Kan blåbær forebygge demens?

Forskere ved SESAM har initiert en stor studie for å undersøke om antocyaner kan forbedre hukommelsen hos personer med økt risiko for demens. Studien har mottatt støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen med 9 millioner kroner.

Antocyaner som forebygging av demens

blaber.jpgAntocyaner finnes i fargestoffene i blåbær og solbær, og disse har flere gunstige biologiske effekter som kan beskytte hjerneceller. I dette prosjektet vil forskerne undersøke om antocyaner kan forebygge demensutvikling og påvirke biologiske prosesser sentrale for demensutvikling.

Hvem kan delta?

Personer mellom 60-80 år med risikofaktorer for utvikling av demens oppfordres til å melde seg til deltakelse. Dette gjelder personer som har milde hukommelsesproblemer, eller som har to eller flere av følgende hjerte/kar-risikofaktorer: 

 • stabil koronarsykdom
 • høyt blodtrykk
 • høyt kolesterol
 • diabetes
 • overvekt ( BMI >25)

Hva innebærer studien?

320 personer med mild kognitiv svikt og/eller hjertekarsykdom eller metabolsk sykdom vil bli inkludert. Halvparten vil bli randomisert til en 24 ukers behandling med 2+2 kapsler per dag med placebo og den andre halvparten vil få Medox, en kommersielt tilgjengelig kapsel som inneholder en unik kombinasjon av særlig relevante antocyaner i høy konsentrasjon. Forskerne vil så studere effekten på hukommelse og andre mentale funksjoner, samt undersøke blod fra pasientene før og etter behandlingen. Pasientene vil bli rekruttert fra SESAM (SUS) og Akershus universitetssykehus, og blodprøvene vil bli undersøkt ved Karolinska Institutet i Sverige.

Kontakt

Personer som er interessert i å delta i studien, kan kontakte SESAM på tlf. 90799285 eller sesamforskning@sus.no

Forskningsgruppen består av professor Dag Årsland, post-doc Hogne Sønnesyn, phd-stipendiat Anne Katrine Bergland og phd-stipendiat Arne Nakling, alle ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus, samt professor Tormod Fladby, Akershus universitetssykehus (AHUS).

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.