Før du kommer til avtalen

Vi har bedt deg fylle ut et kartleggingsskjema før du kommer til avtalen din hos oss. Dette gjør vi for å begrense risikoen for smittespredning på sykehuset.

I skjemaet får du spørsmål om symptomer, reise og annet som kan indikere covid-19-smitte. Dersom du svarer nei på alle spørsmålene, vil avtalen din gjennomføres som planlagt. Dersom du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene, vil behandlende lege vurdere tiltak for å få gjennomført avtalen – eller utsette timen.  

Slik går du fram: 


Skjemaet må fylles ut før avtalen din. 

Du trenger ikke å svare på skjemaet hvis du skal ha telefon- eller videokonsultasjon - eller skal delta på digitalt kurs. 

For å kunne fylle ut skjemaet, krever det at du har en bruker på helsenorge.no og at du har gitt fullt samtykke. 

Dersom du fyller inn skjema på vegne av barn, eller en du har fullmakt for på helsenorge.no, må du huske å velge personen skjemaet gjelder for. Etter innlogging får du opp valgalternativene (hvem sine helseopplysninger vil du se). Du skal fylle ut skjema for den personen som har timeavtale. 

Dersom du ikke kommer inn på helsenorge, eller ikke får fylt ut skjemaet, vil avdelingen gjennomføre kartleggingen når du kommer til timen.  
NB! Dersom du er syk med for eksempel hoste, tung pust, feber eller forkjølelse, vært på reise utenfor Norge, eller vært i nærkontakt med personer med bekreftet smitte de siste ti dagene, ber vi deg ta direkte kontakt med avdelingen/poliklinikken før du kommer. 

Dersom det oppstår endringer i for eksempel symptomer osv. etter at du har fylt ut skjemaet, ber vi deg ta kontakt med avdelingen på telefon eller via helsenorge.no.  

Når du kommer til timen: 

Dersom du ikke har fylt ut skjema i forkant av avtalen din, vil du bli stilt kontrollspørsmålene når du kommer. 

Ledsager får også disse spørsmålene, og vil bli bedt om å registrere seg i egen besøksprotokoll på avdelingen/poliklinikken. Dette gjør vi for å ha oversikt hvis det blir behov for smittesporing. Fant du det du lette etter?