Student som skal i praksis på SUS

I Helse Stavanger tilbyr vi praksisplasser til studenter innen ulike fag. De to største gruppene er medisin- og sykepleiestudenter.

Som student i ordinært studieløp ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet eller VID, får du tildelt praksisplass gjennom skolen. Skolen bestiller og IT-tilganger til praksisperioden.

​Viktig informasjon - Covid-19

Alle studenter må fremvise Covid19 Kartleggingsskjema første dag i praksis.

Helse Stavanger vil tilrettelegge for å opprettholde studieprogresjon, for å få til dette kan du ved en eventuell økning i smittepresset oppleve at du blir flyttet til en annen praksisplass/ får en tilpasset praksisordning.

Studenter omfattes av samme retningslinjer som ansatte på sykehuset.

Dette må du gjøre for å gjennomføre praksis hos oss:

Medisinstudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr Covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Du mottar ny link fra praksiskoordinator SUS til WebCruiter hvor du må registrere deg på nytt for neste praksisperiode.
 • Skolen søker om IT-tilganger.
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du selv bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i et foretak i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Sykepleiestudenter

Praksisundervisning for sykepleiere

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar ny link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

Lånekort får du utdelt av avdenlingen din i praksisforberedende uke. Det er svært viktig at kortet leveres tilbake til avdelingen etter endt praksisperiode.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Du mottar ny link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg på nytt for neste praksisperiode.
 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Master klinisk sykepleie - anestesi, intensiv og operasjon

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Jordmorstudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Kreftsykepleiestudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Paramedisinstudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Radiograf- og Bioingeniørstudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Du mottar ny link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg på nytt for neste praksisperiode.
 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Fysioterapi- og ergoterapistudenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid-19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid-19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Andre studenter

1. Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • DIPS 01: Introduksjonsfilm
 • DIPS 01: Introduksjonscase
 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene
 • Smittevern - forebygging av blodsmitte
 • Ytre miljø

Covid19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner
 • Smittevern: isolering - beskyttelsesutstyr covid19
 • Smittevern: isolering

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

2. Søke om praksisplass i WebCruiter, senest 4 uker før praksisstart.

Du mottar en link fra skolen din til WebCruiter hvor du må registrere deg/"søke". Husk å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer uten mellomrom eller tegn) og mobilnummer for å få IT-tilganger i praksisen din.

3. Dette må du gjøre dersom du har vært i praksis tidligere

 • Skolen søker om IT-tilganger
 • Brukernavnet er det samme som tidligere. Dersom det er mer enn 90 dager siden passordet var benyttet, må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf  55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.
 • Studenter som har et ansettelsesforhold i Helse Vest skal benytte samme brukernavn og passord som de gjør på jobb. Du må huske å velge rett rolle når du logger på i DIPS.

Du må gjennomføre følgende e-læringskurs før praksis:

 • Brannvern - teori
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Smittevern - håndhygiene

Covid19 - obligatoriske kurs

 • Smittevern: basale smittevernrutiner

Slik gjør du det:

 • Gå til Læringsportalen
 • Registrer deg
  • Du må fylle inn fødselsnummer
  • Velg organisasjon: "Helse Stavanger - tilgang for eksterne brukere"
Les mer om hvordan du registrerer deg og gjennomfører kursene

 

Viktig informasjon til alle studenter

Signer taushetserklæring

Signering av taushetserklæring blir organisert ved utdanningssted.

Ta obligatoriske tester

Sykehuset krever MRSA- og TBC-testing. Sjekk skolens interne rutiner for testing.

Brukernavn og passord

Første gang i praksis får du brukernavn og passord til systemene du skal ha tilgang til, fra ditt studiested. Dersom du er ansatt i et foretak som benytter Helse Vest IKT må du bruke samme brukernavn og passord som du gjør på jobb.

Har du glemt brukernavnet ditt?

 1. Finn en ansatt som kan logge på en sykehus-pc. Alle med tilgang til sykehus-pc kan finne brukernavn i Samlepunktet.
 2. Logg på sykehus-pc og åpne en nettleser. Søk opp Samlepunktet på Pulsen eller gå rett til Samlepunktet: http://samlepunktet.ihelse.net/

Nytt passord:

Nytt passord kan du sette selv når du logger på en sykehus-pc.

Dersom du behøver hjelp med å sette nytt passord ringer du Helse Vest IKT Kundesenter på tlf 55 97 65 40 . Når du snakker med Helse Vest IKT Kundesenter behøver du brukernavn i Helse Stavanger og du må opplyse om at du er student.

Adgangskort

Noen studenter får personlige adgangskort. Dette gjelder kun medisinstudenter og sykepleie i videreutdanning/master.

For øvrige studentgrupper uten personlige adgangskort, tildeles studentkort. Kortene må av sikkerhethensyn returneres umiddelbart til praksissted/-avdeling ved endt praksisperiode.

Problemer med pålogging?

Dersom du har problemer med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller annet. Ring IKT Kundesenteret på telefon 55 97 65 40. Husk å opplyse om at du er student.

Parkering

Studenter oppfordres til å sykle til jobb, eller benytte kollektivtrafikk. Se intranett for mer informasjon om kriterier og prisliste

Parkering for ansatte

 

IT Problemer?

DIPS: Husk å velge rett rolle når du logger inn i DIPS

Problemer med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller annet:

Ring Helse Vest IKT Kundesenteret på telefon: 55 97 65 40.

Husk å opplyse om at du er student.

Fant du det du lette etter?