HELSENORGE

3-3-meldingar om uønska hendingar

Alle sjukehus er lovpålagt å melde frå til Kunnskapssenteret om alvorlege hendingar som har ført til eller kunne ha ført til betydeleg personskade i tråd med meldeplikta i § 3-3 i Lov om spesialisthelsetenesta.

Å​penhet om uønskede hendelser er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten av helsetilbudet vi gir. Gjennom systematisk analyse av hendelsene vil sykehuset kunne finne ut hvorfor den uønskede hendelsen oppstod, og hva som skal til for at det ikke skal skje igjen.

Vi ønskjer å vere opne også om dei alvorlege hendingane, og publiserer derfor anonymiserte versjonar av dei meldingane vi har behandla i Pasienttryggingsutvalet. Unntaket er meldingar om sjølvmord.

Nokre av hendingane er også elektronisk varsla til Statens helsetilsyn, jf. Spesialisthelsetenestelova § 3-3A.

 

Tynntarmsperforasjoner i forbindelse med diagnostisk laparoskopi. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100318. (publisert 300518)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100318 - Tynntarmsperforasjoner i forbindelse med diagnostisk laparoskopi (publisert 300518).pdfTynntarmsperforasjoner i forbindelse med diagnostisk laparoskopi. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100318. (publisert 300518)
Reoperasjon ved ny passasje mellom tynn- og endetarm. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100418. (publisert 300518)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100418 - Reoperasjon ved ny passasje mellom tynn- og endetarm (publisert 300518).pdfReoperasjon ved ny passasje mellom tynn- og endetarm. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 100418. (publisert 300518)
Sen oppfølging av blodprøvesvar. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 131218. (publisert 300518)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 131218 - Sen oppfølging av blodprøvesvar (publisert 300518).pdfSen oppfølging av blodprøvesvar. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 131218. (publisert 300518)
Perforasjon av tarm i forbindelse med biopsi. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 200218. (publisert 300518)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 280218 - Perforasjon av tarm i forbindelse med av biopsi (publisert 300518).pdfPerforasjon av tarm i forbindelse med biopsi. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 200218. (publisert 300518)
Tredobbelt dose diabetesmedisin. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 290118. (publisert 300518)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 290118 - Tredobbelt dose av diabetesmedisin (publisert 300518).pdfTredobbelt dose diabetesmedisin. Kvalitetsråd Kirurgisk klinikk 290118. (publisert 300518)
Kvalitetsråd Mottaksklinikken 131015 - Hjernehinnebetennelse med dødelig utgang (publisert 19.12.17)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Mottaksklinikken 131015 - Hjernehinnebetennelse med dødelig utgang (publisert 19.12.17).pdfKvalitetsråd Mottaksklinikken 131015 - Hjernehinnebetennelse med dødelig utgang (publisert 19.12.17)
Kvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Komplikasjon under pacemakeroperasjon. (publisert 19.12.17)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Komplikasjon under pacemakeroperasjon. (publisert 19.12.17).pdfKvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Komplikasjon under pacemakeroperasjon. (publisert 19.12.17)
Kvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Blodfortynnende behandling medførte blødning (publisert 19.12.17)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Blodfortynnende behandling medførte blødning (publisert 19.12.17).pdfKvalitetsråd Mottaksklinikken 130115 - Blodfortynnende behandling medførte blødning (publisert 19.12.17)
Kvalitetsråd Mottaksklinikken 120515 - 2.grads forbrenning (publisert 19.12.17)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Mottaksklinikken 120515 - 2.grads forbrenning (publisert 19.12.17).pdfKvalitetsråd Mottaksklinikken 120515 - 2.grads forbrenning (publisert 19.12.17)
Kvalitetsråd Mottaksklinikken 100614 - Dødsfall under hjertekirurgi. (publisert 19.12.17)https://helse-stavanger.no/Documents/3-3 meldinger/Kvalitetsråd Mottaksklinikken 100614 - Dødsfall under hjertekirurgi. (publisert 19.12.17).pdfKvalitetsråd Mottaksklinikken 100614 - Dødsfall under hjertekirurgi. (publisert 19.12.17)