KvaRus

​KvaRus er et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.

KVARUS kan bli et godt redskap for å følge med på sin egen utvikling i behandlingen

Preben Sandanger, RIO

Kvalitetsregisteret gjør noe med min relasjonen til beboeren - og med beboeren vil jeg tro - når historier, erfaringer og framgang deles.

Margareth Næss, Fagkonsulent, Veksthuset Rogaland
 

KVARUS vil bli et viktig redskap i utvikling av bedre tjenester og et godt datagrunnlag for forskning på feltet.

Sverre Nesvåg, Forskningsleder KORFOR
 

Full implementering av KVARUS starter fra 2020. Det er utarbeidet en plan for implementeringen som består av informasjon, samlinger og kurs. Ledernettverk, faglige organisasjoner og brukerorganisasjoner vil bli trukket aktivt med i planlegging og gjennomføring av implementeringsaktivitetene.

Kontakt

Sverre Nesvåg
Registerleder
+47 908 37 431
sverre.martin.nesvag@sus.no

  
Hege Tvedt
Rådgiver
+47 480 79 132
hege.tvedt@sus.no

 

Fant du det du lette etter?