Kliniske studier

5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisikohttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/52-diettens-effekt-pa-vekt-og-hjerte-og-karrisiko5:2-diettens effekt på vekt og hjerte- og karrisiko0-9
Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324https://helse-bergen.no/kliniske-studier/akutt-myelogen-leukemi-behandling-med-ny-medisin-bgb324Akutt myelogen leukemi - behandling med ny medisin BGB324A
Allopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyrehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/allopurinol-og-beskyttelse-av-hjertet-ved-donasjon-av-nyreAllopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyreA
Anoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksihttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/anoreksi-effekt-av-kognitiv-atferdsterapi-cbt-e-ved-anoreksiAnoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksiA
Antibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antibiotika-ved-langvarige-korsryggsmerter-og-modic-forandringerAntibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringerA
Antistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antistoffet-can04-mot-solide-ondartede-svulsterAntistoffet CAN04 mot solide ondartede svulsterA
Arvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienterhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/arvelig-brystkreft-cellegift-gitt-i-kombinasjon-med-parp-hemmer-hos-pasienterArvelig brystkreft: Cellegift gitt i kombinasjon med PARP-hemmer hos pasienterA
Avbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/avbrudd-i-hormonbehandling-etter-brystkreft-ved-graviditetAvbrudd i hormonbehandling etter brystkreft ved graviditetA
Behandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?https://www.ahus.no/kliniske-studier/behandle-avrevet-akillessene-med-eller-uten-operasjonBehandle avrevet akillessene med eller uten operasjon?B
Blodansamling under hjernehinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/blodansamling-under-hjernehinnenBlodansamling under hjernehinnenB
Blodkreft: Eryaspase-behandling for barn og unge som ikke tåler peg-asparaginasehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodkreft-eryaspase-behandling-for-barn-og-unge-som-ikke-taler-peg-asparaginaseBlodkreft: Eryaspase-behandling for barn og unge som ikke tåler peg-asparaginaseB
Blodpropp: Pradaxa i forebygging av venøs blodpropp hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodpropp-pradaxa-i-forebygging-av-venos-blodpropp-hos-barnBlodpropp: Pradaxa i forebygging av venøs blodpropp hos barnB
Blodpropp: Pradaxa sammenlignet med standardbehandling av venøs blodpropp hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blodpropp-pradaxa-sammenlignet-med-standardbehandling-av-venos-blodpropp-hos-barnBlodpropp: Pradaxa sammenlignet med standardbehandling av venøs blodpropp hos barnB
Blære: Miirabegron til barn med nevrogen overaktiv blærehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/blere-miirabegron-til-barn-med-nevrogen-overaktiv-blereBlære: Miirabegron til barn med nevrogen overaktiv blæreB
Brudd i øvre del av overarmsbeinethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brudd-i-ovre-del-av-overarmsbeinetBrudd i øvre del av overarmsbeinetB
Bruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonhttps://stolav.no/kliniske-studier/bruk-av-langtidsvirkende-smertestillende-etter-kneproteseoperasjonBruk av langtidsvirkende smertestillende etter kneproteseoperasjonB
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandlinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-petremac-persontilpasset-behandlingBrystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandlingB
Brystkreft og graviditethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/brystkreft-og-graviditetBrystkreft og graviditetB
Brystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamidhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/brystkreft-og-p53-genfeil-cellegiftbehandling-med-cyclofosfamidBrystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamidB
Carfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/carfilzomib-og-lenalidomid-mot-plasmacelleleukemiCarfilzomib og lenalidomid mot plasmacelleleukemiC
Cellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-kombinert-med-immunterapi-til-brystkreftpasienterCellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienterC
Cellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-og-nintendanib-mot-livmorslimhinnekreftCellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekreftC
Cellegift til eldre tarmkreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/cellegift-til-eldre-tarmkreftpasienterCellegift til eldre tarmkreftpasienterC
CPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepinehttps://stolav.no/kliniske-studier/cpap-behandling-hos-pasienter-med-kronisk-klasehodepineCPAP-behandling hos pasienter med kronisk klasehodepineC
Crenolanib mot magekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/crenolanib-mot-magekreftCrenolanib mot magekreftC
Depresjon: Kognitiv trening som forebygging av tilbakevennende depresjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/depresjon-kognitiv-trening-som-forebygging-av-tilbakevennende-depresjonDepresjon: Kognitiv trening som forebygging av tilbakevennende depresjonD
Diabetes type 2: Sikkerhet og effekt av liraglutid i kombinasjon med metforminhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/diabetes-type-2-sikkerhet-og-effekt-av-liraglutid-i-kombinasjon-med-metforminDiabetes type 2: Sikkerhet og effekt av liraglutid i kombinasjon med metforminD
Diett hos barn ved epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/diett-hos-barn-ved-epilepsiDiett hos barn ved epilepsiD
Eggstokkreft: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av kanydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkrefthttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/eggstokkreft-effekt-av-parp-hemmeren-niraparib-og-hemmeren-av-kanydannelse-bevacizumab-hos-kvinner-med-sene-tilbakefall-av-eggstokkreftEggstokkreft: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av kanydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreftE
Eggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og Avastinhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/eggstokkreft-immunterapi-sammen-med-kjemoterapi-og-avastinEggstokkreft: Immunterapi sammen med kjemoterapi og AvastinE
Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ernering-til-barn-som-far-avansert-erneringsbehandlingErnæring til barn som får avansert ernæringsbehandlingE
Etnisitet, overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/etnisitet-overvekt-og-brystkreftEtnisitet, overvekt og brystkreftE
Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX -02 (Bridge)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-02-bridgeFabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX -02 (Bridge)F
Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX-102 (Balance)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-102-balanceFabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX-102 (Balance)F
Faktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegalihttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/faktorer-for-kontroll-og-komplikasjoner-ved-akromegaliFaktorer for kontroll og komplikasjoner ved akromegaliF
Fedmekirurgi - symptomer og plager etter operasjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/fedmekirurgi-symptomer-og-plager-etter-operasjonFedmekirurgi - symptomer og plager etter operasjonF
Fibertilskudd ved type 2-diabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fibertilskudd-ved-type-2-diabetesFibertilskudd ved type 2-diabetesF
Forebygging av allergiske sykdommer hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-allergiske-sykdommer-hos-barnForebygging av allergiske sykdommer hos barnF
Forebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forebygging-av-sykdom-etter-stamcelletransplantasjonForebygging av sykdom etter stamcelletransplantasjonF
Forekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/forekomst-arsaker-til-og-konsekvenser-av-inflammatoriske-tarmsykdommerForekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommerF
Forstoppelse: Naloxegol ved opoid-relatert forstoppelse hos barnhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/forstoppelse-naloxegol-ved-opoid-relatert-forstoppelse-hos-barnForstoppelse: Naloxegol ved opoid-relatert forstoppelse hos barnF
Fysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/fysiske-kognitive-og-emosjonelle-endringer-etter-hjernehinneblodningFysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødningF
Føflekkreft: Kombinasjoner med axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/foflekkreft-kombinasjoner-med-axl-hemmeren-bgb324-i-metastatisk-melanomFøflekkreft: Kombinasjoner med axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanomF
Genetikk og nevropatisk smertehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/genetikk-og-nevropatisk-smerteGenetikk og nevropatisk smerteG
Handleddsbrot: Kirurgisk behandling med ekstern fiksasjon eller volar platehttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/handleddsbrot-kirurgisk-behandling-med-ekstern-fiksasjon-eller-volar-plateHandleddsbrot: Kirurgisk behandling med ekstern fiksasjon eller volar plateH
Hepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hepatitt-c-virus-hcv-integrert-hcv-behandling-hos-pasienter-med-injiserende-rusavhengighetHepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighetH
Hidrosadenitt (M15-574): Sikkerhet og effekt av Humira® i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat/alvorlig Hidrosadenitt (M15-574)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/hidrosadenitt-m15-574-sikkerhet-og-effekt-av-humira-i-forbindelse-med-kirurgi-til-pasienter-med-moderatalvorlig-hidrosadenitt-m15-574Hidrosadenitt (M15-574): Sikkerhet og effekt av Humira® i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat/alvorlig Hidrosadenitt (M15-574)H
Hjerneslag: Intensiv armtrening for rehabilitering av motorisk funksjonhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hjerneslag-intensiv-armtrening-for-rehabilitering-av-motorisk-funksjonHjerneslag: Intensiv armtrening for rehabilitering av motorisk funksjonH
Hjertestans - bruk av adrenalin under gjenopplivinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hjertestans-bruk-av-adrenalin-under-gjenopplivingHjertestans - bruk av adrenalin under gjenopplivingH
Hode-halskreft: Pembrolizumab (MK 3475) som førstelinjebehandling ved tilbakefall eller spredninghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hode-halskreft-pembrolizumab-mk-3475-som-forstelinjebehandling-ved-tilbakefall-eller-spredningHode-halskreft: Pembrolizumab (MK 3475) som førstelinjebehandling ved tilbakefall eller spredningH
Hofteprotese: Sammenlignende studie av to prinsipper ved hofteprotesekirurgihttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hofteprotese-sammenlignende-studie-av-to-prinsipper-ved-hofteprotesekirurgiHofteprotese: Sammenlignende studie av to prinsipper ved hofteprotesekirurgiH
Hofteprotese: Sammenligning av hofteproteser - Charnley vs Spectronhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/hofteprotese-sammenligning-av-hofteproteser-charnley-vs-spectronHofteprotese: Sammenligning av hofteproteser - Charnley vs SpectronH
Hvordan velge beste behandlingsmetode for brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hvordan-velge-beste-behandlingsmetode-for-brystkreftHvordan velge beste behandlingsmetode for brystkreftH
Immunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/immunterapi-kjemoterapi-og-avastin-ved-eggstokkreftImmunterapi, kjemoterapi og Avastin ved eggstokkreftI
Immunterapi ved trippel negativ brystkrefthttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/immunterapi-ved-trippel-negativ-brystkreftImmunterapi ved trippel negativ brystkreftI
Intervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/intervalltrening-med-hoy-intensitet-tidlig-etter-hjertetransplantasjonIntervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjonI
Kan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?https://helse-stavanger.no/kliniske-studier/kan-en-enkel-blodprove-redusere-behovet-for-glukosebelastning-hos-gravideKan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?K
Karbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/karbohydrattilskudd-for-lungekreftoperasjonKarbohydrattilskudd før lungekreftoperasjonK
Kneprotese - bruk av computernavigering ved innsettinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/kneprotese-bruk-av-computernavigering-ved-innsettingKneprotese - bruk av computernavigering ved innsettingK
Kosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kosttilskudd-til-hiv-positive-med-lavt-cd4-tallKosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tallK
Kreft: Sikkerhet og toleranse av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med fremskredne solide kreftsvulsterhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/kreft-sikkerhet-og-toleranse-av-pembrolizumab-mk-3475-for-pasienter-med-fremskredne-solide-kreftsvulsterKreft: Sikkerhet og toleranse av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med fremskredne solide kreftsvulsterK
Kunstig linse etter operasjon for grå stærhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kunstig-linse-etter-operasjon-for-gra-sterKunstig linse etter operasjon for grå stærK
Langtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/langtidsoppfolging-ved-medfodt-misdannelse-i-spiseroretLangtidsoppfølging ved medfødt misdannelse i spiserøretL
Livmorslimhinnekreft: Biomarkørstyrt behandling ved gynekologisk krefthttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/livmorslimhinnekreft-biomarkorstyrt-behandling-ved-gynekologisk-kreftLivmorslimhinnekreft: Biomarkørstyrt behandling ved gynekologisk kreftL
Luktetrening ved normal luktesanshttps://stolav.no/kliniske-studier/luktetrening-ved-normal-luktesansLuktetrening ved normal luktesansL
Lysbehandling (PCI) ved gallegangskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/lysbehandling-pci-ved-gallegangskreftLysbehandling (PCI) ved gallegangskreftL
Låseplate for komplekse brudd i skulderenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/laseplate-for-komplekse-brudd-i-skulderenLåseplate for komplekse brudd i skulderenL
Marine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/marine-omega-3-fettsyrer-ved-nyretransplantasjonMarine omega-3-fettsyrer ved nyretransplantasjonM
Medfødt forsnevring i urinrørethttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/medfodt-forsnevring-i-urinroretMedfødt forsnevring i urinrøretM
Melflufen eller Pomalidomid sammen med Deksametasonhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/melflufen-eller-pomalidomid-sammen-med-deksametasonMelflufen eller Pomalidomid sammen med DeksametasonM
Mestring og muligheter for personer med demenshttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/mestring-og-muligheter-for-personer-med-demensMestring og muligheter for personer med demensM
Multippel sklerose (MS): Stamcelletransplantasjon sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med atakkpreget MShttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/multippel-sklerose-ms-stamcelletransplantasjon-sammenlignet-med-standardbehandling-hos-pasienter-med-atakkpreget-msMultippel sklerose (MS): Stamcelletransplantasjon sammenlignet med standardbehandling hos pasienter med atakkpreget MSM
Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterhttps://stolav.no/kliniske-studier/maling-av-blodstrom-til-nyrene-hos-gravide-i-tredje-trimesterMåling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimesterM
Nakkehodepine-studienhttps://unn.no/kliniske-studier/nakkehodepine-studienNakkehodepine-studienN
Nesiritide ved dårlig regulert blodtrykkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nesiritide-ved-darlig-regulert-blodtrykkNesiritide ved dårlig regulert blodtrykkN
Nivolumab ved tilbakevendende myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/nivolumab-ved-tilbakevendende-myelomatoseNivolumab ved tilbakevendende myelomatoseN
Ny metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/ny-metode-for-a-finne-ut-hvilke-pasienter-som-har-nytte-av-biventrikuler-pacemakerNy metode for å finne ut hvilke pasienter som har nytte av biventrikulær pacemakerN
Når hukommelsen svikterhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/nar-hukommelsen-svikterNår hukommelsen svikterN
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/omega-3-fettsyrer-til-eldre-med-gjennomgatt-hjerteinfarktOmega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarktO
Operasjon eller strålebehandling ved prostatakrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-eller-stralebehandling-ved-prostatakreftOperasjon eller strålebehandling ved prostatakreftO
Operasjon for brudd i albuespissenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/operasjon-for-brudd-i-albuespissenOperasjon for brudd i albuespissenO
Overvekt og brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvekt-og-brystkreftOvervekt og brystkreftO
Overvåking ved alvorlig skadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/overvaking-ved-alvorlig-skadeOvervåking ved alvorlig skadeO
Oxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnitthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/oxytocin-og-carbetocin-ved-planlagt-keisersnittOxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnittO
Pembrolizumab eller cellegift ved spiserørskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-eller-cellegift-ved-spiserorskreftPembrolizumab eller cellegift ved spiserørskreftP
Pembrolizumab mot benkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-benkreftPembrolizumab mot benkreftP
Pembrolizumab mot hudkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-hudkreftPembrolizumab mot hudkreftP
Pembrolizumab mot nerveskjedekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/pembrolizumab-mot-nerveskjedekreftPembrolizumab mot nerveskjedekreftP
Persontilpasset blodtrykksbehandling hos til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykkhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/persontilpasset-blodtrykksbehandling-hos-til-pasienter-med-ukontrollert-hoyt-blodtrykkPersontilpasset blodtrykksbehandling hos til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykkP
Plate eller nagle ved brudd i skulderkula?https://www.ahus.no/kliniske-studier/plate-eller-nagle-ved-brudd-i-skulderkulaPlate eller nagle ved brudd i skulderkula?P
Provokasjon med glutenhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/provokasjon-med-glutenProvokasjon med glutenP
Psoriasis: Effekt av silderognekstrakt i behandlinghttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psoriasis-effekt-av-silderognekstrakt-i-behandlingPsoriasis: Effekt av silderognekstrakt i behandlingP
Psykose: Prednisolon ved tidlig psykose-studien (NorPEPS)https://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-prednisolon-ved-tidlig-psykose-studien-norpepsPsykose: Prednisolon ved tidlig psykose-studien (NorPEPS)P
Psykose: Stemmene i hodet-prosjektethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-stemmene-i-hodet-prosjektetPsykose: Stemmene i hodet-prosjektetP
Psykose: Stopp stemmer med stimulering-prosjektethttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykose-stopp-stemmer-med-stimulering-prosjektetPsykose: Stopp stemmer med stimulering-prosjektetP
Psykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 århttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/psykoseforlop-hos-ungdom-i-alderen-12-25-arPsykoseforløp hos ungdom i alderen 12-25 årP
Pustearbeid hos prematurehttps://stolav.no/kliniske-studier/pustearbeid-hos-prematurePustearbeid hos prematureP
Pustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnhttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/pustehjelp-direkte-etter-fodselen-hos-for-tidlig-fodte-barnPustehjelp direkte etter fødselen hos for tidlig fødte barnP
Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –https://helse-mr.no/kliniske-studier/reduksjon-av-immunhemmende-behandling-hos-symptomfrie-pasienter-med-tarmsykdommen-ulceros-kolitt-biostop-studien-Reduksjon av immunhemmende behandling hos symptomfrie pasienter med tarmsykdommen ulcerøs kolitt – BIOSTOP studien –R
Ryggoperasjon: Sammenligning av effekten av ulike kirurgiske metoderhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/ryggoperasjon-sammenligning-av-effekten-av-ulike-kirurgiske-metoderRyggoperasjon: Sammenligning av effekten av ulike kirurgiske metoderR
Sarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/sarkom-redusert-dose-ved-preoperativ-stralebehandling-ved-myxoid-liposarkomSarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkomS
Serotonin og intensivmedisinsk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/serotonin-og-intensivmedisinsk-behandlingSerotonin og intensivmedisinsk behandlingS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/seksjon-klinisk/Sider/slyngemetoden.aspxSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Slyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddhttps://helse-mr.no/kliniske-studier/slyngemetoden-en-ny-operasjonsmetode-for-skuldre-som-gar-ut-av-leddSlyngemetoden; En ny operasjonsmetode for skuldre som går ut av leddS
Smertelindring etter underarmsbruddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smertelindring-etter-underarmsbruddSmertelindring etter underarmsbruddS
Smertelindring og epiduralhttps://www.ahus.no/kliniske-studier/smertelindring-og-epiduralSmertelindring og epiduralS
Smerter etter helvetesildhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/smerter-etter-helvetesildSmerter etter helvetesildS
Sprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sproyting-av-nanopartikler-i-svulster-for-stralebehandlingSprøyting av nanopartikler i svulster før strålebehandlingS
Stans av blødning ved alvorlig miltskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stans-av-blodning-ved-alvorlig-miltskadeStans av blødning ved alvorlig miltskadeS
Stopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemihttps://helse-stavanger.no/kliniske-studier/stopp-av-tki-behandling-ved-kronisk-myelogen-leukemiStopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemiS
Strålebehandling og cellegift mot livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-cellegift-mot-livmorhalskreftStrålebehandling og cellegift mot livmorhalskreftS
Strålebehandling og erlotinib mot lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/stralebehandling-og-erlotinib-mot-lungekreftStrålebehandling og erlotinib mot lungekreftS
Studiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/studiemedisinen-pdr001-kombinert-med-dabrafenib-og-trametinib-mot-foflekkreftStudiemedisinen PDR001 kombinert med dabrafenib og trametinib mot føflekkreftS
Søvnapné og atrieflimmerhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/sovnapn-og-atrieflimmerSøvnapné og atrieflimmerS
Søvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomhttps://stolav.no/kliniske-studier/sovnloshet-hos-pasienter-med-avansert-kreftsykdomSøvnløshet hos pasienter med avansert kreftsykdomS
Tarmflora ved hjertesvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/tarmflora-ved-hjertesviktTarmflora ved hjertesviktT
Testikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)https://stolav.no/kliniske-studier/testikkelkreft-utproving-av-en-type-forebyggende-cellegift-som-skal-forhindre-tilbakefall-av-sykdommen-swenoteca-abc-studienTestikkelkreft: Utprøving av en type forebyggende cellegift som skal forhindre tilbakefall av sykdommen (SWENOTECA ABC-studien)T
To eller fire år med zoledronsyre ved myelomatosehttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/to-eller-fire-ar-med-zoledronsyre-ved-myelomatoseTo eller fire år med zoledronsyre ved myelomatoseT
Trening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddhttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/trening-av-styrke-og-utholdenhet-ved-slitasje-i-kneleddTrening av styrke og utholdenhet ved slitasje i kneleddT
Tvangslidelser (OCD): Kan legemiddelet D-cykloserin øke og stabilisere effekt av OCD-behandling?https://helse-bergen.no/kliniske-studier/tvangslidelser-ocd-kan-legemiddelet-d-cykloserin-oke-og-stabilisere-effekt-av-ocd-behandlingTvangslidelser (OCD): Kan legemiddelet D-cykloserin øke og stabilisere effekt av OCD-behandling?T
Tykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeilhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/tykktarmskreft-cellegiftbehandling-med-cyclofosfamid-hos-deg-med-spredning-fra-tarmkreft-og-tp53-genfeilTykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeilT
Utmattelse etter hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utmattelse-etter-hjernehinneblodningUtmattelse etter hjernehinneblødningU
Utprøving av Isatuximab ved benmargskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-isatuximab-ved-benmargskreftUtprøving av Isatuximab ved benmargskreftU
Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkthttps://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/utproving-av-tocilizumab-ved-hjerteinfarktUtprøving av tocilizumab ved hjerteinfarktU
Øye: Behandling av innsøkk i tinningen etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdomhttps://helse-bergen.no/kliniske-studier/oye-behandling-av-innsokk-i-tinningen-etter-oyehulekirurgi-ved-endokrin-oyesykdomØye: Behandling av innsøkk i tinningen etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdomØ

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

      Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.