeland LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/G - Hjelmeland LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/H - Hjelmeland LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/H - Hjelmeland LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/I - Hjelmeland LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/J - Hjelmeland LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/J - Hjelmeland LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/K - Hjelmeland LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/L - Hjelmeland LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/M - Hjelmeland LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/N - Hjelmeland LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hjelmeland/O - Hjelmeland LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Hå kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/A - Haa LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/B - Haa LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/C - Haa LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/C - Haa LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/D - Haa LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/E - Haa LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/F - Haa LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/F - Haa LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/G - Haa LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/G - Haa LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/H - Haa LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/H - Haa LSA - Særavtale til delavtale 4.pdfSæravtale til delavtale 4
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/I - Haa LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/J - Haa LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/J - Haa LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/K - Haa LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/L - Haa LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/M - Haa LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/N - Haa LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Hå/O - Haa LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Klepp kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/A - Klepp LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/B - Klepp LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/C - Klepp LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/C - Klepp LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/D - Klepp LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/E - Klepp LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/F - Klepp LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/F - Klepp LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/G - Klepp LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/G - Klepp LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale 4 – samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HFhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/H - Klepp LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale 4 – samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF
Særavtale til delavtale 4https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/H1 - Klepp LSA - Delavtale 4 - særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale til delavtale 4
Særavtale knyttet til transport av pasienter fra Jæren øyeblikkelig hjelp (JØH) til spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/H2 - Klepp LSA - Delavtale 4 - Vedlegg til særavtale med Klepp kommune.pdfSæravtale knyttet til transport av pasienter fra Jæren øyeblikkelig hjelp (JØH) til spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/I - Klepp LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/J - Klepp LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/J - Klepp LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/K - Klepp LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/L - Klepp LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/M - Klepp LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/N - Klepp LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Klepp/O - Klepp LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Kvitsøy kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/A - Kvitsoy LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/B - Kvitsoy LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/C - Kvitsoy LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/C - Kvitsoy LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/D - Kvitsoy LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/E - Kvitsoy LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/F - Kvitsoy LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/F - Kvitsoy LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/G - Kvitsoy LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/G - Kvitsøy LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/H - Kvitsoy LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/H - Kvitsoy LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/I - Kvitsoy LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/J - Kvitsoy LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/K - Kvitsoy LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/L - Kvitsoy LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/M - Kvitsoy LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/N - Kvitsoy LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Kvitsøy/O - Kvitsoy LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Lund kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/A - Lund LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/B - Lund LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/C - Lund LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/C - Lund LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/D - Lund LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/E - Lund LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/F - Lund LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/F - Lund LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/G - Lund LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/G - Lund LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/H - Lund LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Lund kommune (til delavtale 4)https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/H - Lund LSA - særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Lund kommune (til delavtale 4)
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/I - Lund LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/J - Lund LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/J - Lund LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/K - Lund LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/L - Lund LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/M - Lund LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/N - Lund LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Lund/O - Lund LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Randaberg kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/A - Randaberg LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/B - Randaberg LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/C - Randaberg LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/C - Randaberg LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/D - Randaberg LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/E - Randaberg LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/F - Randaberg LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/F - Randaberg LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/G - Randaberg LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/G - Randaberg LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/H - Randaberg LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 mellom Randaberg kommune og Helse Stavanger HFhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/H - Randaberg LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 mellom Randaberg kommune og Helse Stavanger HF
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/I - Randaberg LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/J - Randaberg LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/J - Randaberg LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/K - Randaberg LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/L - Randaberg LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/M - Randaberg LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/N - Randaberg LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Randaberg/O - Randaberg LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Sandnes kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/A - Sandnes LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/B - Sandnes LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/C - Sandnes LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/C - Sandnes LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/D - Sandnes LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/E - Sandnes LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/F - Sandnes LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/F - Sandnes LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/G - Sandnes LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/G - Sandnes LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/H - Sandnes LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/H1 - Sandnes LSA - Delavtale 4 - særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/I - Sandnes LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/J - Sandnes LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/J - Sandnes LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/K - Sandnes LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/L - Sandnes LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/M - Sandnes LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/N - Sandnes LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sandnes/O - Sandnes LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Sirdal kommune

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommunehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sirdal/Sirdal kommune.pdfSamarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune

Sokndal kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/A - Sokndal LSA - overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/B - Sokndal LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/C - Sokndal LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/C - Sokndal LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/D - Sokndal LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/E - Sokndal LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/F - Sokndal LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/F - Sokndal LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/G - Sokndal LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/G - Sokndal LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/H - Sokndal LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Sokndal kommune (til delavtale 4)https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/H - Sokndal LSA - særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Sokndal kommune (til delavtale 4)
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/I - Sokndal LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/J - Sokndal LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/J - Sokndal LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/K - Sokndal LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/L - Sokndal LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/M - Sokndal LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/N - Sokndal LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sokndal/O - Sokndal LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Sola kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/A - Sola LSA - overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/B - Sola LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/C - Sola LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/C - Sola LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/D - Sola LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
E - Sola - Delavtale 2chttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/E - Sola - Delavtale 2c.pdfE - Sola - Delavtale 2c
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/E - Sola LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/F - Sola LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/F - Sola LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/G - Sola LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/G - Sola LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/H - Sola LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale vedr. Sola kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/H-Sola LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale vedr. Sola kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/I - Sola LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/J - Sola LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/J - Sola LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/K - Sola LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/L - Sola LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/M - Sola LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/N - Sola LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Sola/O - Sola LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Stavanger kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/A - Stavanger LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/B - Stavanger LSA - Delavtale nr 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
B - Stavanger LSA - Delavtale nr 1https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/B - Stavanger LSA - Delavtale nr 1.pdfB - Stavanger LSA - Delavtale nr 1
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/C - Stavanger LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/C - Stavanger LSA - Delavtale 2a.PDFDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Retningslinjer for samhandling mellom Helse Stavanger HF, Avd. Unge Voksne og Stavanger kommune, rehabiliteringsseksjonen vedr. No 1 "Endringshuset i Normannsgate"https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/C1 - Stavanger LSA - Delavtale nr 2a.pdfRetningslinjer for samhandling mellom Helse Stavanger HF, Avd. Unge Voksne og Stavanger kommune, rehabiliteringsseksjonen vedr. No 1 "Endringshuset i Normannsgate"
Retningslinjer for samhandling mellom Helse Stavanger HF, avdeling Unge Voksne og Stavanger kommune, rehabiliteringsseksjonen vedr. Musègata 100 - overgangsbolighttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/C2 - Stavanger LSA - Delavtale nr 2a.pdfRetningslinjer for samhandling mellom Helse Stavanger HF, avdeling Unge Voksne og Stavanger kommune, rehabiliteringsseksjonen vedr. Musègata 100 - overgangsbolig
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/D - Stavanger LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
E - Stavanger LSA - Delavtale 2chttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/E - Stavanger LSA - Delavtale 2c.pdfE - Stavanger LSA - Delavtale 2c
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/F - Stavanger LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/F - Stavanger LSA - Delavtale 2d.PDFDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/G - Stavanger LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/G - Stavanger LSA - Delavtale 3.PDFDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/H - Stavanger LSA - Delavtale 4.PDFDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Stavanger kommune (til delavtale 4)https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/H - Stavanger LSA - særavtale til delavtale 4 - ohjelp.PDFSæravtale -etablering av øyeblikkelig hjelp-senger i Stavanger kommune (til delavtale 4)
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/I - Stavanger LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/J - Stavanger LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Underavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.https://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/J - Stavanger LSA - Underavtale til delavtale 6.pdfUnderavtale til delavtale 6. Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger.
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/K - Stavanger LSA - Delavtale 7.PDFDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/L - Stavanger LSA - Delavtale 8.PDFDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/M - Stavanger LSA - Delavtale 9.PDFDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/N - Stavanger LSA - Delavtale 10.PDFDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Stavanger/O - Stavanger LSA - Delavtale 11.PDFDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Strand kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/A - Strand LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/B - Strand LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/C - Strand LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/C - Strand LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/D - Strand LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/E - Strand LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/F - Strand LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/F - Strand LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/G - Strand LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/G - Strand LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/H - Strand LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/H - Strand LSA - Særavtale til delavtale 4 - ohjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/I - Strand LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/J - Strand LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/K - Strand LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/L - Strand LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/M - Strand LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/N - Strand LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Strand/O - Strand LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Time kommune

Overordnet samarbeidsavtalehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/A - Time LSA - Overordnet samarbeidsavtale.pdfOverordnet samarbeidsavtale
Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåenehttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/B - Time LSA - Delavtale 1.pdfDelavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Vedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUShttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/C - Time LSA - Delavtale 1 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 1 Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og SUS
Delavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelserhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/C - Time LSA - Delavtale 2a.pdfDelavtale nr. 2a Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/D - Time LSA - Delavtale 2b.pdfDelavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering
Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabiliteringhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/E - Time LSA - Delavtale 2c.pdfDelavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering
Vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/F - Time LSA - Delavtale 2d - vedlegg.pdfVedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjonhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/F - Time LSA - Delavtale 2d.pdfDelavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon
Vedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/G - Time LSA - Delavtale 3 - vedlegg.pdfVedlegg til delavtale 3 Avtale om bruk av kommunalt følgepersonell i spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/G - Time LSA - Delavtale 3.pdfDelavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/H - Time LSA - Delavtale 4.pdfDelavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbod om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
Særavtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelphttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/H1 - Time LSA - Delavtale 4 - særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfSæravtale til delavtale 4 om kommunens tilbud om døgnopphold for ø-hjelp
Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenestenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/I - Time LSA - Delavtale 5.pdfDelavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter frå spesialisthelsetjenesten
Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/J - Time LSA - Delavtale 6.pdfDelavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Samarbeid om utdanning, praksis og læretid
Delavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskninghttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/K - Time LSA - Delavtale 7.pdfDelavtale nr. 7 Samarbeidsavtale om forskning
Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenesterhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/L - Time LSA - Delavtale 8.pdfDelavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester
Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalthttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/M - Time LSA - Delavtale 9.pdfDelavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt
Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeidhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/N - Time LSA - Delavtale 10.pdfDelavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid
Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjedenhttps://helse-stavanger.no/seksjon/Samhandling/Documents/Avtaler/Time/O - Time LSA - Delavtale 11.pdfDelavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

 

Rundskriv, veiledere og retningslinjer

Spesialisthelsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidetPraktisk tilrettelegging for følgepersonell fra kommunen under opphold i spesialisthelsetjenesten Retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser Innleggelse av pasienter som har eller skal få hjemmerespirator (trakeostomi)


 

Fant du det du lette etter?