3-3-meldingar om uønska hendingar

Alle sjukehus er lovpålagt å melde frå til Kunnskapssenteret om alvorlege hendingar som har ført til eller kunne ha ført til betydeleg personskade i tråd med meldeplikta i § 3-3 i Lov om spesialisthelsetenesta.

Å​penhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten av helsetilbudet vi gir. Gjennom systematisk analyse av hendelsene vil sykehuset kunne finne ut hvorfor den uønskede hendelsen oppstod, og hva som skal til for at det ikke skal skje igjen.

Vi ønskjer å vere opne også om dei alvorlege hendingane, og publiserer derfor anonymiserte versjonar av dei meldingane vi har behandla i Pasienttryggingsutvalet. Unntaket er meldingar om sjølvmord.

Nokre av hendingane er også elektronisk varsla til Statens helsetilsyn, jf. Spesialisthelsetenestelova § 3-3A.

 

Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Blødning på grunn av blodfortynnede (publisert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Blødning på grunn av blodfortynnede (publisert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Blødning på grunn av blodfortynnede (publisert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Fall med brudd (pubilsert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Fall med brudd (pubilsert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 100315 – Fall med brudd (pubilsert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100614 – Redusert førlighet i beina (publisert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 100614 – Redusert førlighet i beina (publisert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 100614 – Redusert førlighet i beina (publisert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Dødsfall på grunn av opphopning av blodfortynnende medikament (publisert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Dødsfall på grunn av opphopning av blodfortynnende medikament (publisert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Dødsfall på grunn av opphopning av blodfortynnende medikament (publisert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Prosedyre ved sonde ikke fulgt (publisert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Prosedyre ved sonde ikke fulgt (publisert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Prosedyre ved sonde ikke fulgt (publisert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Påregnelig komplikasjon etter utført prosedyre (publisert 21.04.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Påregnelig komplikasjon etter utført prosedyre (publisert 21.04.17).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 131015 – Påregnelig komplikasjon etter utført prosedyre (publisert 21.04.17).pdf
Kvalitetsråd Barne-og ungdomsklinikken 080317 - Feil tolking av PEVS score. (publisert 24.03.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Barne-og ungdomsklinikken 080317 - Feil tolking av PEVS score. (publisert 24.03.17).pdfKvalitetsråd Barne-og ungdomsklinikken 080317 - Feil tolking av PEVS score. (publisert 24.03.17).pdf
Kvalitetsråd medisinsk divisjon 091214 Uventet dødsfall postoperativet (publisert 150816).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd medisinsk divisjon 091214 Uventet dødsfall postoperativet (publisert 150816).pdfKvalitetsråd medisinsk divisjon 091214 Uventet dødsfall postoperativet (publisert 150816).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 110314 Blødning etter kirurgisk inngrep (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 110314 Blødning etter kirurgisk inngrep (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 110314 Blødning etter kirurgisk inngrep (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Fall hos pasient medførte brudd i håndledd og hofte (publisert 300516).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Fall hos pasient medførte brudd i håndledd og hofte (publisert 300516).pdfKvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Fall hos pasient medførte brudd i håndledd og hofte (publisert 300516).pdf
Kvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Ikke røntgen medførte reinnleggelse (publisert 300516).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Ikke røntgen medførte reinnleggelse (publisert 300516).pdfKvalitetsråd medisinsk divisjon 111114 Ikke røntgen medførte reinnleggelse (publisert 300516).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 130514 Blødning etter leverbiopsi (publisert 200514).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 130514 Blødning etter leverbiopsi (publisert 200514).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 130514 Blødning etter leverbiopsi (publisert 200514).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 140114 skade av spiserør (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 140114 skade av spiserør (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 140114 skade av spiserør (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 antibiotika allergi (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 antibiotika allergi (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 antibiotika allergi (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 fall (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 fall (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 120214 fall (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 13.08.14 - Sen oppfølging av blodprøvesvar - publisert 011214.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 13.08.14 - Sen oppfølging av blodprøvesvar - publisert 011214.pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 13.08.14 - Sen oppfølging av blodprøvesvar - publisert 011214.pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 151014 - Perforasjon av urinblære ved laparascopisk fjerning av appendicitt.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 151014 - Perforasjon av urinblære ved laparascopisk fjerning av appendicitt.pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 151014 - Perforasjon av urinblære ved laparascopisk fjerning av appendicitt.pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190214 Manglende oppfølging av funn (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190214 Manglende oppfølging av funn (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190214 Manglende oppfølging av funn (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190314 aspirasjon (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190314 aspirasjon (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 190314 aspirasjon (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 210514 - Stengt dren medførte reoperasjon - publisert 011214.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 210514 - Stengt dren medførte reoperasjon - publisert 011214.pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 210514 - Stengt dren medførte reoperasjon - publisert 011214.pdf
Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 230414 - Legemiddelhåndtering av kronisk sykdom i forbindelse med operasjon.pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk divisjon 230414 - Legemiddelhåndtering av kronisk sykdom i forbindelse med operasjon.pdfKvalitetsråd Kirurgisk divisjon 230414 - Legemiddelhåndtering av kronisk sykdom i forbindelse med operasjon.pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 010215 Dødsfall hos alvorlig syk pasient i forkant av operasjon (publisert 150816).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 010215 Dødsfall hos alvorlig syk pasient i forkant av operasjon (publisert 150816).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 010215 Dødsfall hos alvorlig syk pasient i forkant av operasjon (publisert 150816).pdf
Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 080414 Skade av blodåre under PCI (publisert 220414).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Medisinsk divisjon 080414 Skade av blodåre under PCI (publisert 220414).pdfKvalitetsråd Medisinsk divisjon 080414 Skade av blodåre under PCI (publisert 220414).pdf
Kvalitetsråd kirurgiske klinikker 0217 - Øyeinfeksjon i forbindelse med øyeinjeksjonsbehandling (Publisert 11.05.17).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd kirurgiske klinikker 0217 - Øyeinfeksjon i forbindelse med øyeinjeksjonsbehandling (Publisert 11.05.17).pdfKvalitetsråd kirurgiske klinikker 0217 - Øyeinfeksjon i forbindelse med øyeinjeksjonsbehandling (Publisert 11.05.17).pdf
Kvalitetsråd Kvinne-og barneklinikken 180417 - Ikke erkjent intrauterin fosterdød før fødsel (publisert 120617).pdfhttps://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kvinne-og barneklinikken 180417 - Ikke erkjent intrauterin fosterdød før fødsel (publisert 120617).pdfKvalitetsråd Kvinne-og barneklinikken 180417 - Ikke erkjent intrauterin fosterdød før fødsel (publisert 120617).pdf