IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

I denne studien inkluderte vi 210 pasienter med kjent inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) som fikk biologisk behandling med TNF hemmere.

IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

Vi ønsker å å undersøke nytten av å måle biologisk legemiddel/legemiddelantistoffer i blodet for å optimalisere behandlingen/doseringen -  om det er sammenheng mellom legemiddelkonsentrasjon og sykdomsaktivitet, livskvalitet og/eller fatigue.

Studien ble gjennomført i 2014-2015.

Hvem kan delta?

I denne tverrsnittsstudien inkluderte vi pasienter over 16 års alder med kjent inflammatorisk tarmsykdom, som mottak biologisk behandling ved gastroseksjonen, SUS.

Hva innebærer studien?

Primærmålet var å kartlegge forekomst og grad av fatigue i denne pasientgruppen sammenlignet med en kontrollgruppe med friske individer.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tore Grimstad ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

      Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?