HELSENORGE
Naturalstudien

Sammenligning av delbryst strålebehandling og ingen strålebehandling etter brystbevarende operasjon

Vi skal undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Om studien

Hensikten med denne studien er å undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall uten at risiko for tilbakefall i det opererte brystet blir uakseptabelt høy sammenlignet med standard behandling, som innebærer 15 strålebehandlinger mot den delen av brystet der brystkreften lå. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Hvem kan delta?

Kvinner over 60 år som etter etablerte kriterier vurderes å ha svært lav risiko for tilbakefall etter brystbevarende operasjon for brystkreft kan delta.

Hva innebærer studien?

Risikoen for bivirkninger etter delbryst strålebehandling er relativt liten, men det kan være en fordel å unngå bestråling. Det gir mulighet for å komme raskere i form etter kreftbehandling, mer tid til samvær med familie og venner og mulighet til å komme raskere tilbake i jobb der dette er relevant.

Deltakelse i studien vil medføre en eller to ekstra kontroller i strålebehandlingstiden og kan innebære at du må bruke litt ekstra tid ved de senere kontrollene. Du vil da få en ekstra grundig gjennomgang av dine eventuelle plager.

Dersom du etter å ha mottatt informasjon av lege velger å delta i studien vil du bli bedt om å undertegne en samtykkeerklæring før det blir avgjort ved randomisering (loddtrekning) hvilken behandling du skal få.

Det randomiseres / trekkes lodd mellom:

  • Delbryst strålebehandling: 40 Gy fordelt på 15 strålebehandlinger over tre uker
  • Ingen strålebehandling
  • Om du ønsker å delta i studien vil du bli fulgt opp med ekstra kontroller i avdelingen i årene etter behandlingen.

Oppfølgingen innebærer:

  • Mammografi hvert år i 10 år etter behandlingen.
  • Kontroll med undersøkelse og vurdering av eventuelle bivirkninger i årene 1, 2, 3, 4, 5 og 10 etter behandlingen.
  • Det vil bli tatt bilder av brystene dine.
  • Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema med blant annet spørsmål om din egen vurdering av ditt utseende, funksjonsnivå og lignende

Kontaktinformasjon

Interesse for deltakelse i studien kan meldes behandlende lege (kirurg eller kreftlege) som så vil kontakte studieansvarlig lege, Ingvil Mjaaland, overlege, Stavanger Universitetssykehus, telefon: 5151 9043

Fant du det du lette etter?